GOROD.cn.ua

Сосницький Центр надання соціальних послуг постійно працює над покращенням умов життя громадян

 

Зустрівши новий рік, незалежно від віку, ми ана­лізуємо рік минулий. Рік 2023-ій був дуже трагіч­ним і майже всі його провели у підвищеній емоцій­ній напрузі, чи не кожного не минули глибокі потря­сіння, щоденні хвилювання. Втім, якщо уважно ог­лядітися довкола, то говорити Центру надання со­ціальних послуг справді є про що. Адже рік, що ми­нає, позначений великою кількістю нових значи­мих соціальних проектів, які допоможуть жителям громади подолати чимало своїх проблем. Ці проек­ти вдалося реалізувати, дякуючи своїм багаторіч­ним і новим міжнародним партнерам. Отож про те, що вдалося зробити і про плани на рік прийдешній націлена наша розмова з директором комунальної установи Тетяною Сірою.Тетяна Сіра, фото з фейсбук-сторінки Сосницької громади

- Тетяно Миколаївно, як гадаєте, які з соціаль­но значимих проектів, втілених в життя цьогоріч, є найбільш вагомими?
- Рік 2023-ій, як і 2022 можна вважати вдалим в плані реалізації багатьох соціальних проектів. Серед найбільш значущих - це проект по придбан­ню автомобіля для соціального таксі. Ми давно пе­реймались питанням доставки наших підопічних, які не можуть самостійно пересуватися, до лікарні, до банку, в інші установи. Потреба у такій послузі дуже велика. І ось, дякуючи німецькому товариству міжнародного співробітництва «GIZ», автомобіль вже у дорозі, до нас він має надійти до березня, тоді детальніше про цю послугу і розповімо на сто­рінках газети. А якщо коротко, то цим таксі можуть скористатися всі інваліди не залежно від віку, яких у громаді більше 1 110 з них 630 осіб з інвалідністю опорно-рухового апарату, 50 осіб на інвалідних ві­зочках. До того ж автомобілем можуть користува­тися і особи, які не мають інвалідності, але за ста­ном здоров’я пересуваються на інвалідному візку.

- Якщо продовжувати тему проектів, то роз­кажіть про відкриття просторУ для соціаль­но-психологічного розвантаження.
- Так, це теж значимий для жителів громади про­ект. Судіть самі: за минулі роки ми мали до 6 по­відомлень про психологічне насильство у сім'ях. У 2023 ми отримали 60 таких повідомлень і це тільки ті, що офіційно заявлені. Економічні, психологічні і в цілому життєві фактори призводять до того, що люди не завжди можуть справитися зі своїми емо­ціями і часто потрапляють у складні життєві обста­вини. Коли при КУ «Центр надання соціальних по­слуг» створювався цей відділ, то на обліку перебу­вало трохи більше 50 сімей. Нині їх збільшилося у 20 разів, конкретну цифру страшно і озвучувати. А у таких сім'ях зазвичай не одна-дві дитини, а біль­ше і кожному потрібно приділити увагу.

Щотижня ми здійснюємо виїзди у села громади, відвідуючи сім'ї, які перебувають у нас на обліку як такі, що по­трапили у складні життєві обставини. Фахівці роз­повідають батькам про здавалося буденні справи, приміром, як нагодувати і одягти дітей, як прибира­ти речі, навіть допомагають розподіляти сімейний бюджет, бо гроші вони мають і немалі, але отри­мавши їх, вже на другий день не знають за що ку­пити хліба. Для фахівців головне, щоб батьки мали змогу вийти із цих складних життєвих обставин. І з досвіду роботи, хочу сказати, що спеціалістам цен­тру це вдається. Та часто, особливо на перших по­рах, такі сім'ї настільки довіряють нам, що прихо­дять і далі за порадами. Бо соціальна робота - це як медицина. А фахівець - це довірена особа, якій люди розповідають про свої проблеми, бо впевне­ні, що отримають допомогу.

Так от, дякуючи черговій можливості, у центрі на­дання соціальних послуг, а саме у приміщенні лі­карні (біля банкоматів) і знаходиться даний про­стір. На його облаштування проектом виділено 700 тис. грн. Це 4 капітально відремонтовані кімнати, у яких нові меблі, нове обладнання, матеріали для арт-терапії та набори для малювання.

У більшій залі проводитимуть групові занят­тя. Поки батьки будуть займатися зі спеціаліста­ми, діти гратимуться з фахівцем в окремій кімнаті. Також є дві інші кімнати. Одна - для роботи з пер­сональним фахівцем, друга - для арт-терапії.
Крім того, простір зробили безбар'єрним. Для маломобільних людей встановили пандус, а ширина всіх дверних отворів розрахована для пересуван­ня на колісних кріслах. Ремонтні роботи тривали з 6 жовтня по 10 грудня.
У цьому просторі працюватимуть з людьми, які постраждали від домашнього насильства та нада­ватимуть іншу психологічну допомогу в залежності від потреб клієнтів.

Всі 6 фахівців центру пройшли навчання і отри­мали відповідні сертифікати для роботи з людьми даної категорії. 4 січня цей проект запущено і про­ведено першу координаційну раду. У кімнаті для групових занять будуть постійно проводитись за­няття, не лише з даної теми.


- А щодо пластикових вікон, їх ви встановлю­вали за які кошти?
- З місцевого бюджету ми не взяли жодної копій­ки. Всі гроші - це гроші Агенства ООН у справах біженців. Представники у Сосниці бували неодно­разово і багато допомагали. Нам теж запропонува­ли свою допомогу. Таким чином вийшло встанови­ти 29 сучасних пластикових вікон у нашому старо­му приміщенні, що біля аптеки, а також і у орендо­ваних кімнатах (у лікарні).

- У минулому 2022 році центр надавав гума­нітарну допомогу своїм підопічним. Чи цього року така допомога була?
- Так. Всі підопічні, які на той період обслугову­вались відділенням соціальної допомоги вдома, одержали продуктові валізи. Це справді були не просто набори, а валізи десь по 36 кілограм. Всі 505 пакунків ми доставили персонально кожному власним автомобілем. Таку допомогу підопічним надав благодійний фонд «Let’s help» .

Цей фонд ми зустріли, коли шукали котел ще у Бутівське стаціонарне відділення для одиноких громадян. Після того ми не втрачали з ними зв’яз­ків і ось знову отримали допомогу.

А ще, дякуючи товариству «GIZ», як благодійну допомогу ми отримали 2 ноутбуки для роботи від­ділення соціальної допомоги вдома.

- Чим ще можете похвалитися.
- Ще ми брали участь у проекті «Лікарі світу». Медсестра нашого центру навчалася і одержала сертифікат, який дає їй право читати лекції на різ­ні медичні теми. А ще в рамках цього проекту ми одержали відповідне обладнання, щоб лекції були доступними і цікавими. Їх медсестра буде проводи­ти не лише у населених пунктах нашої громади, а і у тій облаштованій залі для групових занять.

- Які ваші подальші плани?
- Плани амбітні, оскільки хочеться розвиватися далі. Ми вважаємо проект по відкриттю простору для постраждалих від домашнього насильства не завершеним, бо треба упорядкувати кімнату гігіє­ни, щоб мами могли перепеленати своє немовля і особи з інвалідністю щоб могли безбар’єрно кори­стуватися цією кімнатою.

Ще є попередня домовленість із нашими партне­рами - товариством «GIZ» - на придбання електровелосипедів. Може, хто і вважає, що ми досить часто розширюємо свій велосипедний парк. Але насправді таке можуть думати люди, які взагалі не користуються двоколісним видом транспорту або мало на ньому пересуваються. А наші соціальні робітники щодня, при будь-якій погоді, з продукта­ми для підопічних чи навіть газовими балонами по­спішають до своїх бабусь та дідусів. Тому велоси­педи ламаються. Ми купували два рази на рік зап­частини, але це не вирішує проблему. Краще онов­лювати всю базу.

- Ми щиро дякуємо за тепле спілкування. Бажаємо щоб 2024-ий пройшов під мирним не­бом. Щоб всі сім’ї жили у мирі і злагоді.

Джерело: газета “Вісті Сосниччини”, Олена Кузьменко

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.

Теги: Сосниця, Сіра