Мобильная версия сайта Главная страница » Новости » Місто і регіон » У Менській громаді облаштують майже півсотні нових криниць

У Менській громаді облаштують майже півсотні нових криниць

 

Одним із заходів щодо забезпечення жителів Чернігівщини не про­сто питною водою (ця проблема через те, що рівень ґрунтових вод останніми роками по­мітно знизився), а во­дою належної якості мало стати виконання ухваленої обласною ра­дою програми «Питна вода Чернігівської об­ласті на 2022-2026 ро­ки». З-поміж іншого во­на передбачала будів­ництво 95 свердловин. Здійсненню наміченого завадило повномасштабне вторгнення во­рога.

На Менщині така про­грама була ухвалена ще ра­ніше. Планували реконструк­цію очисних споруд, забез­печення централізованим водопостачанням західної і східної частин міста, тампо­наж свердловин по селах то­що, та до війни встигли тіль­ки зайнятися колодязями. У минулорічному травні праців­ники міськради разом із пра­цівниками Держпродспоживслужби та місцевого підроз­ділу Чернігівського обласно­го центру контролю та профі­лактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України об­стежили майже 400 з них. У липні здійснювали дезінфек­цію та очищення. Основна робота почалася, коли роз­роблений менянами проєкт «Покращення доступності та якості питної води на тери­торії Менської громади шля­хом очищення та облашту­вання колодязів у населених пунктах громади» здобув пе­ремогу і фінансування (у рам­ках проєкту Програми роз­витку Організації Об'єднаних Націй «Підтримка Європей­ським Союзом України - від­новлення, зміцнення миру та врядування»).

«Розмір отриманого гранту склав 21 710 доларів США», — повідомляється на сайті міськради.

Наприкінці грудня 2022 року було оголошено тендер на закупівлю обладнання та будівельних матеріалів, а ни­ні вже приступили до реалі­зації проєкту.

Він, згідно з інформаці­єю органу місцевого само­врядування, передбачає об­лаштування 48 колодязів громадського користуван­ня у 18 населених пунктах громади. Роботи виконують працівники КП «Менакомунпослуга» за участю місцевих мешканців — такою є одна з умов надання гранту.


Спочатку з колодязя по­вністю викачують воду, потім очищають стіни і дно від на­льоту, мулу, бруду, сміття то­що. Після цього замінюють на нові пошкоджені верх­ні бетонні кільця, встанов­люють конструкцію для під­йому води, кріплять відро з тросом, прилаштовують кришку. Над колодязем зво­дять покрівлю з металопрофілю, поряд споруджують лавочку (щоб можна було ставити відра). Завершаль­ний етап — облаштування санітарної зони і твердого покриття навколо колодязя. Таких криниць у громаді буде майже пів сотні.

За попередніми підрахун­ками, оновленими криницями користуватимуться близько 13 тисяч жителів громади Перші з них уже експлуа­туються. Відгуки — лише по­зитивні.

Джерело: газета “Гарт” від 09.03.2023,  Марія ІСАЧЕНКО

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.

Теги: криниця, Мена, грант, вода

Добавить в: