Мобильная версия сайта Главная страница » Новости » Людям про людей » Соціальний педагог Юлія Самойленко вчить дітей, як правильно витрачати кошти, як підбирати одяг

Соціальний педагог Юлія Самойленко вчить дітей, як правильно витрачати кошти, як підбирати одяг

 

Юлія Самойленко працює у Сосницькому професійному аграрному ліцеї з 2011 року після закінчення Глухівського наці­онального педуніверситету (факультет у Кролевці). Навчаючись, вона тут про­ходила практику, хоч проживала у су­сідній Мені. Сподобалось. А коли у січ­ні 2011 до штату увели одиницю соці­ального педагога, вона перша, хто її від­крив. Соціальний педагог - це порівня­но нова професія, хоч часто її ототожню­ють із практичним психологом. Насправді це різні обов’язки, різні підходи, хоч і ба­гато спільного.Соціальний педагог - це вчитель, який покликаний допомогти ди­тині, вислухати її, дати пораду, захистити. Юлія Самойленко працює з усіма катего­ріями здобувачів освіти. Але в основу ля­гають саме незахищені категорії. Це діти з неповних сімей, багатодітні, малозабез­печені, переміщені особи (на даний час таких у ліцеї нема), сироти. Озброївшись здобутими знаннями, постійно удоскона­люючи свою фахову майстерність, Юлія Вікторівна забезпечує соціально-право­вий захист учнів, бере участь у виховній роботі з питань профілактики появи не­гативних форм поведінки у неповнолітніх (паління, алкоголізму, наркоманії; дитячої злочинності тощо), пропаганди здорового способу життя, статевого виховання мо­лоді; допомагає виявленню творчих нахи­лів, розкриттю здібностей дітей та підліт­ків, сприяє участі учнів у суспільно-корис­ній, волонтерській діяльності; проводить просвітницьку роботу з батьками або осо­бами, що їх замінюють (індивідуальні бе­сіди, виступи на батьківських зборах); є посередником між школою, сім’єю, дер­жавними установами по захисту прав ді­тей та громадськістю; бере участь в ор­ганізації їх взаємодії з метою створен­ня умов для нормального розвитку дітей і підлітків.

Наприклад, дитина втратила опіку­на, бабуся померла, 16-річна дитина має оформити право власності - у цьому до­поможе соціальний педагог. Діти, які по­требують допомоги, ніколи не залишають­ся наодинці, вони під постійним супроводом соціального педагога, який вчить як правильно витрачати кошти, як підбирати одяг. «Ми разом купуємо речі, харчі, до­помагаємо у створенні побутових умов, - наводить приклади своєї роботи Юлія Самойленко. - Якщо діти без опіки і пере­бувають на повному державному забез­печенні та проживають у гуртожитку, то готуємо і подаємо документи на квартир­ний облік. А ще за потреби, коли потрібно захистити права дитини, беремо участь у судових засіданнях».

Робочий час соціального педагога з 8-ї до 17-ї. Але заняття проводяться не під час уроків. В основному соціальний педа­гог працює з дітьми у гуртожитку, прово­дить різні тренінги, бесіди. А ще щочет­верга о 8.15 у ліцеї, в актовій залі, про­ходить загальна виховна година, яку про­водить соціальний педагог або психолог. Теми різні. Інформації ніколи не бракує. Юлія Самойленко, віддаючись своїй ро­боті сповна, розробила дві власні мето­дичні програми. І не за вказівкою дирекції профтехосвітнього закладу бере участь у різних конкурсах фахової майстерності. Вона постійно прагне в першу чергу пере­вірити свої знання, удосконалити їх. Адже щоб досягти успіху, потрібно немало пе­речитати відповідної літератури, познайо­митись із досвідом своїх колег.- У 2013 році я брала участь у конкурсі, який проводився між працівниками психо­логічної служби закладів профтехосвіти області і стала лауреатом. А у 2020 році у Всеукраїнському конкурсі авторських про­грам у номінації «Корекційно-розвиткові програми» здобула ІІ місце. Цього разу бажане І місце.

- Непросто далась ця робота. Постійні відключення електроенергії збивали з думки. Доводилось працювати вночі. Коли ти живеш, занурившись повністю в свою програму, то постійно думаєш, зважуєш, переробляєш. Всі 12 тренінгових завдань, які були практичною части­ною цієї програми, я відпра­цьовувала з однією групою. 17 лютого 2023 року Навчально-методичний центр психологічної служби у системі освіти Чернігівської області Чернігівського облас­ного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського провів вебінар для працівників психоло­гічної служби закладів освіти «Підсумки Всеукраїнського конкурсу авторських про­грам практичних психо­логів і соціальних педаго­гів «Нові технології у новій школі», де була представ­лена програма соціального педагога Самойленко Ю.В. «Мистецтво бути здоровим».

На що ж звертає увагу педагогиня у своїй програмі? На вміння відмовитися від паління, алкоголю і вести здоровий спосіб життя. І най­головніша порада як цього досягти - бути самим собою і ні від кого не залежати, не піддаватись впливу оточуючих компаній.

Поза роботою Юлія Самойленко вже три роки бізнеследі. Вона є консультан­том української компанії «Джерелія», яка пропонує безфосфатні засоби.

- Раніше я реєструвалась в “Ейвоні”, але нічого не доводила до кінця. Я тоді купи­ла один засіб цієї компанії, сподобалось, вирішила купувати для себе зі знижкою. А потім почала працювати через фейсбук і все пішло. Бували такі місяці, що я одер­жувала тут більшу платню ніж заробітну плату у ліцеї, - розповіла Юлія.

Жінка виховує сина. А ще вона упев­нено себе почуває за кермом. Мати водійське посвідчення вона прагнула дав­но, з тих часів, коли старший брат її на­вчив керувати автомобілем. І ось у 2013 році, працюючи у ліцеї, вона пішла навча­тись на курси водіїв при ліцеї. Бажання було страшенне. А брат на той час прода­вав свої капітально відремонтовані жигу­лі. Купила. А вже має «Джилі МК».

Жінка полюбила Сосницю за її гарну при­роду, красиві річки, тут тихо і спокійно. І вже хотілося б тут закоренитись. Але останнім часом Сосниця зачахає. На думку Юлії, по­трібно більше цивілізації. «Я щотижня їду у Мену провідати батьків і закупити продук­тів, бо ціни у Сосниці значно вищі. А на бен­зин, якщо порівнювати із Корюківкою, то на 5 і більше гривень різниця».

За характером Юлія рішуча. Вона швидко приймає рішення. І вважає, що не потрібно тижнями виношувати якусь про­блему, якщо можна її вирішити швидше, це гнітить. Отож радить всім бути собою, тоді будемо здоровіші і щасливіші!

Джерело: газета “Вісті Сосниччини” від 02.03.2023, Олена КУЗЬМЕНКО

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.

Теги: Самойленко, ліцей, педагог

Добавить в: