Мобильная версия сайта Главная страница » Новости » Місто і регіон » Сосницький Центр надання соціальних послуг постійно працює над покращенням умов життя громадян

Сосницький Центр надання соціальних послуг постійно працює над покращенням умов життя громадян

 

Зустрівши новий рік, незалежно від віку, ми ана­лізуємо рік минулий. Рік 2023-ій був дуже трагіч­ним і майже всі його провели у підвищеній емоцій­ній напрузі, чи не кожного не минули глибокі потря­сіння, щоденні хвилювання. Втім, якщо уважно ог­лядітися довкола, то говорити Центру надання со­ціальних послуг справді є про що. Адже рік, що ми­нає, позначений великою кількістю нових значи­мих соціальних проектів, які допоможуть жителям громади подолати чимало своїх проблем. Ці проек­ти вдалося реалізувати, дякуючи своїм багаторіч­ним і новим міжнародним партнерам. Отож про те, що вдалося зробити і про плани на рік прийдешній націлена наша розмова з директором комунальної установи Тетяною Сірою.Тетяна Сіра, фото з фейсбук-сторінки Сосницької громади

- Тетяно Миколаївно, як гадаєте, які з соціаль­но значимих проектів, втілених в життя цьогоріч, є найбільш вагомими?
- Рік 2023-ій, як і 2022 можна вважати вдалим в плані реалізації багатьох соціальних проектів. Серед найбільш значущих - це проект по придбан­ню автомобіля для соціального таксі. Ми давно пе­реймались питанням доставки наших підопічних, які не можуть самостійно пересуватися, до лікарні, до банку, в інші установи. Потреба у такій послузі дуже велика. І ось, дякуючи німецькому товариству міжнародного співробітництва «GIZ», автомобіль вже у дорозі, до нас він має надійти до березня, тоді детальніше про цю послугу і розповімо на сто­рінках газети. А якщо коротко, то цим таксі можуть скористатися всі інваліди не залежно від віку, яких у громаді більше 1 110 з них 630 осіб з інвалідністю опорно-рухового апарату, 50 осіб на інвалідних ві­зочках. До того ж автомобілем можуть користува­тися і особи, які не мають інвалідності, але за ста­ном здоров’я пересуваються на інвалідному візку.

- Якщо продовжувати тему проектів, то роз­кажіть про відкриття просторУ для соціаль­но-психологічного розвантаження.
- Так, це теж значимий для жителів громади про­ект. Судіть самі: за минулі роки ми мали до 6 по­відомлень про психологічне насильство у сім'ях. У 2023 ми отримали 60 таких повідомлень і це тільки ті, що офіційно заявлені. Економічні, психологічні і в цілому життєві фактори призводять до того, що люди не завжди можуть справитися зі своїми емо­ціями і часто потрапляють у складні життєві обста­вини. Коли при КУ «Центр надання соціальних по­слуг» створювався цей відділ, то на обліку перебу­вало трохи більше 50 сімей. Нині їх збільшилося у 20 разів, конкретну цифру страшно і озвучувати. А у таких сім'ях зазвичай не одна-дві дитини, а біль­ше і кожному потрібно приділити увагу.

Щотижня ми здійснюємо виїзди у села громади, відвідуючи сім'ї, які перебувають у нас на обліку як такі, що по­трапили у складні життєві обставини. Фахівці роз­повідають батькам про здавалося буденні справи, приміром, як нагодувати і одягти дітей, як прибира­ти речі, навіть допомагають розподіляти сімейний бюджет, бо гроші вони мають і немалі, але отри­мавши їх, вже на другий день не знають за що ку­пити хліба. Для фахівців головне, щоб батьки мали змогу вийти із цих складних життєвих обставин. І з досвіду роботи, хочу сказати, що спеціалістам цен­тру це вдається. Та часто, особливо на перших по­рах, такі сім'ї настільки довіряють нам, що прихо­дять і далі за порадами. Бо соціальна робота - це як медицина. А фахівець - це довірена особа, якій люди розповідають про свої проблеми, бо впевне­ні, що отримають допомогу.

Так от, дякуючи черговій можливості, у центрі на­дання соціальних послуг, а саме у приміщенні лі­карні (біля банкоматів) і знаходиться даний про­стір. На його облаштування проектом виділено 700 тис. грн. Це 4 капітально відремонтовані кімнати, у яких нові меблі, нове обладнання, матеріали для арт-терапії та набори для малювання.

У більшій залі проводитимуть групові занят­тя. Поки батьки будуть займатися зі спеціаліста­ми, діти гратимуться з фахівцем в окремій кімнаті. Також є дві інші кімнати. Одна - для роботи з пер­сональним фахівцем, друга - для арт-терапії.
Крім того, простір зробили безбар'єрним. Для маломобільних людей встановили пандус, а ширина всіх дверних отворів розрахована для пересуван­ня на колісних кріслах. Ремонтні роботи тривали з 6 жовтня по 10 грудня.
У цьому просторі працюватимуть з людьми, які постраждали від домашнього насильства та нада­ватимуть іншу психологічну допомогу в залежності від потреб клієнтів.

Всі 6 фахівців центру пройшли навчання і отри­мали відповідні сертифікати для роботи з людьми даної категорії. 4 січня цей проект запущено і про­ведено першу координаційну раду. У кімнаті для групових занять будуть постійно проводитись за­няття, не лише з даної теми.


- А щодо пластикових вікон, їх ви встановлю­вали за які кошти?
- З місцевого бюджету ми не взяли жодної копій­ки. Всі гроші - це гроші Агенства ООН у справах біженців. Представники у Сосниці бували неодно­разово і багато допомагали. Нам теж запропонува­ли свою допомогу. Таким чином вийшло встанови­ти 29 сучасних пластикових вікон у нашому старо­му приміщенні, що біля аптеки, а також і у орендо­ваних кімнатах (у лікарні).

- У минулому 2022 році центр надавав гума­нітарну допомогу своїм підопічним. Чи цього року така допомога була?
- Так. Всі підопічні, які на той період обслугову­вались відділенням соціальної допомоги вдома, одержали продуктові валізи. Це справді були не просто набори, а валізи десь по 36 кілограм. Всі 505 пакунків ми доставили персонально кожному власним автомобілем. Таку допомогу підопічним надав благодійний фонд «Let’s help» .

Цей фонд ми зустріли, коли шукали котел ще у Бутівське стаціонарне відділення для одиноких громадян. Після того ми не втрачали з ними зв’яз­ків і ось знову отримали допомогу.

А ще, дякуючи товариству «GIZ», як благодійну допомогу ми отримали 2 ноутбуки для роботи від­ділення соціальної допомоги вдома.

- Чим ще можете похвалитися.
- Ще ми брали участь у проекті «Лікарі світу». Медсестра нашого центру навчалася і одержала сертифікат, який дає їй право читати лекції на різ­ні медичні теми. А ще в рамках цього проекту ми одержали відповідне обладнання, щоб лекції були доступними і цікавими. Їх медсестра буде проводи­ти не лише у населених пунктах нашої громади, а і у тій облаштованій залі для групових занять.

- Які ваші подальші плани?
- Плани амбітні, оскільки хочеться розвиватися далі. Ми вважаємо проект по відкриттю простору для постраждалих від домашнього насильства не завершеним, бо треба упорядкувати кімнату гігіє­ни, щоб мами могли перепеленати своє немовля і особи з інвалідністю щоб могли безбар’єрно кори­стуватися цією кімнатою.

Ще є попередня домовленість із нашими партне­рами - товариством «GIZ» - на придбання електровелосипедів. Може, хто і вважає, що ми досить часто розширюємо свій велосипедний парк. Але насправді таке можуть думати люди, які взагалі не користуються двоколісним видом транспорту або мало на ньому пересуваються. А наші соціальні робітники щодня, при будь-якій погоді, з продукта­ми для підопічних чи навіть газовими балонами по­спішають до своїх бабусь та дідусів. Тому велоси­педи ламаються. Ми купували два рази на рік зап­частини, але це не вирішує проблему. Краще онов­лювати всю базу.

- Ми щиро дякуємо за тепле спілкування. Бажаємо щоб 2024-ий пройшов під мирним не­бом. Щоб всі сім’ї жили у мирі і злагоді.

Джерело: газета “Вісті Сосниччини”, Олена Кузьменко

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.

Теги: Сосниця, Сіра

Добавить в: