Мобильная версия сайта Главная страница » Новости » Місто і регіон » Валерій Йовенко розповів про процедуру отримання компенсації збитків бізнесу, через війну

Валерій Йовенко розповів про процедуру отримання компенсації збитків бізнесу, через війну

 

“Внаслідок повномасштабного вторгнення ро­сіян чимало мешканців міст і сіл залишилися без житла, а підприємства втратили свої виробничі й торгові приміщен­ня. Звісно, для відновлення потужнос­тей потрібні кошти, і часто немалі. Із приватними особами держава вже визначилась — у рамках програми «єВідновлення» їм надається допомога на відновлення пошкоджено­го та зруйнованого житла. А от хто, коли і як відшкодовувати­ме збитки підприємцям?” Таке запитання поступило до журналістів від читачів.

На жаль, відшкодування збит­ків бізнесу від збройної агре­сії росії — справа не найближчих днів, а може, і не найближчих ро­ків. Проте вже зараз дуже важливою є оцінка збитків бізнесу, бо саме з нею після Перемоги під­приємці зможуть звертатися в європейські суди для отримання репарацій від агресора.— Незалежно від форм влас­ності підприємства генерують прибутки і забезпечують існу­вання держави як такої, а тому питання компенсації збитків біз­несу від російської агресії дуже важливе і гостро постало ще у 2022 році, — говорить началь­ник Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернігівській області Регіональ­ного відділення Фонду дер­жавного майна України по Ки­ївській, Черкаській та Черні­гівській областях Валерій Йовенко.

— Звісно, прямо зараз отримати компенсацію бізнес не зможе, але починати процес треба. І починати саме з оцінки збитків. Фонд державного май­на України разом із Міністер­ством економіки вже напрацю­вав методику розрахунку збитків, завданих російською агресі­єю. Затверджена вона спільним наказом Мінекономіки і Фонду держмайна N83904/1223 від 18 жовтня 2022 року. Ця мето­дика дозволяє визначити шкоду та обсяги збитків підприємствам і та установам усіх форм власності - державної, комунальної та приватної. Плюс вона визначає обсяги витрат для відновлення Оцінка збитків здійснюється на підставі експертизи, яку мають право робити незалежні експер­ти-оцінювачі та судові експерти.


— Тож із чого потрібно почина­ти?
— Із максимально точної фік­сації збитків, — наголошує Ва­лерій Йовенко. — По-перше, це фотографії, па яких добре ви­дно, що саме пошкоджено. Ще краще — фото «до» і «після» Або ж навіть відео.
По-друге, доку­менти, які підтверджують, що ці збитки спричинені агресією ро­сії, — звернення до Нацполіціі, відповідні протоколи з фіксаці­єю руйнацій тощо.
По-третє, фі­нансові документи про прибутки і збитки. Причому зверніть увагу, що методика дозволяє оцінити не лише збитки від руйнувань, а й упущену вигоду, тобто ті дохо­ди, які підприємець міг би отри­мувати упродовж достатнього часу, якби його бізнес працював. Ну і, звісно ж, правовстановлювальні документи.

Зібраний пакет документів підприємці різних ланок мають передати незалежним оціню­вачам, які будуть розраховува­ти обсяги шкоди, керуючись на­ціональними стандартами оцін­ки. Якщо пошкоджене майно державне чи комунальне, Фонд держмайна рекомендує відби­рати оцінювачів на конкурсі. Як­що ж майно належало приватній особі, оцінювача обиратиме во­на сама за власними критерія­ми: досвід роботи, вартість по­слуг тощо.

— Слід розуміти, що це бу­дуть довгі судові спори в міжна­родних судах, де враховувати­муть кожну деталь. Самим гро­мадянам навряд чи доведеть­ся окремо звертатись у ці суди Скоріше за все, центральна вла­да створить орган, який здійсню­ватиме цю велику роботу. Проте люди мають максимально допомогти цьому органу (а значить і самим собі) якісними докумен­тами, — наголошує Валерій Йо­венко — Тож краще почати їх підготовку вже зараз.

Джерело: газета “Гарт”, Катерина Дроздова

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.

Теги: збитки, бізнес, підприємці, Йовенко, компенсація

Добавить в: