Мобильная версия сайта Главная страница » Новости » Місто і регіон » На вул. Мартина Небаби закатали люк в асфальт, а «Чернігівводоканал» радить людям зривати дорожнє покриття за свої кошти

На вул. Мартина Небаби закатали люк в асфальт, а «Чернігівводоканал» радить людям зривати дорожнє покриття за свої кошти

 

«Представниками КП "Чернігівводоканал" 12 березня 2024 року було проведено обстеження водопровідного колодязя в місці приєднання вашого домоволодін­ня до централізованої мережі во­допостачання, про що був складе­ний відповідний акт.
Згідно з матеріалами пере­вірки, встановлено, що люк водо­провідного колодязя в місці при­єднання знаходиться під дорож­нім покриттям і вкритий шаром ас­фальту, що є порушенням «Пра­вил благоустрою міста Черніго­ва». Вказане загрожує безпечній експлуатації водопровідних ме­реж і провокує аварійні ситуації на дорозі.

Враховуючи вищезазначе­не, споживачеві, як балансоутримувачу цього водопровідного ко­лодязя, необхідно в термін до 25 березня 2024 року привести йо­го до належного стану й утримува­ти колодязі підземних комунікацій у справному стані. У противному разі КП «Чернігівводоканал» буде вимушене обмежити вам надання послуг і скласти протокол про адміністративне порушення.

Також повідомляємо, що КП «Чернігівводоканал» може прово­дити роботи з ремонту колодязів за умови укладення відповідного договору на виконання цих робіт»
, — такого «листа щастя» минулого тижня отримала 87-річна чернігів­ка Ірина Варвинець, яка мешкає в одному з будинків на вулиці Мар­тина Небаби.

Як виявилось, горезвісний люк знаходиться фактично посеред проїжджої частини, якою після пе­рекриття для ремонту вулиці Любецької почався дуже інтенсивний рух транспорту, у тому числі й важ­ковагового.

— Років три тому в нас вини­кла проблема — люк водопровідної шахти, від якого в мамин будинок іде система водопостачання, нахи­лило набік, треба було його вирів­няти. Робили це люди своїми сила­ми. Пощастило, що тоді підключа­лося ще одне домогосподарство і його власник привів цей люк до ладу — підняв, вирівняв. А восе­ни минулого року на вулиці ро­били ямковий ремонт, під час яко­го й закатали люк в асфальт. Зараз його тут і не видно, — показує міс­це, де мав би проглядатися люк, дочка Ірини Варвинець Тетяна Іванівна.— Ну от хіба дорожники, які робили цей ремонт, не знають, що водопровідні колодязі не мож­на наглухо асфальтувати? Причому навіть не згадаю, щоб біля нього яма була. Хіба якась незначна. Пе­рестаралися, як то кажуть. А мама тепер через них може залишитись без водопостачання. Ну не піде ж 87-річна жінка той асфальт над лю­ком збивати! Та й взагалі, невже роботу спеціалізованих служб ма­ють контролювати звичайні люди, які до неї не мають жодного сто­сунку?


Очевидно, обстеження водо­провідних колодязів на вулиці Мар­тина Небаби було комплексним, бо схожі листи отримали і сусіди Ірини Варвинець. Різнилися зауваження «Чернігівводоканалу» лише вида­ми порушень.

«Згідно з матеріалами перевір­ки встановлений факт монтажу во­допровідного колодязя в місці при­єднання вашого домоволодіння до централізованої мережі водопос­тачання не в рівень із дорожнім по­криттям, що є порушенням «Пра­вил благоустрою міста Чернігова». Це загрожує безпечній експлуата­ції водопровідних мереж і прово­кує аварійні ситуації на дорозі», — говориться в листі до 70-річного Миколи Тіткова.

— Кришка люка дійсно сто­їть нерівно. Один край піднятий над дорожнім покриттям, другий — опущений. Раніше все було на рівні, але ж вулицею постійно їз­дять машини, із року в рік тут ла­тають ями. У деяких місцях пона­кладали латки до 10 сантиметрів завтовшки, як-от біля цього лю­ка зліва, ось і вийшло, що він не­наче перекосився. Насправді ж він стоїть рівно, то через латки нерів­ною стала дорога, — каже Мико­ла Миколайович. — Виходить, що люки знаходяться посеред вули­ці, хтось нею катається, хтось ас­фальтує дорогу як собі хоче, а від­повідати за все це потім мають ті, хто тут живе?

— Згідно з Правилами корис­тування системами централізова­ного питного водопостачання та централізованого водовідведення в населених пунктах України, затвердженими Наказом Мініс­терства з питань житлово-ко­мунального господарства Укра­їни N2190 від 27 червня 2008 ро­ку, межею розподільних мереж, які обслуговує виконавець послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, є перший коло­дязь із запірною арматурою в місці приєднання до водопровідної ме­режі споживача, а отже зазначе­ні водопровідні колодязі перебу­вають на балансі саме споживачів, просто досить довгий період таких проблем не виникало, ось ніхто й не турбувався про їх обслуговуван­ня, — пояснює начальник служби водопровідних мереж КП «Чернігівводоканал» Ігор Грищенко.

— Проблема загострилася, коли вулицею Мартина Небаби пішов великий потік транспорту. Асфаль­тове покриття там доволі тонке, не для значних навантажень. У нашо­го КП була ідея розробити спеці­альну програму з ремонту таких колодязів, та для цього має бути рішення міської ради.

— То до кого нам тепер із цією проблемою звертатися? — роз­водить руками Тетяна Іванівна. — Що цікаво, на листі «Чернігівводо­каналу» вказано два номери теле­фону: коли телефонуєш на офіцій­ний стаціонарний номер, у слухав­ці тобі говорять, що його не існує, на гарячій же лінії відповідають, що такими питаннями вони не за­ймаються, консультують лише що­до оплати послуг. Хто заасфальтував цей люк, я теж не знаю. Якщо ж знайду якогось фахівця, який за мої ж гроші розіб’є цей асфальт, обов’язково знайдеться ще якась служба, яка напише черговий папі­рець про неправомірні дії. От що в цій ситуації робити?

Наша редакція звернулася з цими запитаннями до Чернігів­ської міської ради (саме вона є замовником ремонтних робіт на дорожньому покритті міських ву­лиць). Чекаємо на відповідь.

Джерело: газета “Гарт”, Катерина Огієнко

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.

Теги: Чернігівводоканал, люк, дорога, Любецька, Небаби

Добавить в: