Мобильная версия сайта Главная страница » Новости » Місто і регіон » У Куликівці відсутній громадський транспорт, а подаровані благодійниками велосипеди ситуацію не покращили

У Куликівці відсутній громадський транспорт, а подаровані благодійниками велосипеди ситуацію не покращили

 

Питання популяризації екологіч­ного двоколісного транспорту набуло актуальності вже давно. Не лише через проблему забруднення навколишньо­го середовища транспортом, що пра­цює на різноманітних видах пального. Особливо гостро актуальність перехо­ду від автівок до велосипедів відчулася із початком повномасштабної війни, коли не те що пальне, а й звичайний побутовий балонний газ було немож­ливо дістати.На користь екологічних двоколісників схиляє думку і ситуація із повною відсутністю громадського транспорту у селищі. Нехай, між селами курсують маршрутні автобуси, та власне по Куликівці, не маючи власного транспор­ту, подорожувати можна хіба що пішки або на таксі, що нині доволі дорого.Все це створює багато незручностей для тих, хто, приміром, приїздить у справах із віддалених сіл. Щоб вирі­шити питання, які стосуються газо- та електропостачання, якісь справи у но­таріальній конторі, відвідати перукар­ню, лікарню чи меблеве виробництво, треба промандрувати на своїх двох не один кілометр. І це за умови, що люди­на добре орієнтується на місцевості.

Яскравим прикладом у вирішен­ні даної проблеми стала Сосницька громада, про позитивний досвід якої неодноразово писали ЗМІ. Тоді, звісно за підтримки інозем­них донорів та благодійних фондів, сусідня громада закупила 25 міських велосипедів разом із парковками та міні-станціями технічного обслугову­вання. Вартість немала - 390 тисяч гривень, але користь від такої новації безсумнівна. Тепер жителі та гості Сосниці, яка також не має громадського транспорту, можуть без проблем діста­тися до будь-якої точки селища.

У нас же вперше поглиблено дана проблема розглянулася місцевою вла­дою тільки на екваторі минулого року. Завдячуючи глобальній кампанії «Bikes for Ukraine», в рамках якої стартував соціальний проект «Go Bike Chernihiv», Куликівщина отримала змогу зрушити з мертвої точки у питанні розвитку ве­лосипедної інфраструктури, адже увій­шла до трійки переможців проекту.

Після презентації даної Концепції, яка передбачає також і розробку нових туристичних велосипедних маршрутів, вже 24 вересня Куликівка отрима­ла від організаторів проекту «Go Bike Chernihiv» 20 велосипедів, першопочат- ково призначених для соціальних пра­цівників. Проте за рішенням місцевої влади та з урахуванням думки громад­ськості, транспорт було вирішено пере­дати туристичному клубу «Вогнище».

Мова йде про вживані велоси­педи, що безкоштовно надійшли від європейських партнерів проекту. Їх ремонтували на станції технічного об­слуговування у Чернігові, надавали двоколісникам товарного вигляду та відправляли у громади - Варвинську, Ніжинську та Куликівську. Разом із ве­лосипедами Куликівка також отрима­ла 10 сучасних велопарковок та одну портативну станцію технічного обслу­говування велосипедів. До слова, про останні набуття селищна рада не ого­лошувала ані слова, але дана інформа­ція була оприлюднена організаторами проекту.

На жаль, на даному етапі просуван­ня у заданому напрямку зупинилося. Обіцяні велодоріжки - нині не вимога часу. Але ж із настанням тепла, а осо­бливо із початком садово-городнього сезону все більше селян прибуває у справах до селища. Закономірно люди знову повертаються до питання: а чи буде у селищі прокат (безкоштовний чи хоча б платний) двоколісного транс­порту?
Із даним питанням журналісти звернулися до селищного голови Юлії Постернак, яка надала від­повідь офіційним листом.

Очільниця громади зазначає, що проект «Go Bike Chernihiv» породив ряд досліджень серед населення громади для написання Концепції розвитку ве­лосипедної інфраструктури, яка зго­дом була розроблена та затвердже­на рішенням виконкому від 27 січня 2023 року. І, дійсно, у Плані реалізації Концепції передбачено ряд заходів з розвитку велоруху, але - за наявності фінансування з місцевого бюджету та за рахунок коштів донорів і партнерів.

Зокрема, у відповіді зазна­чається:

«У рамках реалізації заходів розроблені велосипедні туристич­ні маршрути, які нанесені на Гугл-карти. Але з міркувань безпеки дані карти поки що не оприлюдню­ються на інформаційних ресурсах селищної ради. Туристичні заходи, що передбачені Концепцією, бу­дуть реалізовуватися із початком туристичного сезону в області. За­ходи з покращання велосипедної інфраструктури будуть розпочаті за сприятливих погодніх умов».

Селищний голова також роз’яснила, скільки велосипедів на сьогодні отримала громада та для яких цілей вони використову­ються.

«увесь велотранспорт, що надійшов протягом 2022-2023 років від благодійників, - вживані велосипеди, які передані на без­оплатній основі у вигляді безпово­ротної допомоги. у рамках проек­ту «Go Bike Chernihiv», що реалізувався ГО «Агенція міських ініціатив» у пар­тнерстві з ГО «Еко Місто Чернігів», от­римано 20 велосипедів з відповідним маркуванням, які були передані для користування туристичному клубу «Вогнище». Завдяки налагодженій ко­мунікації з БФ «Сіверяни» отримано ще 16 вживаних велосипедів з Нідерлан­дів від фонду STICHTING OOST WEST KONTAKTEN. 13 із них були передані туристичному клубу «Вогнище» та 3 - куликівським листоношам».

Отож, маємо вже певні надбання - 36 міцних двоколісників, велопарков­ки, розроблені туристичні маршрути. все це дозволить розвивати туризм у громаді та підвищити, власне, тури­стичну привабливість селища.
От тільки питання: чи буде у гро­маді прокат велосипедів як заміна гро­мадському транспорту - досі лишаєть­ся відкритим.

Марина ІВАНЕНКО, газета “Поліська правда”, фото зі сторінки  «Go Bike Chernihiv»

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.

Теги: Куликівка, велосипед

Добавить в: