Мобильная версия сайта Главная страница » Новости » Місто і регіон » У Чернігові багатоповерховий будинок опинився у борговій ямі

У Чернігові багатоповерховий будинок опинився у борговій ямі

 

31 березня мешканці будинку № 16 на вулиці 1-ї Гвардійської Армії у Чернігові (ОСББ «Гвардійка 16») спрямували колективні звернення ке­рівництву ОВА, до міської ради, в обласну прокуратуру та Нацполіцію з проханням дати правову оцінку діям голови їхнього ОСББ Ніни Скачок і бухгалтера Катерини Макаренко.Неналежне звітування за використан­ня коштів, завищена вартість робіт у будинку, несвоєчасна оплата послуг, а головне несвоєчасне погашення кредиту, взятого на термомодернізацію будинку, що призвело до обмежен­ня можливості використання коштів з рахунка ОСББ, - неповний список то­го, в чому мешканці 16-го звинувачу­ють голову та бухгалтера.

***
А почалося все з наказу на приму­сове виконання рішення Господар­ського суду від 22 лютого минуло­го року. Із нього мешканні «Гвардійки 16» вперше дізналися, що із кредитом, узятим у 2019 році на термомодернізацію будинку, є проблеми - ОСББ заборгувало банку понад 600 тисяч гривень за оплату самого кредиту, по­над 250 тисяч гривень за оплату від­сотків за користування кредитом і ще купу дрібніших платежів. Як наслідок - судом було обмежено право викорис­тання рахунка ОСББ. Це дуже схвилю­вало людей, адже тепер розпоряджа­тися власними грошима, внесеними за квартплату, вони фактично не мо­жуть. Окрім того, хоч використовувати кошти з рахунка ОСББ на оплату заро­бітної плати та компослуг у будинку до­зволено, кілька місяців тому мешканці 16-го дізналися, що «Гвардійка 16» має борг ще й за електроенергію

- Рашисти обстрілювали мікрора­йон, і наш будинок вцілів, так тепер свої доб'ють, бідкаються люди. Чи то че­рез банальну халатність, чи то через продуману шахрайську схему, а в бор­говій ямі тепер цілий будинок! Звинува­чувати голослівно ми нікого не хочемо, однак дуже вже багато брехні накопичи­лось навколо «Гвардійки 16», тому і про­симо, щоб компетентні органи допомо­гли нам розібратися в ситуації. Нехай це виявиться неправдою, але дуже вже схоже на те, що з рахунком ОСББ про­кручувалися якісь шахрайські схеми. Річ у тому, що 2019-го року об'єднання взяло кредит на термомодернізацію. Суми ми достеменно не знаємо й досі. На ці гро­ші було побудовано індивідуальний те­пловий пункт й утеплено третій під’їзд.

— Сказати, що всі співвласники цього хотіли, ми не можемо. Біль­шість була проти, тож згоду на кре­дит бухгалтер отримала далеко не з першого разу. І досі дивуємось, як їй взагалі вдалося назбирати потрібну кількість голосів. Видно, ду­же їй той кредит був потрібен, що так старалася. Із того часу в нас і почалися проблеми. Хоч ми і не фа­хівці, та вже кожному очевидно, що протягом довгого періоду тіло кре­диту не погашалося зовсім, відсо­тки погашалися, мабуть, частково. Як результат - значна заборгова­ність, яка стала для нас справжньою несподіванкою Далі ж - арешт ра­хунка. Найбільше в цій ситуації обу­рює одне - нам ніхто не пояснює, звідки взявся такий борг, який до­вів справу до суду, як ми його тепер віддаватимемо і що буде з нашим рахунком далі. Хоча, в принципі, це для нас не дивина всі звіти про використання коштів нашого ОСББ можна назвати «аби було». Приче­плять у під'їзді якийсь папірець із переліком робіт і сумами, а що са­ме там робилося, ким і як - не відо­мо. Коли ж хочеш дізнатися подробиці, то нема в кого - голова киває на бухгалтера, бухгалтер же на збо­ри просто не приходить. А суми іно­ді ну дуже дивують... Навіть коли у нас робили ту термомодернізацію, ми поцікавились у хлопців, скільки коштує утеплення одного квадрат­ного метра стіни. Виявилося, ці­на була більш ніж вдвічі вищою, ніж середня в місті. Пояснень із цьо­го приводу від Катерини Федорів­ни, яка наймала підрядників, ми так і не почули. Зате ще до обмежен­ня рахунка всі наші прохання щодо покращень у будинку вона відхиля­ла, мовляв, усі гроші зараз ідуть на погашення кредиту. А воно, бачте, як ми його погашали..

Обурюють і махінації з оплатою електроенер­гії. Бухгалтер запевняє, що всі по­слуги оплачує вчасно, навіть надси­лає голові ОСББ якісь сумнівні кви­танції, а згодом ми дізнаємося, що борг і досі є, ще й зростає! Це тіль­ки верхівка айсберга. Щоб розпо­вісти про всі проблеми нашого бу­динку не вистачить, мабуть, і годи­ни. Тож у нас і виникло цілком зако­номірне запитання: куди діваються гроші, які ми сплачуємо як кварт­плату? Невже їх не вистачає ні на що? Чи ж їх просто витрачають не на будинок, а на особисті погреби?

- Головою ОСББ я працюю вже п’ять років - із того часу, як ми ор­ганізували «Гвардійку 16». Уже не раз просила замінити мене, бо вік і здоров'я не дозволяють активно займатися керівництвом, але ж бажаючих немає, — розводить рука­ми Ніна Скачок. — Із самого почат­ку, коли мене обирали головою, я попереджала, що не компетент­на в економічних питаннях, а то­му нам потрібен хороший бухгал­тер. Катерина Федорівна була бух­галтером в ОСББ сусіднього бу­динку, там все було добре органі­зовано, ось ми і вирішили запроси­ти її до себе. Якщо чесно, до цьо­го часу нічого протиправного в її ді­ях я не помічала. Документацію во­на завжди пред’являє вчасно, коли прошу, завжди оперативно на те­лефон надсилає квитанції та чеки, які цікавлять людей. Щодо креди­ту. Коментувати цю тему я не мо­жу, оскільки не є фахівцем у таких справах. До речі, з того часу, як у нас з 'явилася проблема з тим кре­дитом, ані бухгалтер, ані я зар­плати не отримуємо. І я дуже вдяч­на Катерині Федорівні, що в та­кий нелегкий час вона не залиши­ла нашого ОСББ, бо з таким став­ленням людей могло б бути уся­ке. Щодо перевірок, то я тільки ра­да, якщо вони будуть. Хвилювати­ся мені нічого, жодної вини за со­бою я не відчуваю. Нехай незалеж­ні експерти зроблять висновок, що так чи не так із нашими рахунками.

Чекає на перевірку і Катерина Макаренко. Вона впевнена, що ії вини в проблемах 16-го немає:

- Якби мене попросили оха­рактеризувати ситуацію з «Гвардійкою 16» одним реченням, я б сказала: «Цьому будинку просто не пощастило...» Перший кредит на термомодернізацію 16-го був узятий у 2018 році. Ми запланува­ли замінити всі вікна і двері в міс­цях загального користування. Усе закінчилося дуже добре - оскіль­ки тут проживало багато пільгови­ків, які отримували субсидії (а чим більше таких людей, тим більша компенсація від держави), відшко­дування коштами Фонду енергоефективності, ОДА та міської ра­ди досягло майже 95%. Залишок, який мало покрити ОСББ, вийшов дуже маленьким до 10 тисяч гривень, а тому цей кредит швид­ко закрився. Тарифу ніхто не під­вищував, додаткових грошей не збирав, тож більшість людей по­ставились до цієї ініціативи пози­тивно. У 2019 році деякі будин­ки встановили собі індивідуаль­ні теплопункти (ІТП). Того ж року в березні пройшли перші збори мешканців «Гвардійки 16», на яких третій під'їзд дуже просив зроби­ти утеплення. І причина на те бу­ла вагома - несуча стіна третього під'їзду була немов павутиння, в деяких місцях панелі просто скри­шилися. Я одразу забила на спо­лох, бо ж хто не пам'ятає ситуації з гуртожитком на Попудренка! А тут вона могла повторитися - будинок зводився у 1986 році після Чорнобильської аварії нашвид­куруч і з матеріалів, які були в на­явності, тому про якість говорити, думаю, не варто. Планувалося, що почнемо утеплення ми з третього під'їзду, а в подальшому закриє­мо будинок під ключ. Однак дов­го ми не могли зібрати більшості за це рішення. Я вже фактично від­мовилась від нього, коли на черго­вих зборах ми несподівано назби­рали необхідну кількість голосів. Тоді ми прорахували одноразовий внесок: для всіх мешканців будин­ку на встановлення ІТП (без нього про відшкодування не могло бути й мови), і для третього під 'їзду окре­мо плюс утеплення.

17 жовтня 2019 року був узятий кредит, при­чому на матеріалах ми не еконо­мили, бо ж чекали на відшкодуван­ня, а тому все було найвищої якос­ті. Необхідні роботи виконали вже до кінця грудня У січні 2020 ро­ку нам прийшла перша компенса­ція від держави у розмірі 40%. Це було не те, на що ми сподівали­ся. Річ у тому, що в цей час у дер­жаві почалися проблеми із субси­діями, їх перепризначали, а тому субсидіантів у будинку не вистачи­ло, щоб отримати очікувану ком­пенсацію в 70%. У міській раді теж бракувало коштів на свою част­ку відшкодування, бо рік виявив­ся дуже плідним на такі проєкти. Міськрада почала кидати додат­кові гроші на компенсацію, однак їх не вистачало. Наприкінці 2020 року залишилося 15 будинків, які недоотримали компенсації. То­ді в міській раді диференційовано прорахували відсоток відшкоду­вання і закрили його коштами, які ще лишалися. Це також була не та сума, на яку ми чекали, однак то­ді раділи і цьому, адже в нас про­сто не вистачало оборотного ак­тиву, щоб закривати тіло кредиту.

Місячний платіж складав 57 тисяч гривень, а надходження з будин­ку - 45 тисяч. І з них же ще тре­ба було відняти обов'язкові плате­жі. Платили скільки могли, однак жодного разу не покрили відсотка і тіла кредиту. Минув рік, і тоді всі зрозуміли, що ситуація складна. Крім того, в будинку почала зрос­тати заборгованість. Зараз вона складає 310 тисяч гривень. По­рахуйте. яку частину кредиту ми могли б погасити цими коштами. Тому ОСББ було навіть вигідно, щоб цією справою зайнявся суд. Так, із січня у нас є обмеження ви­користання коштів, але заробіт­ні плати робітникам виплачують­ся, податки також, а відсотки вже не зростають. Звісно, зараз ми не проводимо жодних ремонтних ро­біт, ми урізали всі видатки, які тіль­ки можна було урізати, але іншого виходу немає. Взагалі ж, якщо го­ворити про перспективи, то є два варіанти розвитку подій: перший - нічого не змінювати. Люди про­сто сплачуватимуть квартплату, з рахунка щомісяця списуватимуть­ся гроші за кредит, і борг посту­пово закриється. За рік-півтора це можна буде зробити. Другий ва­ріант підвищити тариф на 1-2 гривні, щоб усі були спроможні платити таку квартплату, і тоді це буде швидше. До речі, питання з підвищенням тарифу тут поста­ло не сьогодні. 5 гривень за ква­дратний метр — де дуже низька оплата на сьогодні. Середній та­риф у чернігівських будинках та­кого типу — 8 гривень. В цьому ж він давно не змінювався, а видатки ростуть. Однак, дивлячись на на­строї людей, я розумно, що на під­вищення тарифу вони не підуть.

І це таки правда.

- Може, квартплата у нас і не­велика, та, зважаючи, як нею роз­поряджаються, більше платити ми не згодні, — кажуть люди. - У різних питаннях щодо нашого будинку накопичилось чимало дрібної брехні, а вона породжує велику недовіру (про всі озвучені людьми проблеми ми не розповідаємо, бо на це просто не вистачить газет­ного полотна. — Авт.). Ось скільки разів Катерина Федорівна пе­реконувала нас, ще з оплатою тієї ж електроенергії у нас повний по рядок, і що? Борг є і далі зростає.

І тут дійсно виникають запи­тання. Ще під нас нашої розмо­ви з Ніною Скачок вона в телефо­ні показала нам квитанцію з проплатою суми боргу «Гвардійки 16» за електроенергію. Квитанція да­тувалася 24 квітня, але була де­що несхожою на оплату з рахунка ОСББ. Катерина Макаренко пояс­нила, що оплатила борг із власно­го рахунка. Однак дивним чином ці гроші й досі до постачальника не дійшли. Зараз за електроенер­гію ОСББ винне майже 11 тисяч гривень.

- Ну от яка довіра до слів лю­дини тут може бути? Навіть папе­рам її ми вже не віримо, бо мо­жуть виявитися підробкою, як та квитанція, - нарікають мешканці будинку. — Якби ми бачили, куди реально йдуть наші гроші, то без проблем погодились би на підви­щення тарифу, а так... Нехай про­йде перевірка, фахівці вивчать усі документи нашого ОСББ і зро­блять свої висновки, тоді й вирішу­ватимемо, що робити далі. Якщо чесно, з бухгалтером ми точно хо­чемо попрощатися. Однак тоді, ко­ли вона закриє усі справи, які по­чала, бо ж яка свідома людина ві­зьметься за наш будинок, коли в нього такі проблеми?

Зараз ситуацію з «Гвардійкою 16» вивчає поліція — за фактом по­рушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 191 ККУ (привласнен­ня, розтрата або заволодіння чу­жим майном шляхом зловживан­ня службовою особою своїм служ­бовим становищем). Усі ж сторони конфлікту очікують на результат. Ко­жен на свій. Чекаємо на нього і ми.

Джерело: газета “Гарт” від 01.06.2023, Катерина ДРОЗДОВА

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.

Теги: ОСББ, розтрата, Скачок, Макаренко

Добавить в: