Мобильная версия сайта Главная страница » Новости » Місто і регіон » Цехи деревопереробки закрили — люди на Чернігівщині без роботи

Цехи деревопереробки закрили — люди на Чернігівщині без роботи

 

Першим етапом ни­нішнього реформуван­ня лісової' галузі ста­ло об’єднання держлісгоспів (замість них були створені лісогос­подарські філії у єди­не державне підпри­ємство «Ліси України». Очолює його наш зем­ляк (родом з Ічнянщини) — 41-річний Юрій Болоховець. ДП було офіційно зареєстро­ване в жовтні 2022 ро­ку. А в січні 2024-го во­но остаточно закрило цехи з переробки де­ревини по всій Україні. Причина — двома сло­вами: вони невигідні.На фото Юрій Болоховець

«За 2023 рік цехи «Лі­сів України»переробили 0,9 мли куб. м деревини, рин­кова вартість якої стано­вить 2,15 млрд. грн. Реалі­зували 0,4 мли куб. м пило­матеріалів на суму 2,3 млрд. грн. Прибуток склав 150 тис. грн. Але це — без вираху­вання зарплат, енергоносіїв тощо», — доводить «на циф­рах» на своїй сторінці в соцмережах генеральний ди­ректор.

Пояснює: коли з’явився потужний ринок приватної деревообробки, зросла кон­куренція. І лідерами в ній ви­явилися зовсім не державні підприємства.

— Бо в нас зарплата «по­-білому», є соціальні гарантії. А підприємці можуть працю­вати — як ФОП — за спроще­ною системою. Щоб не пла­тити податків, еони взагалі часто не працевлаштовують своїх робітників офіційно, видають їм зарплату в кон­вертах, — кажуть керівники колишніх цехів. Загалом про закриття деревопереробки говорять неохоче. Вони за­раз не в кращому становищі,- адже не погодилися на про­позицію гендиректора підвищити ефективність «працювати так, щоб отримувати сировину на ринкових умовах». Пояснюють відмо­ву тим, що замінити заста­рілі верстати не було можливості, а на них якісної про­дукції для будівництва не ви­готовиш — хіба що дошки і бруски.

Ще однією причиною за­криття цехів Юрій Болохо­вець називає корупцію: від використання лісів через держпереробку (коли під­мінялася сортність дереви­ни, коли вона штучно нако­пичувалася на складах, а по­тім спритники купували її за безцінь тощо) у кишенях діл­ків осідали мільйони.

Крім того, деревину не­вигідно переробляти за від­сутності експортних замов­лень, проблемної логістики.

- Ми близько до росій­ського кордону, плюс пога­ні дороги - усе це додатко­ві складнощі, у роботі. До того ж на пиломатеріали зараз попит дуже незначний, тож, немає вигідної ціни, - каже і директор філії «Городнянське лісове господарство» Валентин Реуцький.

Альтернативою пере­робки деревини Юрій Боло­ховець називає реалізацію лісу-кругляку. Мовляв, це може зробити галузь при­бутковою. А цехи пропону­ватимуть підприємцям вику­пити на відкритих торгах або взяти в оренду, даючи новим господарям шанс розшири­ти виробництво, модернізу­вавши обладнання, створи­ти нові робочі місця.

Працівники ліквідова­них цехів живуть надією, що на роботу туди візьмуть са­ме їх. Зараз вони звільнені. В одній лише Городнянській філії без роботи залишились близько 30 людей, В усіх — родини, у багатьох — діти.

- При укрупненні лісгос­пів наші працівники без роботи не залишилися - їх перевели до складу нової філії, - розповів про початок ре­форми директор Корюківської філії Андрій Лашко. - Працівникам обіцяли, що цехи здадуть в оренду, а їх працевлаштують. Але ви­явилося, що нерухомість не оформлена і треба багато часу для проходження про­цедури, а люди вже звіль­нені - повідомив про сьо­годення очільник Семенівської громади Сергій Деденко.

Джерело: газета “Гарт”, Марія Ісаченко

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.

Теги: деревопереробка, ліси, Болоховець, робота

Добавить в: