Мобильная версия сайта Главная страница » Новости » Місто і регіон » Пошкоджені рашистами будинки у Чернігові відновлюють

Пошкоджені рашистами будинки у Чернігові відновлюють

 

Минулого тижня Чернігів­щина приймала не одну іноземну делегацію. Нор­вегія, Нідерланди, Словач­чина, Франція, Латвія — представники всіх цих кра­їн приїхали в нашу область передусім для того, щоб домовитися про надання найнеобхіднішої допомо­ги. А що може бути акту­альнішим, ніж відновлення пошкодженого рашистами житла?За інформацією Чернігів­ської ОВА загальна кількість зруйнованих і пошкоджених об'єктів у нашій області вже пе­ревищила 12 тисяч. І ця цифра постійно зростає, адже в прикор­донних громадах обстріли трива­ють. У ці 12 тисяч входять житло­ві будинки, а також соціальна та критична інфраструктура. Май­же три тисячі житлових будин­ків уже відремонтовано, близько 1,6 тисячі — у роботі, однак це лише частина житлового фонду, зруйнованого ворогом. І якщо ба­гатоквартирні будинки громади нама­гаються відновити в першу чергу як за рахунок бюджетних коштів, так і на ко­шти партнерів, то у власників приват­них, перспектива невелика — віднов­лювати житло за власний кошт або ж чекати на диво.

Таким дивом у нашій області ста­ла діяльність Норвезької ради у справах біженців (NRC). Адже сво­їм пріоритетом ця організація обра­ла саме ремонт приватних будинків, пошкоджених внаслідок військової агресії росії. Свою співпрацю з Чер­нігівщиною NRC розпочала ще ми­нулого року. Тоді її представ­ники провели збір даних що­до пошкодженого житла. Цього ж року організація почала ак­тивно співпрацювати із сімо­ма територіальними грома­дами області — Іванівською, Олишівською, Киїнською, Киселівською, Новобілоуською, Семенівською та Чер­нігівською міською. На пер­шому етапі NRC планує відно­вити 150 будинків у Черніго­ві, Іванівській і Киїнській гро­мадах. На 120 об’єктах робо­ти вже ведуться, 30 — у пер­спективі.

Ми максимально заці­кавлені в тому, щоб віднови­ти житло громадян. Співпра­цюємо з багатьма організація­ми, у тому числі й щодо забез­печення модульними будинка­ми людей, у яких житло повніс­тю зруйноване. Уже є низка зацікавлених сторін, готових це профінансувати і допомогти з ініціативою, - говорить перший заступник начальника Чернігівської ОВА Костянтин Мегем.

А зацікавились ідеєю індивідуальних модульних будинків представники іншої громадської організації — «Open Door Ukraine» (ODU) з Hідерландів після першого приїзду її представників на Чернігівщину ODU обрала об'єкт для відновлення за кошти організації — Трисвятськослобідський ліцей у Киїнській громаді. До на­ступного навчального року там відремонтують дах. Вартість цих робіт — 35 тисяч євро. Наступний же етап співп­раці голова «Open Door Ukraine» Ро­берт Серрі минулого тижня обгово­рив із командою Чернігівської ОВА. Ідеться саме про будівництво індиві­дуальних модульних будинків на міс­ці зруйнованих у найбільш постраждалих громадах. На думку Роберта Сер­рі, за успішної реалізації цієї ініціативи можна напрацювати масштабний проєкт, який дав би змогу людям, котрі че­рез рашистів залишилися без житла, повернутися додому.

— Ідея будівництва індивідуаль­них модульних будинків дуже акту­альна для нашої області, — підтвер­джує Костянтин Метем. — І ми розу­міємо, що це не тимчасове рішення, а розв'язання проблеми з постійним житлом. Схожий проект уже реалізується в селах Новий Биків і Нова Басань (Бобровиччина. - Авт.). Було б чудово, якби такі будинки з’явилися і в інших постраждалих населених пунктах.

Таким чином завдяки іноземним благодійникам у тих, хто через війну фактично залишився на вулиці, з'явилася надія. Тож тепер хочеться одного — щоб ініціативи наших між­народних партнерів вистачило на всіх, хто сьогодні потребує допомоги.

Джерело: газета “Гарт” від 27.04.2023, Катерина ДРОЗДОВА

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.

Теги: будинки, відновлення, ремонт, Мегем

Добавить в: