Мобильная версия сайта Главная страница » Новости » Город и регион » ПроФФесура? Теми кандидатських дисертацій народних депутатів України


Home net

ПроФФесура? Теми кандидатських дисертацій народних депутатів України

Наочний розподіл: дисертації з яких саме галузей купуються і в якій кількості.

Чисельність народних депутатів Верховної Ради України становить 422 особи (станом на 21 липня 2017 р.).

У відповіді на інформаційний запит зазначено, що у Верховній Раді України восьмого скликання науковий ступінь присуджено 107 депутатам (кандидата наук присуджено 77 депутатам, а доктора наук 30 депутатам).З відкритих джерел вдалося зібрати інформацію не про усі теми кандидатських дисертацій, а лише теми кандидатських дисертацій 82-х народних депутатів 8-го скликання (наведено 82 теми кандидатських тих із обранців, які захистили як кандидатську, так і докторську дисертації):

Електронний каталог Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника
Електронна повнотекстова колекція авторефератів дисертацій (1998 - 2011 рр.) Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
Електронний каталог Російської державної бібліотеки
Електронна бібліотека дисертацій Російської державної бібліотеки.

* * *

Прізвище, ім’я та по батькові
Тема дисертації
Спеціальність
Рік захисту


* * *

Агафонова Наталія Володимирівна
Правовий режим акредитиву як форми безготівкових розрахунків (автореферат)
юридичні науки, 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
2002

Арешонков Володимир Юрійович
Педагогічні засади самоорганізації слухачів системи післядипломної педагогічної освіти (автореферат)
педагогічні науки, 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки
2006

Балицький Євген Віталійович
Міжнародна конкурентоспроможність машинобудівної галузі України в контексті процесів глобалізації (автореферат)
економічні науки, 08.05.01 - світове господарство і міжнародні економічні відносини
2005

Бандуров Володимир Володимирович
Робастна оцінка інноваційного рівня промислового виробництва (на прикладі чорної металургії) (автореферат)
економічні науки,08.02.02 - економіка та управління науково-технічним прогресом
2006

Батенко Тарас Іванович
Роль опозиційного лідера у суспільно-політичному процесі України другої половини ХХ століття
політичні науки,23.00.02 - політичні інститути та процеси
1999

Білозір Оксана Володимирівна
Міжнародно-правове регулювання трудової міграції в рамках Європейського Сююзу (автореферат)
юридичні науки,12.00.12 – міжнародне право
2014

Бондар Віктор Васильович
Правовий режим земель міжнародних автомобільних транспортних коридорів в Україні (автореферат)
юридичні науки,12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право
2008

Галасюк Віктор Валерійович
Удосконалення механізму визначення вартості майна підприємств, що ліквідуються (автореферат)
економічні науки, 08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствами
2005

Гопко Ганна Миколаївна
Екологічна публіцистика : світоглядний аспект : (на прикладі зарубіжних та українських видань 1992-2008 рр.) (автореферат)
соціальні комунікації, 27.00.04 – теорія та історія журналістики
2009

Гусак Володимир Георгійович
Розвиток наукових принципів та практика отримання високоякісного коксу з вугілля різних басейнів
технічні науки
2015

Давиденко Валерій Миколайович
Ефективність використання земель інтегрованими агроформуваннями
економічні науки
2015

Демчак Руслан Євгенійович
Державне регулювання розвитку фондового ринку в Україні (автореферат)
державне управління, 25.00.02 – механізми державного управління
2005

Деркач Андрій Леонідович
Організаційно-правові аспекти контролю у галузі ядерної та радіаційної безпеки (автореферат)
юридичні науки, 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
2007

Добкін Михайло Маркович
Адміністративно-правовий статус виконавчих органів міських рад (автореферат)
юридичні науки, 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
2009

Довгий Олесь Станіславович
Удосконалення економіко-математичного моделювання кусково-лінійними агрегатами (автореферат)
економічні науки, 08.03.02 – Економіко-математичне моделювання
2002

Домбровський Олександр Георгійович
Міжнародний досвід регіональної економічної політики (автореферат)
економічні науки, 08.05.01 – світове господарство і міжнародні відносини
2004

Євтушок Сергій Миколайович
Теоретичні засади взаємодії держави та суспільства у сфері благодійництва
державне управління, 25.00.01 – теорія та історія державного управління
2015

Єленський Віктор Євгенович
Протестантское сектантство в Советском обществе : анализ адаптивных процессов
філософські науки, 09.00.06 – философия религии
1989

Ємець Леонід Олександрович
Публічне управління неполітичними об’єднаннями громадян : (адміністративно-правове дослідження) (автореферат)
юридичні науки, 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
2009

Жеваго Костянтин Валентинович
Міжнародні інвестиції і ефективний економічний розвиток (автореферат)
економічні науки, 08.05.01 – світове господарство і міжнародні відносини
2003

Загорій Гліб Володимирович
Розробка складу та технології м'якої лікарської форми для лікування тромбофлебіту (автореферат)
фармацевтичні науки, 15.00.01 – технологія ліків та організація фармацевтичної справи
2004

Іщейкін Костянтин Євгенович
Індивідуалізація лікування дітей, хворих на атопічний дерматит у залежності від клініко-патогенетичних варіантів його перебігу
медичні науки, 14.01.20 – шкірні та венеричні хвороби
2003

Кириленко Іван Григорович
Социальное развитие Приднепровского села УССР в 1980-1990 гг.: историко-партийный опыт, уроки и проблемы (автореферат)
історичні науки, 07.00.01 — история Коммунистической партии Советского Союза
1991

Ківалов Сергій Васильович

Управление автомобильными дорогами в РСФСР : административно-правовые вопросы (автореферат)
юридичні науки, 12.00.02 -государственное право и управление ; советское строительство ; административное право ; финансовое право
1986

Кісельов Андрій Миколайович
Механізм державного стимулювання підвищення продуктивності праці в промисловості
державне управління. 25.00.02 – механізми державного управління
2014

Кіссе Антон Іванович
Самостійні заняття в системі фізичного виховання інвалідів з порушеннями опорно-рухового апарату
педагогічні науки, 13.00.03 – корекційна педагогіка
1999

Князевич Руслан Петрович
Конституційно-правові засади виборів Президента України : проблеми теорії і практики (автореферат)
юридичні науки, 12.00.02 - конституційне право муніципальне право
2002

Козак Тарас Романович
Економічна ефективність сільськогосподарського виробництва в умовах удосконалення системи оподаткування підприємств АПК
економічні науки, 08.07.02– економіка сільського господарства і АПК
2000

Козир Борис Юрійович

Удосконалення моделей управління програмами створення та розвитку морських кластерних систем (автореферат)
технічні науки, 05.13.22 – управління проектами та розвиток виробництва
2012

Колєсніков Дмитро Валерійович
Регулювання процесів вертикальної інтеграції в гірничо-металургійний промисловості (автореферат)
економічні науки, 08.00.03 – економіка та управління національним господарством
2016

Кондратюк Олена Костянтинівна
Аграрне питання в програмах та діяльності українських політичних партій Західної України, 1919-1939 рр. (автореферат)
історичні науки, 07.00.01 – історія України
1997

Констанкевич Ірина Мирославівна

Проза Миколи Хвильового : (еволюція характеру героя)
філологічні науки, 10.01.01 – українська література
1996

Королевська Наталія Юріївна

Забезпечення трансформаційних процесів на підприємстві (автореферат)
економічні науки, 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
2011

Кремінь Тарас Дмитрович
Концептуалізація історіософського міфу у ліриці 1960-80-х рр. (автореферат)
філологічні науки, 10.01.01 – українська література
2005

Крулько Іван Іванович
Механізм адаптації національного законодавства до законодавства Європейського Союзу : (досвід країн Центральної і Східної Європи) (автореферат)
юридичні науки, 12.00.11 – міжнародне право
2013

Кудлаєнко Сергій Володимирович
Економічний механізм адаптації підприємств до кризових умов (автореферат)
економічні науки, 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
2011

Кужель Олександра Володимирівна
Регіональні програми підтримки підприємництва в Україні : тенденції розвитку, методологія, практика (автореферат)
економічні науки, 08.10.01 - розміщення продуктивних сил і регіональна економіка
1999

Куліченко Іван Іванович

Раціональне проектування заглиблених будівель з врахуванням теплотехнічних характеристик грунтів (автореферат)
технічні науки, 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди
2008

Куніцин Сергій Володимирович

Науково-методичні основи управління проектами вільних економічних зон і територій пріоритетного розвитку (автореферат)
економічні науки, 08.10.01 – розміщення продуктивних сил і регіональна економіка
2003

Литвин Володимир Михайлович
Деятельность Коммунистической партии Украины по совершенствованию подготовки преподавателей общественных наук (1966-1975 гг.) (автореферат)
історичні науки, 07.00.01 – история Коммунистической партии Советского Союза
1984

Лівік Олександр Петрович

Організаційно-економічні засади інноваційного розвитку промислового садівництва (автореферат)
економічні науки, 08.00.03 – економіка та управління національним господарством
2012

Лопушанський Андрій Ярославович

Раціональне обслуговування систем збору і транспортування продукції газоконденсатних родовищ з врахуванням екологічної безпеки (автореферат)
технічні науки, 05.15.13 – нафтогазопроводи, бази та сховища
2006

Лук'янчук Руслан Валерійович
Державне управління у сфері забезпечення кібербезпеки України (автореферат, дисертація)
державне управління, 25.00.01 – теорія та історія державного управління
2017

Льовочкін Сергій Володимирович

Державний борг США
економічні науки
1997

Люшняк Микола Володимирович
Агротехнічні прийоми підвищення продуктивності травостоїв на еродованих землях, виведених з ріллі під залуження в умовах Передкарпаття (автореферат)
сільськогосподарські науки, 06.01.12 – кормовиробництво і луківництво
2010

Мартовицький Артур Володимирович
Обгрунтування параметрів способу забезпечення стійкості підготовчих виробок в умовах великих деформацій порід підошви (на прикладі шахти ім. В.М.Бажанова) (автореферат)
Технічні науки, 05.15.04 – шахтне та підземне будівництво
2006

Матвієнко Анатолій Сергійович

Політико-правові засади децентралізації влади в контексті адміністративної реформи в Україні (автореферат)
політичні науки, 23.00.02 – політичні інститути та процеси
2010

Мірошниченко Юрій Романович
Демократичні механізми підготовки і прийняття державно-політичних рішень (автореферат)
політичні науки, 23.00.02 – політичні інститути та процеси
2006

Міщенко Сергій Григорович
Роль кримінальної юстиції в протидії злочинності (автореферат)
юридичні науки, 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право
2011

Остапчук Віктор Миколайович
Технологічні методи підвищення працездатності підшипників ковзання транспортних дизелів (автореферат)
Технічні науки, 05.02.08 – технологія машинобудування
2000

Павленко Юрій Олексійович
Антропологічні виміри ідеології (автореферат)
філософські науки, 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури
2011

Палатний Артур Леонідович
Планування тренувальних засобів загальної і спеціальної спрямованості на різних етапах багаторічної підготовки боксерів (автореферат)
фізичне виховання та спорт, 24.00.01 – олімпійський і професійний спорт
2001

Папієв Михайло Миколайович
Реформування пенсійної системи в Україні (автореферат)
економічні науки, 08.09.01 – демографія, економіка праці та соціальна політика
2004

Пацкан Валерій Васильович
Роль парламентаризму в системі конституційно-правового механізму забезпечення прав і свобод людини
юридичні науки, 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право
2014

Петьовка Василь Васильович

Правове регулювання надання адміністративних послуг в Україні (автореферат)
юридичні науки, 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
2014

Пинзеник Віктор Михайлович

Экономические проблемы стимулирования повышения уровня качества продукции : (на материалах предприятий машиностроительной промышленности)
економічні науки
1980

Писаренко Валерій Володимирович
Імплементація європейських стандартів фінансування місцевого самоврядування у національні правові системи (автореферат)
юридичні науки, 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право
2010

Поляков Максим Анатолійович
Науково-методичні засади розробки стратегічних планів соціально-економічного розвитку на регіональному рівні (автореферат)
економічні науки, 08.00.03 – економіка і управління національним господарством
2012

Поплавський Михайло Михайлович
Педагогические условия совершенствования внеучебной воспитательной работы в средних профтехучилищах
педагогічні науки, 13.00.01 – Теория и история педагогики
1985

Присяжнюк Олександр Анатолійович
Основи концепції правового регулювання інтернет-відносин в Україні : (загальнотеоретичні аспекти)
юридичні науки, 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень
2007

Развадовський Віктор Йосипович
Адміністративна відповідальність за порушення норм, правил і стандартів, що торкаються забезпечення безпеки дорожнього руху
юридичні науки, 12. 00. 0 2 – теорія управління; адміністративне право та процес; фінансове право
1998

Рибалка Сергій Вікторович

Політико-інституційні чинники реформування системи місцевого самоврядування в сучасній Україні (автореферат)
політичні науки, 23.00.02 – політичні інститути та процеси
2010Романова Анна Анатоліївна
Регулювання розвитку міста на засадах формування та використання бренду територій
економічні науки
2014Рудик Сергій Ярославович
Переселення українських біженців і переміщених осіб до США та Канади після Другої світової війни : причини, особливості, наслідки (1945-1953 рр.) (автореферат)
історичні науки, 07.00.02 – всесвітня історія
2003

Рябчин Олексій Михайлович
Еколого-енергетична безпека світогосподарського розвитку в умовах глобалізації (автореферат)
економічні науки, 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини
2010

Силантьєв Денис Олегович
Корекція фізичного розвитку слабозорих дітей засобами плавання (автореферат)
педагогічні наукм, 13.00.03 – корекційна педагогіка
2001

Скорик Микола Леонідович
Напрямки підвищення фінансової стійкості та прибутковості комерційних банків (дисертація)
економічні науки, 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит
2003

Співаковський Олександр Володимирович
Сепараторно факторизуемые конечные группы
фізико-математичні науки, 01.01.06 – математическая логика, алгебра и теория чисел
1985

Тимошенко Юлія Володимирівна
Державне регулювання податкової системи (автореферат)
економічні науки, 08.02.03. - організація управління, планування і регулювання економікою
1999

Унгурян Павло Якимович
Інформаційна складова стратегії сталого розвитку України (автореферат)
державне управління, 25.00.01 – теорія та історія державного управління
2012

Фельдман Олександр Борисович
Ксенофобія та досвід її трансформації у сучасних інтеркультурних контекстах (автореферат)
філософські науки, 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури
2009

Фролов Микола Олександрович
Вихідці із інших політичних партій у КП(б)У в 20-31-ті роки XX століття (автореферат)
історичні науки, 07.00.01 – Історія України
2001

Хомутиннік Віталій Юрійович

Загальні засади встановлення податків та зборів (дисертація)
юридичні науки, 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
2015

Чижмарь Юрій Васильович
Правове регулювання укладення форвардних угод на товарних біржах (автореферат)
юридичні науки, 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
2000

Чумак Віктор Васильович
Законодавче регулювання підстав дисциплінарної відповідальності військовослужбовців : (науково-теоретичний та прикладний аспекти)
юридичні науки, 20.02.03 – військове право; військові проблеми міжнародного права
1998

Шипко Андрій Федорович

Модернізація функцій органів місцевого самоврядування у сфері охорони здоров’я населення (автореферат)
державне управління,25.00.04 – місцеве самоврядування
2010

Шпенов Дмитро Юрійович
Інформаційні правовідносини
юридична науки, 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
2012

Шуфрич Нестор Іванович
Розвиток і трансформація аграрного виробництва в Угорщині (автореферат)
економічні науки,08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК
2004

Юринець Оксана Василівна
Формування конкурентної стратегії підприємства (автореферат) економічні науки, 08.06.01 – “Економіка, організація і управління підприємством, 2006

Яніцький Василь Петрович
Порядок набуття права власності на земельну ділянку в Україні (автореферат)
юридичні науки, 12.00.06 3емельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право,
2007

Яриніч Костянтин Володимирович
Комбіноване лікування асцитної форми раку яєчників III-IV стадії
медичні науки, 14.01.07 – онкологія, 2012

Яценко Антон Володимирович
Державне регулювання іноземної інвестиційної діяльності в Україні (автореферат)
економічні науки, 08.02.03. – організація управління, планування і регулювання економікою,
2001

P.S.
Andrii Tarieiev зазначив, що це якоюсь мірою наочний розподіл, котрий показує, дисертації з яких саме галузей продаються та купуються і в якій кількості.Джерело: AphD

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.

Теги: кандидатськы дисертації, депутати України

Добавить в:


ЦентрКомплект