Мобильная версия сайта Главная страница » Новости » Людям про людей » Людмила Куцовера розповіла, як керує найбільшим освітнім закладом Ічнянської громади

Людмила Куцовера розповіла, як керує найбільшим освітнім закладом Ічнянської громади

 

Гімназія ім. Васильченка - найбільший, найсучасніший освітній заклад в Ічнянській громаді. Нині тут навчається 577 учнів і працює 46 вчи­телів та 28 чоловік персона­лу. Починаючи із 2016 року, кількість гімназистів невпинно зростає. Чому взяли за точку відліку саме цей рік? Тому що тоді заклад очолила Людмила Куцовера, яка прийшла у гім­назію 2011 року заступником директора. Відтоді й розпо­чався новий розвиток гімназії.На той час тут навчалися 355 дітей і було 40 вчителів. Годин для педагогів не вистачало, тому конче потрібна була нова стратегія, щоб заклад змінювався, ставав кращим - і батькам хотілося сюди вести своїх дітей.

З подачі директорки у 2016 році гімназія ім. Васильченка першою у районі запрова­дила «Школу майбутнього першокласни­ка». У результаті такої спланованої роботи з наповнення закладу, гімназія нині має три перші, три другі, три треті, три п’яті класи, по дві паралелі у четвертому класі, серед­ній ланці та по класу у старшій. І нині тут сформовані 24 класи. А це - додаткові го­дини для вчителів. Зараз педагоги гімназії мають по ставці-півтори навантаження.
Прогресивний заклад розпочинається із прогресивного директора.

Більше дітей - більше робочих місць. З цього року тут працює моло­да вчителька початкових класів Ольга Марченко, веде 1-В клас, та вчитель фізичного виховання Мак­сим Супрун. Впадає у вічі, що за останні роки колек­тив значно омолодився.

Оскільки Людмила Во­лодимирівна Куцовера та заступниця директорки з навчально-виховної ро­боти Світлана Анатоліївна Борщ є сертифікованими експертами з оцінювання якості освіти вчителів, то беруть весь найкращий досвід своїх колег з інших закладів під час прове­дення аудитів.

- Я брала участь уже у двох аудитах, вони від­бувалися ще до війни. Це були Ніжинська гім­назія №2 та Прилуцький ліцей ім. Вороного №1. Цей заклад був першим в Україні, який пройшов ау­дит за всіма напрямками на дуже високому рівні. Я звідти багато чого для себе взяла і як директор, і в роботі колективу. Це було у 2021 році. До речі, мій досвід дуже згодився, як нам позапланово при­слали аудит у жовтні 2021 року, - зазначила дирек­торка.

Минулого року дві вчи­тельки початкових класів Оксана Логвиненко і Люд­мила Горова пройшли сертифікацію - підтверди­ли свій високий професій­ний рівень і отримують 20% доплати до окладу. Загалом у гімназії три сертифіковані педагогині. Діана Запека минулого року була уже сама ос­вітнім експертом і брала участь в оцінюванні колег з інших регіонів України. Це теж великий досвід.

- Наш колектив твор - чий, креативний і гото­вий експериментувати, - говорить очільниця. - З минулого року гімназія у плані експерименту з дру­гого півріччя запровадила електронний документо­обіг. Паралельно вчителі вели електронний і папе­ровий журнали, а в учнів були паперові та елек­тронні щоденники. За пів року отримали певний досвід. Найбільше цього хотіли батьки, а найменше вчителі і діти. Але це май­бутнє освіти, а оскільки ми хочемо бути першими, то з 1 вересня у нас діють лише електронні журнали і щоденники. Всю інфор­мацію по учню бачать тіль­ки вчитель, дитина і бать­ки. З досвіду скажу, що комунікація між вчителем і батьками таким чином по­кращилася.

Продуктивний минулий рік

Минулий рік, попри війну, для гімназії був продуктивним. 35 учнів третіх-восьмих і десятого класів завершили навчан­ня із похвальними листа­ми, тобто на відмінно.

Олена Лишко їздила у Львів на Всеукраїнську олімпіаду з української мови, де зайняла 17 місце із 29.

Ще одна учениця гімназії Ангеліна Литвиненко, яка цього року вступила у Київську математичну школу, входила до коман­ди області з математики і повинна була б виступати на Всеукраїнській олім­піаді, але команда не бра­ла участь.
Чотири випускники одинадцятого класу під­твердили свої ґрунтовні знання медалями: золо­ті - у Вікторії Омельченко та Олександра Матяшова і срібні - у Сергія Крицького і Ярини Козаченко.

Уперше за всю історію закладу гімназисти під­корили і вершину націо­нального мультипред­метного тесту, який дає змогу вступати у виші за результатами тестуван­ня. По 200 балів із одно­го предмета отримали Назар Кириченко і Богдан Басанець, відповідно з математики і української мови. Звичайно, що у гім­назії пишаються такими учнями.

Директорку радує, що багато випускників будуть здобувати професію за державним замовленням та обирали серйозні вузи.

Разом куємо перемогу

У гімназії ім. Васильчен- ка увагу приділяють не лише навчанню. Творчість дітей тут теж вітається, і педагоги всіляко спри­яють та заохочують уч­нівську спільноту. Звісно, що у час війни розважаль­ні заходи відійшли на дру­гий план, але креатив ніх­то не відміняв. Дитинство і юність нероздільні із по­зитивними емоціями, яких нині бракує.

- Цього року на свят­кову лінійку, яку з мірку­вань безпеки провели 2 вересня лише для пер­шокласників та випускни­ків, ми запросили воїнів 119-ої окремої бригади ТРО, де служить багато наших земляків. Напри­кінці минулого року вони звернулися до нас за до­помогою, щоб нав'язали їм сіток. Учні, вчителі та технічний персонал спле­ли кілометри сіток і пере­дали воїнам. Командир підрозділу Вадим Кича привітав учнів із початком навчального року та пе­редав у подарунок вели­кий прапор із підписами і побажаннями вояків, по­дякувавши колективу за підтримку і внесок у пере­могу.

А гімназисти радо під­хопили заклик «Донат на ЗСУ замість квітів» і у скриньку, яку передали гостям свята, вкинули без сорока гривень 15 тисяч!

Депутатська діяльність

Людмила Куцовера об­рана депутатом міської ради від партії «Наш край». Вона є депутатом двох скликань. Очолює постій­ну комісію з гуманітарних питань. Депутатка зав­жди вирізняється чіткою активною позицією щодо питань життєдіяльності громади, тому має поту­жну підтримку депутатсь­кого корпусу.

У зв’язку з війною поси­лена увага держави при­діляється безпеці освіт­нього процесу. Завдяки допомозі благодійників у гімназії в укритті зробили роздільні туалети, витяж­ку, виклали плиткою під­логу, вирівняли стіни. Але укриття треба доробити.

- У 2022 році я прочула, що уряд буде виділяти 1,6 млрд грн на будівницт­во укриттів, - розповіла Людмила Куцовера. - Я, як депутат міської ради, почала порушувати це питання на сесії. Через те, що підтримки міської ради не було, звернулася до начальника обласного управління освіти за до­помогою і нас включили у перелік на фінансування. По нашій громаді лише гімназія ім. Васильчен- ка відповідала критеріям відбору. Щоб залучити 3,5 млн державних коштів міська рада повинна була швидко залучити проєк- тантів для виготовлення проєкту. Але вона затяг­нула із цим і на сьогодні проєкту ще немає. Тому змушена була написати листа і відкликати заявку на фінансування робіт по укриттю нашої гімназії.

Ремонт гімназії, розпо­чатий у 2020 році, теж не завершений через війну. Тож керівниця шукає бла­годійників, щоб допомо­гли із ремонтом.

Ніна Наливайко, “Трудова слава”

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.

Теги: Куцовера, школа, Ічня

Добавить в: