Мобильная версия сайта Главная страница » Новости » Місто і регіон » У Мені скоротили кількість рятувальників і не тільки

У Мені скоротили кількість рятувальників і не тільки

 

«Корюківка перетягує ковдру на себе», — кажуть у Мені про зміни, які недавно сталися в місцевій пожежно-рятуваль­ній частині. Через скорочення кількість особового складу тут зменшилася на 9 осіб — із 32 залишилося 23. Крім того, бу­ло вилучено і передано до рай­центру дві одиниці пожежно-рятувальної техніки.

У ГУ ДСНС у Чернігівській області пояснюють: зміни відбулися в рамках проведення організаційно-штатних заходів і з метою підсилення Корюківської пожежної частини, обсяг роботи якої значно збільшився. Адже її осо­бовий склад і техніка постійно залу­чаються для робіт у Сновській та Семенівській громадах, які все частіше й частіше обстрілюються ворогом. — До того ж на Корюківщині біль­ше АЗС, у тому числі газових, більше об'єктів підвищеної небезпеки, ліс­госпів тощо. Тож треба й більше за­собів. Усе логічно, — вважає голова Корюківської ТГ Ратан Ахмедов. Проте менян такі аргументи не влаштовують. Багато хто перекона­ний. що в майбутньому практика «пе­ретягування ковдри» триватиме і їхнє місто перетвориться на хутір.Боляче сприйняли мешканці гро­мади й інформацію про закриття Величківської школи (це філія І-ІІ сту­пенів опорного закладу менської гімназії). Хоча це було прогнозовано. Адже нинішнього навчального ро­ку другого і третього класів тут не бу­ло зовсім, в інших класах — від 3 до 9 учнів. Прогнози на 2023-2024-й ще більш невтішні. Згідно з інформаці­єю відділу освіти Менської міськра­ди, школярів у навчальному закладі (враховуючи той факт, що до 1 квітня не надійшло жодної заяви від батьків майбутніх першокласників) має зали­шитися всього 29. Частина з них мусила б перейти на індивідуальне на­вчання. Тож їздитимуть на уроки в гім­назію.

Ще одна неприємна новина — че­рез недостатню фактичну наповнюваність дітей у групах менського дит­садка «Калинонька» (останнім часом кількість вихованців зменшилася тут на майже два десятки) було прийняте рішення про закриття в закладі однієї групи. Щоправда, якщо ситуація з від­відуванням дітей покращиться, депу­тати обіцяють повернутися до розгля­ду питання про функціонування групи.

Разом з тим, згідно з матеріалами останньої сесії Менської міськради, у громаді — одній із перших в Украї­ні — розроблено і затверджено План відновлення та розвитку. Його роз­робкою займалася робоча група під супроводом експертів проєкту «На­дання експертної і технічної підтрим­ки уряду та обласним адміністраціям у розробці й імплементації (реаліза­ції. — Авт.) планів відновлення», який втілюється в життя за підтримки уря­ду Великої Британії. Цей план ви­значає перспективи розвитку грома­ди на найближчі роки і включає в себе заходи щодо соціального захисту на­селення, розвитку інфраструктури та економічного розвитку.

«Він дозволить нам працювати над важливими проєктами разом із міжнародними партнерами», — пові­домляється на сайті міськради.

ДО ТЕМИ


Один з останніх проєктів, що реалізується на Менщині за сприяння міжнародних партне­рів, спрямований на покращен­ня доступності та якості питної води на території громади шля­хом очищення та облаштуван­ня колодязів у населених пунк­тах. Інший (у рамках Програми DECIDE) покликаний зробити освіту в громаді більш демокра­тичною та ефективною.


Джерело: газета “Гарт” від 11.05.2023, Марія ІСАЧЕНКО

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.

Теги: Мена, Корюківка

Добавить в: