Мобильная версия сайта Главная страница » Новости » Місто і регіон » У Сосницькій громаді закривають три школи, на черзі ще дві

У Сосницькій громаді закривають три школи, на черзі ще дві

 

У Сосницькій гро­маді бракує автобусів для підвозу дітей до на­вчальних закладів.

— На сьогодні потрібні щонайменше три, — уточнює очільниця відділу освіти ТГ Іри­на Кальченко.
Ті, що є, бережуть як скарб. Водіїв теж. На останній сесії селищ­ної ради було прийня­те рішення про виве­дення цих посад зі шта­ту шкіл і переведення до штату відділу осві­ти — це дає можливість бронювати 50 відсотків військовозобов'язаних водіїв.Конятинська школа, фото з Вікіпедії

Якби транспор­ту вистачало, хлоп’яницьку, вільшанську і конятинську школи, найімовірніше, уже б закрили. Розмови про це точилися давно, бо їх утримання обходиться бюджету громади над­то дорого. Найбільше коштів (114 тис. гри на одного учня на рік) іде у хлоп'яницькій школі — тут 28 учнів і всього З повних (де 5 і більше здобувачів освіти) кла­си, на які кошти виділяє держава. Перспектив немає, бо лише наступ­ного року намічається 5 першокласників, а далі — спад.

Найдешевше обхо­диться конятинська, хоч витрати теж немалі — близько 88 тис. грн на кожного із 29 школя­рів. Цього року додало­ся четверо першоклас­ників. Втім ситуації це суттєво не поліпшило — у закладі також усього три повних класи.

Посередині щодо витрат (вони складають 93 тис. грн) — вільшанська школа. Її відвіду­ють 28 дітей. Повних класів два — п’ятий і шостий. У решті — по 2-3 учні. Тому навчаль­ний процес у них про­ходить не в повному обсязі: у класах, де двоє учнів, на тиждень 16 на­вчальних годин, де троє — 24 години.

Іще один мінус якос­ті навчання в таких шко­лах — частину предме­тів у старших класах ви­кладають нефахівці. Тож оптимізація покликана не лише розв’язати фі­нансові проблеми (за­раз ці школи доводить­ся дофінансовувати коштом інших освіт­ніх закладів Сосницької громади та місцевого бюджету), а й підвищи­ти якість навчання. Уже навіть попередньо ви­значили: хлоп'яницьких шко­лярів підвозитимуть в авдіївську, що в Понорницькій громаді, чи в чорнотицьку школи, вільшанських — у волинківську, конятинських — у спаську.

— Але цей навчаль­ний рік усі учні закінчать у своїх школах, — за­певняє голова громади Андрій Портний.

Подальші зміни, як з’ясувалося, немину­чі не лише через ситу­ацію в громаді: недавно стало відомо, що уряд України не буде фінан­сувати маленьких шкіл. Це положення Кабінет Міністрів уже затвер­див і вніс до Порядку та умов надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бю­джетам і формули роз­поділу освітньої суб­венції між місцевими
бюджетами. «Для сти­мулювання підвищення ефективності шкільної мережі та якості освіти заплановано не дозволити фінансувати ко­штом освітньої субвен­ції заклади освіти з кіль­кістю менш ніж 45 осіб (із 1 вересня 2025 року) та менш ніж 60 осіб (із вересня 2026 року)», ідеться в урядовому повідомленні.

— Скільки ще шкіл на Синиччині «за­криє» це рішення? — запитую керівницю від­ділу освіти.
— Дві — кудрівську і виликоустівську У першій зараз 48 учнів, у другій — 51.

На сьогодні в Со­сницькій громаді пра­цює 10 шкіл. Через 2 роки має залишитися половина. Із них сіль­ських тільки три — чорнотицька, волинківська і спаська, де, згід­но з прогнозами, буде навчатися приблизно по 100 дітей.

Джерело: газета “Гарт”, Марія Ісаченко

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.

Теги: школа, Сосниччина, Портний

Добавить в: