Навколо ТЕЦ знову скандал?

 

11 травня з робочим візи­том у Чернігові перебував мі­ністр енергетики України Герман Галущенко. Він провів ро­бочу нараду з енергетиками та представниками місцевої вла­ди, нагородив тих, хто зробив значний внесок у відновлен­ня енергетичної інфраструкту­ри області, і, звісно ж, поспіл­кувався із журналістами. Ма­буть, нікого не здивує, що біль­шість запитань, адресованих міністрові, стосувалися Черні­гівської ТЕЦ.Чернігвська ТЕЦ, фото Укрінформ

Із 2000 року Чернігівська ТЕЦ пе­ребуває в оренді ТОВ фірма “ТехНова”. Термін дії договору оренди спли­ває менш ніж за три місяці — 20 серп­ня. Не раз Чернігівська міськра­да заявляла, що більше передавати в оренду ТЕЦ не збирається, — підпри­ємство має повернутися під контроль громади. А після повномасштабного вторгнення і в самій «ТехНові» поча­ли говорити про передачу ТЕЦ місту, причому передачу дострокову, — підприємство зазнало значних пошко­джень під час активних бойових дій на території області, тож його безпере­бійна робота опинилася під загрозою.

— Чернігівську ТЕЦ обстрілюва­ли з перших днів повномасштабно­го вторгнення російських окупантів на територію України. Єдиний май­новий комплекс зазнав значних по­шкоджень і руйнувань. Згідно з ви­сновком незалежної експертизи Ін­ституту теплоенергетичних техноло­гій Національної академії наук Укра­їни склад обладнання, що лишив­ся неушкодженим, не дозволяв ЄМК працювати в штатному режимі, а сума збитків сягнула 803-х мільйонів гри­вень. Такі витрати не були передбачені жодною ремонтною чи інвести­ційною програмою і виявилися непо­сильними для ТОВ фірма «ТехНова», — пояснили на підприємстві.

Достроково розірвати договір ма­ли 31 березня цього року, після за­кінчення опалювального сезону, од­нак цього не сталося: 17 березня міська рада скасувала це рішення, мотивуючи його тим, що не отрима­ла належного звіту про стан майна, яке «ТехНова» повертає громаді. Було також озвучено, що орендарі на­копичили борг у розмірі близько 2,3 мільярда гривень і, згідно з україн­ським законодавством, він може ляг­ти на міський бюджет.

Із тих пір питан­ня роботи ТЕЦ зависло в повітрі: «Тех-Нова» вважає договір оренди Черні­гівської ТЕЦ припиненим іще з 31 бе­резня, та КП «Теплокомуненерго», яке створили спеціально для управ­ління цим підприємством, і досі не взяло її на баланс. А тим часом уже зараз має тривати активна підготовка до наступного опалювального сезону.

На робочій нараді, куди, до ре­чі, був запрошений, але не прийшов, і директор КЕП «Чернігівська ТЕЦ» ТОВ фірма «ТехНова» Дмитро Аркатов, Герман Галущенко зазначив:

- Головне для нас зараз — щоб цей об'єкт функціонував, щоб він був максимально реконструйований, щоб його потужність була збільшена і щоб він здійснював безперебійну ро­боту протягом наступної зими.

Щодо боргів...

- Борг там великий. Є борг за ву­гілля, за газ... Цей борг був згенерований за час, коли ТЕЦ не перебува­ла у власності міста, а тому буде не­коректно перекладати його на місто просто за фактом передачі підприєм­ства. Місто, безумовно, не може за­кривати борги приватників. Ситуація складна, але будемо дивитися, є чи­мало механізмів, як вирішити це пи­тання. Переконаний, що це станеть­ся найближчим часом, — зазначив міністр.

На це дистанційно одразу ж відреагував в. о. чернігівського місько­го голови Олександр Ломако, подя­кувавши міністру за підтримку пози­ції міської ради щодо Чернігівської ТЕЦ та накопичених орендарем бор­гів, і... КЕП «Чернігівська ТЕЦ» ТОВ фірма «ТехНова»: «Г08 фірма «Тех-Нова» вдячне Герману Валерійовичу Галущенку за особливу увагу та час у щільному графіку, приділені обго­воренню питання Чернігівської ТЕЦ.

Варто зазначити, що в повідомленні (інформації журналістів, які висвітлю­вали приїзд міністра. — Авт.) маніпу­люють цифрами заборгованості Чер­нігівської ТЕЦ із посиланням на за­ступника чернігівського міського го­лови.

Нагадаємо, що згідно із Зако­ном України «Про теплопостачан­ня» майновий комплекс Чернігівська ТЕЦ передається на баланс нового балансоутримувача разом із кредиторською та дебіторською забор­гованістю За рахунок надходжень від дебіторської заборгованості здій­снюється розрахунок із боргами - кредиторською заборгованістю. Станом на 17 березня цього року ке­рівництво міста має у своєму роз­порядженні фінансову звітність ТОВ фірма «ТехНова», оцінку орендова­ного майна та рецензію на оцінку, яка замовлялась Фондом комунального майна міста Чернігів.

«ТехНова» попросила журналістів не поширювати неправдиву інформа­цію щодо роботи ТЕЦ, однак реальної суми свого боргу так і не озвучила. Отож перипетії навколо підприємства тривають. Громадськість чекає на ау­дит, споживачі ТЕЦ і досі сидять без гарячої води (про це ми вже писали в попередніх номерах нашої газети), як проходить підготовка до наступно­го опалювального сезону, не відомо.

- Процес підготовки до наступ­ного опалювального сезону розпо­чнеться планово, — запевнив Олек­сандр Ломако.

Джерело: газета “Гарт” від 25.05.2023,  Катерина ДРОЗДОВА

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.

Теги: Технова, борги, ТЕЦ

Добавить в: