Мобильная версия сайта Главная страница » Новости » Місто і регіон » У Сновську міськрада судиться з вагітною лікаркою, через те, що та перейшла у приватну клініку і не повернула підйомні

У Сновську міськрада судиться з вагітною лікаркою, через те, що та перейшла у приватну клініку і не повернула підйомні

 

16 грудня 2022 року комунальне некомерційне підприємство “Сновський центр пер­винної медичної допо­моги” подало позов до Щорського суду. Зацікавленою особою вказана міська рада. Відповідачка — 26-річна сімейна лікар­ка Любов Здрелько.
Дізнавшись про позов, жите­лі Сновська за лічені годимн зібра­ли 174 підписи на її захист. Ствер­джують, що підписів було б набага­то більше, але люди хотіли зверну­тися до міськради якомога швидше, щоб переконати місцеву владу від­кликати позов. Одні були за лікар­ку, бо оцінили її професійні знання та навички і ставлення до пацієнтів, інші — бо заклад судиться з фахів­цем у той час, коли лікарі — на вагу золота (згідно з даними Обласно­го центру зайнятості, на цей час на Чернігівщині близько 50 лікарських вакансій). Масла у вогонь підлив і той факт, що Любов вагітна.Однак звернення до міськради на хід подій не вплинуло: підготов­че засідання у Щорському суді бу­ло призначене на 23 січня

— А коли термін народжува­ти? - запитую майбутнього батька Івана Здрелька.
- За прогнозами, в кінці цього місяця.

Каже: дружина зараз (розмов­ляємо 20 січня) у лікарні, тож він із головою поринув у підготовку до однієї з найважливіших подій в жит­ті. За браком часу розповідає ко­ротко:

У 2021 році, після закінчен­ня медуніверситету (навчалася в Сумах) і проходження інтернату­ри, Люба почала працювати у Сновському ЦПМД. Їй, як і всім моло­дим спеціалістам, були виплаче­ні підйомні (згідно з положеннями Прийнятої депутатами міськради «Програми місцевих стимулів для медичних працівників Сновської ОТГ на 2020-2022 роки». - Авт.).

Невдовзі в нашому місті відкри­лася - від Чернігова - клініка сі­мейної медицини. Там були набагато кращі умови роботи. Тож у кліні­ку з Центру ПМД перейшли одразу 4 лікарі. Серед них - і моя дружина.
Перед цим ми консультували­ся з юристами щодо коштів, отри­маних від міськради (їх сума - піс­ля вирахування податків - склала 80 500 грн). Вони запевнили, що все залишається в силі, оскільки молодий спеціаліст нічого не пору­шує, бо й далі працюватиме в Сновській громаді. Цe було близько ро­ку тому.

Те, що позов був поданий, ко­ли Любов Здрелько була на остан­ніх місяцях вагітності, деякі містяни розцінюють як своєрідну помсту лі­карці.

Ніякої помсти немає. від­кидає звинувачення очільииця пер­винки Олена Шарпай. І запевняє, що підтримувала молоду колежанку — без перебільшення — з пер­шого дня.
— Любов Бог­данівна мала приступити до роботи 2 серп­ня 2021 року, якраз у свій день народжен­ня. Тому попроси­ла перенести пер­ший робочий день на 3 серпня. Я не заперечувала. Хотілося, щоб тру­довий шлях нашої нової лікарки по­чався з приємних подій.


Її підтримував увесь колектив. Лікарі ділилися досвідом, консуль­тували, медсестри допомагали під­писував декларації з пацієнтами.

Щодо зарплати, то її Любові Здрелько на момент працевла­штування - було призначено згід­но з тарифним розрядом. Також згідно з колективним договором - була встановлена (на пів року) сти­мулююча доплата в розмірі 0.5 від­сотка від коштів, отриманих від На­ціонально і служби здоров'я Украї­ни, що нараховувалися за деклара­ції інших лікарів. Крім цього, надавалася допомога з бюджету місь­кради в розмірі 50 відсотків від та­рифного розряду.

— Скільки виходило в підсум­ку?
- “Брудними“ - в середньому близько 10 тисяч гривень. Біль­шою зарплата була в жовтні-листопаді - під час пікового зростан­ня захворюваності на коронавірус і темпів вакцинації. Тоді наванта­ження на всіх лікарів первинки бу­ло, як і всюди, дуже велике, тож 50 тисяч гривень, виділені з міського бюджету, розподілили між ними по­рівну - незалежно від досвіду і ста­жу роботи. Додаткових коштів від НСЗУдля підтримки медичних пра­цівників первинки не надходило.

Через два місяці роботи Любо­ві Богданівні було виділено з місце­вого бюджету 100 тисяч гривень (сума без вирахування податків. — Авт.) - за умови, що відпрацює 5 років. Вона звільнилася, пропра­цювавши в нашому закладі всього 4 місяці - із 3 серпня до 29 листопада.

Коли лікарі перейшли у приватну медицину, ми змушені були ско­ротити 9 платників (із них 5 - медичні, 4 - сумісники), в також пере­вести на скорочений робочий день 16 осіб, з них 8 — фельдшери. По­страждали не тільки наші праців­ники (залишилися без роботи), а й жителі громади, бо втратили дого­вори із цими чотирма лікарями.

Згодом значна частина меш­канців уклала з ними нові договори в новому закладі. Тож і фінансуван­ня від НСЗУ за надані пацієнтам ме­дичні послуги почало надходити ту­ди, адже первинка працює за прин­ципом «гроші ходять за пацієнтом». Фінансування ж Центру ПМД, на­впаки, зменшилося. Воно й до то­го було невеликим, адже тут бу­ло всього три пакети медичних по­слуг (із 35-ти, передбачених Про­грамою медичних гарантій на 2021 рік), а тепер доводилося рахувати кожну копійку. Це стало чи не осно­вною причиною виникнення позовної заяви щодо Любові Здрель­ко — три інші лікарі не є молодими спеціалістами.

— Чому в такому разі позов подали не зразу, а тільки тепер - перед пологами? — запитую начальника відділу юридичної ро­боти та взаємодії з правоохорон­ними органами міськради Влади­слава Уманського.

Він пояснює це так:
- Ми попереджали Любов Бог­данівну, що о тримані кошти (80 500 грн. — Авт.) доведеться поверну­ти. Вона погоджувалася. Потім до міськради прийшов її чоловік і по­просив надати відстрочку на вісім місяців (щоб віддавати частина­ми. — Авт.). Ми пішли назустріч, але ж одного надходження коштів протягом цього часу не було. Тоді звернулися до суду.

Він і розставить усі крапки над «і» в цій справі. Коли — сказати важко: засідання, заплановане на 23 січня, перенесли на 7 лютого. Скоріш за все, це перенесення не
останнє, адже відповідачка ось-ось має народити.

Джерело: газета "Гарт" від 26.01.2023, Марія ІСАЧЕНКО

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.

Теги: Сновськ, лікарка, Здрелько

Добавить в: