Мобильная версия сайта Главная страница » Новости » Місто і регіон » Запрацював понорницький центр первинної медико-санітарної допомоги

Запрацював понорницький центр первинної медико-санітарної допомоги

 

Поки що понорницька первинка на утриманні бюджету громади. Для того, аби заклад фінансувався Національною службою здоров’я України, потрібно, зокрема, завершити процес укладання декларацій між сімейними лікарями та пацієнтами. На сьогодні заклад має 65 відсотків підписаних декларацій. Тож завершення цього процесу багато в чому залежить і від самих мешканців Понорницької грома­ди. Поспішіть із підписанням декларацій.

ЦЕНТР НА УТРИМАННІ СЕЛИЩНОЇ РАДИ - 400 ТИСЯЧ ЩОМІСЯЧНО

Понорницька медична галузь за історію свого існу­вання вона багато чого побачила і пережила. Останні роки функціонувала у форматі амбулаторії, котра була у складі Коропського ЦПМСД. У травні минулого року рішенням Понорницької селищної ради було створено Понорницький центр первинної медико-санітарної до­помоги, який розпочав роботу з організаційних питань: отримання ліцензії та створення основи для подальшої роботи лікарів. Розпочата війна російської федерації та­кож внесла корективи в роботу центру. І ось на почат­ку вересня понорницька первинка змогла запрацювати як самостійний медичний заклад. Питаннями медицини займається медичний директор закладу, сімейний лікар, лікар-уролог Микола Іванович Колос, який до виконан­ня обов'язків приступив у липні цього року. Родом він із Авдіївки. Свого часу обіймав посаду заступника головно­го лікаря із хірургічної роботи обласної лікарні.Медичний директор Понорницького центру первинної меди­ко-санітарної допомоги Микола Іванович Колос

- Те, що у громаді є центр первинної медико-санітар- ної допомоги, - це, без перебільшення, заслуга голови громади Віктора Івановича Іващенка, який поставив ме­дицину у пріоритет діяльності, - каже Микола Іванович. - Нині ми працюємо завдяки громаді, адже поки що повні­стю фінансуємося за рахунок бюджету селищної ради. Щомісяця на утримання закладу йде близько чотириста тисяч гривень. У нас налагоджена тісна співпраця з ке­рівництвом громади, обговорюємо разом важливі питан­ня, маємо чіткий план роботи. Звичайно, приємно, що маємо підтримку та розуміння з боку громади. На сьогод­ні одне з ключових завдань закладу - це підписання де­кларацій між сімейними лікарями та пацієнтами.

За словами медичного директора Понорницького ЦПМСД, деклараціями охоплено десь 65 відсотків насе­лення громади.

- Осінь для нашого сільськогосподарського краю - пора важка, тож люди були зайняті городами, збиранням вро­жаю, тому процес укладання декларацій дещо затягнув­ся. Маю надію, що найближчим часом роботу із підписан­ня декларацій ми завершимо, - каже Микола Іванович. - Адже завершення цього процесу дасть можливість за­кладу фінансуватися Національною службою здоров'я України, що для нас надзвичайно важливо. Сказати кон­кретно, коли саме ми почнемо фінансуватися державою, не можу, бо маємо ще зовнішні фактори , а саме чекаємо зміни в Постанові КМУ від 29.12.2021р. № 1440 «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медич­ного обслуговування населення у 2022 році», та маю на­дію, що це буде до кінця цього року. Але завершення цього процесу багато в чому залежить і від самого на­селення: чим скоріш завершимо підписання декларацій, тим швидше отримаємо фінансування з НСЗУ.

- А чи обов'язково пацієнту приїздити особисто до ва­шого центру, аби підписати чи переукласти декларацію?

- Ні, не обов'язково. Формат укладання декларацій у нас багатосторонній. Ми можемо працювати і он-лайн, і оф-лайн. Якщо виникне потреба, будемо виїжджати по селах. Якщо в пацієнта номер телефону, який прив'яза­ний до попередньої декларації, не змінився, то процеду­ра перепідписання декларації займе лише декілька хви­лин. І все вирішиться у телефонному режимі , - пояснив медичний директор центру. - Якщо ж номер телефону, котрий був прив'язаний до декларації, змінився, то в та­кому випадку часу на підписання декларації треба тро­хи більше. Але все вирішується теж у телефонному ре­жимі. Якщо людина взагалі не мала сімейного лікаря, то в такому разі потрібні будуть ксерокопії паспорта, ідентифі­каційного номера. Ці копії документів можна до нас пере­дати через фельдшерів, старост. Словом, усі ці організа­ційні питання можна вирішити без проблем, отже до ліка­ря їхати не обов'язково. Ми зацікавлені у якнайшвидшому підписанні декларацій і йдемо назустріч своїм пацієнтам, аби їм було якомога зручніше. Хочеться також наголоси­ти, що декларації, які були підписані з нашими лікарями раніше, тоді коли вони були працівниками ще Коропського центру, є недійсними, тому населення теж повинно розу­міти і свою зацікавленість у даній процедурі.

ШТАТ ЦЕНТРУ 35 ЧОЛОВІК

- А чи зможуть сімейні лікарі понорницької первинки охопити деклараціями все населення громади?
- Звичайно, зможуть, - запевнив Микола Іванович. - Центр має наразі чотирьох сімейних лікарів. Окрім мене, це Валентина Василівна Зеляк, яка свого часу працю­вала дільничним терапевтом,завідуючою амбулаторії, Сергій Павлович Гончаров, котрий має ще спеціалізацію офтальмологія, та Ірина Костянтинівна Ходько, яка пра­цювала педіатром. Головне, що є здоровий, дружний ко­лектив, і кожному я вдячний за колегіальність та розумін­ня. На сьогодні штат Понорницького ЦПМСД - 35 чоло­вік, це разом із ФАПами, безпосередньо у центрі працює сімнадцять осіб. Перелік медичних послуг планують роз­ширювати. Розмовляючи з медичним директором закла­ду, не могли не поцікавитися, які ж медичні послуги нада­ються зараз ЦПМСД.Сімейний лікар Валентина Зеляк, медсестра Еля Жук прийма­ють пацієнта

- Разом у тісній співпраці з КНП « Коропська централь­на лікарня» населення Понорницької територіальної гро­мади може отримати такі послуги як лабораторні обсте­ження - аналіз крові (у тому числі глюкоза, біохімія), ана­ліз сечі та рентгенографія , флюорографія. Працює УЗД: ультразвуковий апарат, не новітній, звичайно, але він є і в діагностуванні дуже допомагає. Апарат УЗД нам пода­рували німці, коли я був на стажуванні в Берліні, - розпо­відає Микола Іванович, котрий, до речі, і проводить УЗД. - Працює у нас денний стаціонар, який розрахований на шість ліжкомісць, також можна зробити в закладі кардіо­граму. Свого часу ми звернулися до благодійників, які на­дали нам і функціональні ліжка, і меблі для стаціонару, візочки для малорухливих хворих. Як запевнив Микола Іванович, заклад працює над тим, аби перелік медичних послуг значно розширити. - Коли ми будемо отримува­ти фінансування із НСЗУ, перелік медичних послуг пла­нуємо збільшити, - каже він. - Це будуть і діагностичні процедури, і фізіотерапевтичні. Сподіваюся, що вже до Нового року фізіотерапевтичні процедури будуть нада­ватися. Те обладнання, яке маємо, в тому числі і фізіоте­рапевтичне, уже пройшло перевірку фахівцями. Частину обладнання вже забрали з ремонту. Частину - ще чекає­мо. Плануємо відкрити і гінекологічний кабінет, і перев'я­зочну. Мріємо і про кабінет телемедицини, який дасть змогу напряму консультуватися з потрібними фахівця­ми. Працюватимемо і над тим, аби працевлаштовувати в нашому центрі нових сімейних лікарів. Наразі потреби в сімейних лікарях немає, але у майбутньому вона може виникнути. Тому вже сьогодні тре­ба працювати на перспективу.

ВІДКРИВАЮТЬСЯ ФАПИ, РЕМОНТУЮТЬСЯ ПРИМІЩЕННЯ

Планів багато, невирішених моментів - також. Та, самі розумієте: і реалізація за­думів, і вирішення проблемних момен­тів багато в чому залежить від фінансуван­ня. У Деснянському поновив роботу ФАП, а в Іванькові - перші кроки до відновлен­ня. Основну роботу у відновленні ФАПів , здійсненні ремонтів приміщень та впоряд­кування роботи самих ФАПів проводить Понорницька селищна рада, адже робо­та ФАПів - це турбота про населення грома­ди. Національна служба здоров'я України не бере на себе зобов'язання здійснювати оп­лату заробітної плати фельдшерів, це лягає на плечі місцевого самоврядування. До скла­ду Понорницького ЦПМСД входить і дев'ять фельдшерсько-акушерських пунктів. Працюють вони у Вербі, Крисках, Радичеві, Покошичах, Деснянському, Ме- зині, Шаболтасівці та Авдіївці. Відновити планують ФАП і в Іванькові, де нині тривають ремонтні роботи. Маємо сказати, що у цьому напрямку теж є позитивні моменти, Мезин - село невеличке, тут довгий час ФАП знаходив­ся в окремому приміщенні. Але його виріши­ли поселити у будівлю, де також знаходиться приймальня старости, філія будинку культури Мезина, відділення Укрпошти, що дуже зруч­но для населення такого невеличкого села. У Деснянському, де років з три ФАП був на зам­ку, двері закладу зараз відкриті, хоча ще не в повному обсязі виконані ремонтні роботи. Є і новий фельдшер, котрий приїздить до села із Покошичів.

По ФАПАх ми провели велику роботу: це і ремонти, і підготовка до опалю­вального сезону, - розповідає Понорницький селищний голова Віктор Іванович Іващенко. - Сьогодні всі просто змушені рахувати кож­ну копійку, але потрібно і не забувати про лю­дей. Тому деякі ФАПи переселили до примі­щень старостатів. ФАПи Радичева, Крисок та Верби ще минулого року перевели у примі­щення колишніх сільрад. Цього року до будів­лі старостату переїхав фАп і в Покошичах. У планахна наступний рік - упорядкування ФАПу в с.Шаболтасівка. Аби було комфорт­но Ні для кого не секрет, що у будівлю колиш­ньої поліклініки, де нині знаходиться первин­ка, уже давно не вкладалися серйозні кошти. Торік селищною радою було чимало оновле­но у закладі: ремонт системи опалення, встановлення металопластикових вікон, дверей у приміщенні, деяких кабінетах, поточний ремонт та оновлення кабінетів для сімейних лікарів. У перспективі планується продовжити роботи у цьому напрямку.

Центр планує повністю пере­селитися на перший поверх, при цьому його хочуть оно­вити, окультурити, аби було цивілізовано, ошатно і ком­фортно для всіх: і для медичних працівників, і для пацієн­тів. До речі, на першому поверсі, котрий уже почав онов­люватися, працює аптека «Ліки України». Розмістилася вона на тому місці, де колись була реєстратура полікліні­ки. Для місцевого населення це зручно, адже за необхід­ними медпрепаратами не треба кудись їхати. До речі, в аптеці в рамках урядової програми «Доступні ліки» хво­рі можуть безкоштовно отримати ліки. - Для інсуліноза- лежних уже немає потреби їхати за необхідними ліками, приміром, у Короп чи Сосницю. Їх вони можуть отримати безкоштовно на місці, - каже Микола Іванович.

Під час розмови сімейний лікар наголошував на тому, аби люди своєчасно зверталися за медичною допомо­гою. -Окрім того, що люди мають право на медичну до­помогу, вони мають обов'язки своєчасно звертатися за допомогою, - каже Микола Іванович. - Бо досить поши­рені випадки, коли до лікаря приходять тоді, коли хво­роба вже запущена. Адже своєчасно лікуватися краще і для самого пацієнта, і для медпрацівників як первинної ланки, так і вторинної та третинної. Тому велике прохан­ня до жителів громади: звертайтеся до лікаря своєчас­но, не зволікайте!

Джерело: газета "Вісті Сосниччини" від 15.12.2022, Людмила ВЛАСКО. Фото авторки

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.

Теги: Понорниця, медицина, Колос

Добавить в: