школа Оптима
школа Оптима
школа Оптима
школа Оптима
школа Оптима
школа ОптимаДобровольський Петр Михайлович

Петр Михайлович Добровольський

 

   До 1100-річчя літописного Чернігова особливо ретельно готуються історики. З великим розмахом ведуться археологічні дослідження міста і його околиць. Вивчаються документи, готуються нові музейні експозиції. На сторінках газет, журналів, книг усе частіше висвітлюються різноманітні події багатої історії Чернігова, розповідається про нові відкриття краєзнавців.
    
    У зв'язку з цим доречно буде згадати імена тих, хто віддав багато хисту і зусиль справі вивчення минулого нашого краю. Один з них -

Петро Михайлович Добровольський, видатний громадський діяч, керуючий справами Чернігівської вченої архівної комісії, автор багатьох робіт з історії нашого міста. 
    

Народився Добровольський у 1871 році у сім'ї диякона. Навчався у Чернігівському духовному училищі, а потім у семінарії.
    Свою службову діяльність він почав у церковному відомстві. Був псаломником в Іллінській церкві, а потім вступив на службу до Чернігівської духовної консисторії. 
    

Кінець XIX і початок XX сторіччя був періодом зростання інтересу чернігівців до історії краю. З початку сімдесятих років займається дослідженням курганів професор Д. Я. Самоквасов. 1896 року утворюється губернська вчена архівна комісія. У наступному році члени комісії (а їх було 130 чоловік) створюють історичний музей. Ще через рік виходить з друку перший том книги О.О. Русова "Опис Чернігівської губернії", а потім і другий том. Значною подією було відкриття у 1900 році музею українських старожитностей В. В. Тарновського. У 1907 році виникає єпархіальне древлесховище, що також було своєрідним музеєм.
    Архівна комісія не була єдиним товариством, що вивчало минуле Чернігова та округи. У 1910 році створюється підвідділ Київського відділу Військово-історичного товариства, а трохи раніше - церковно-археологічна комісія.
    
    Наводжу ці відомості, щоб охарактеризувати обстановку, яка оточувала Добровольського в молоді роки. Перші його історичні дослідження належать до періоду служби в консисторії. Уже в 1898 році на сторінках "Черниговских епархиальных известий" друкуються його матеріали.
    1900 року з'являється праця "Царские и патриаршие грамоты, хранящиеся в ризнице Троицкого Архиерейского дома". Потім Петро Михайлович досліджує минуле Єлецького монастиря, а про наслідки роботи теж повідомляє у пресі. У 1903-1904 роках він звертається до історії Троїцько-Іллінської друкарні, але ця робота, на жаль, залишилася незавершеною.
    
    Дослідник був працьовитою людиною. З-під його пера вийшло чимало робіт з історії нашого краю. При цьому Добровольський був секретарем Чернігівської міської думи, членом церковно-археологічної комісії, керуючим справами вченої архівної комісії. 
   

 Багато сил віддав Петро Михайлович організації XIV Археологічного з'їзду, що відбувся в 1908 році у нашому місті. До нього історик підготував свою останню роботу "Где находились старинные несуществующие ныне храмы Чернигова". Крім цього, зробив доповіді про печери Єлецького монастиря, іконостас Введенської церкви Троїцького монастиря.
    
    Життя Добровольського обірвалося рано. 21 серпня 1910 року він помер на дачі в селі Подусівка і був похований в Чернігові біля Воскресенської церкви. На жаль, могила талановитого історика, чия наукова спадщина не втратила актуальності і сьогодні, не збереглася. Але ім'я його пам'ятають і шанують всі, хто вивчає історію рідного краю.
    
    Володимир РУДЕНОК, завідуючий відділом Чернігівського державного архітектурно-історичного заповідника
    
    По материалам еженедельника "Чернігівські відомості"

Добавить в:
АрменияЦентрКомплект