Мобильная версия сайта Главная страница » Новости » Місто і регіон » Історія поневірянь родин, що живуть у будинку «Укрзалізниці» закінчилась хепі-ендом

Радио
Радио

Історія поневірянь родин, що живуть у будинку «Укрзалізниці» закінчилась хепі-ендом

 

Ця історія триває вже понад чотири роки, і ось нарешті в ній почав проглядатися логіч­ний кінець. Можна навіть ска­зати, хепі-енд — будинок №29 на вулиці Добролюбова в Ні­жині став комунальною влас­ністю. І тепер лише війна зава­жає його мешканцям офіційно зареєструватися в ньому і при­ватизувати свої квартири. Втім про все по порядку.

***
Матеріал про боротьбу ніжинців з АТ «Укрзалізниця» за приміщен­ня колишнього пункту технічного огляду станції Ніжин, яке підприєм­ство свого часу добровільно віддало під житло, ми друкували 20 лютого 2020 року. Нагадаємо: пункт техогляду станції Ніжин із трьох будиночків розмістився між залізничними коліями поряд із вулицею Добро­любова. Ще у 2006 році начальник вагонного депо Дарниця Іван Кучерук звернувся до тодішнього го­лови Ніжинської міськради Михай­ла Приходька з проханням присвоїти цим будівлям поштову адресу, адже одна з них уже давно перетворилася на житлове приміщення. Адресу при­своїли, але одну на весь комплекс - вулиця Добролюбова, 29.

Звісно, віддали будинок пункту техогляду під житло людям тимчасо­во. Всі працівники «Укрзалізниці», які не мали власної оселі, стояли на квар­тирному обліку товариства, а в Ніжи­ні саме почалося будівництво багато­квартирних будинків, тож пізніше всі мешканці будинку ПТО мали пересе­литися у власні квартири. В принци­пі, спочатку так і було — залізнични­ки отримали власне житло і переїхали в нього, а в приміщення ПТО... засе­лилися їхні колеги. Дві родини — Жу­равлів і Юкових — живуть тут і зараз. Омріяні квартири дісталися далеко не всім, хто стояв у черзі...

— Я працювала на станції Ніжин, жила ж у Григоро-Іванівці Ніжин­ського району Так сталося, що в 1996 році мій будинок у селі згорів. Тодішній начальник станції Мико­ла Носенко пішов мені назустріч — виділив оце приміщення, де я і живу із чоловіком. А ось зареєстрована в ха­ті, що згоріла. Хочу я лише одного — точно знати, що ніхто нас звідси не ви­жене, бо йти нам нікуди, - розповідає Надія Журавель.

Схожа ситуація і в родини Юкових. Працюють на залізниці Олександр та Олена давно: Олександр прийшов сю­ди в 1991-му, Олена — на рік пізні­ше, однак зібрати зі своїх зарплат су­му, необхідну на купівлю житла, вони не можуть. Офіційно зареєстровані обоє в різних місцях, своїх же дочок — Амалію і Софію — зареєстрували у квар­тирі бабусі Наталії Волкової. Хоча їх­ня частина будинку на Добролюбова, 29 нічим не відрізняється від звичай­них комфортних квартир (хороший ре­монт, сучасні меблі, всі необхідні побу­тові вигоди), за документами він чис­лився як нежитлове приміщення. Саме тому подружжя Юкових і вирішило бо­ротися за свою домівку.

- Ми стільки років тут живемо! Стільки грошей вклали в облаштуван­ня цього помешкання. Поки працю­ємо, то ніхто не чіпає, а хто знає, що буде далі, — каже Олександр Юков. На отримання квартири вже й не роз­раховуємо. а тому дуже лячно, що на старості можемо опинитися на вули­ці. Бо ж фактично живемо тут, як ка­жуть, на пташиних правах.

***

Здавалось би, в чому проблема? «Укрзалізниця» не користується цими приміщеннями. Майстерня, що поряд із будинком ПТО, закинута, видно, що сюди вже багато років ніхто навіть не заходив. Однак, коли справа дійшла до оформлення документів, виникли питання.

«Земельна ділянка, на якій роз­міщені будівлі на вулиці Добролюбо­ва, 29, відноситься до земель това­риства. Зазначений об'єкт нерухомо­го майна використовується у вироб­ничій діяльності структурних підроз­ділів регіональної філії «Південно-За­хідна залізниця» АТ «Укрзалізниця». Будівлі внесені до статутного капіта­лу АТ «Укрзалізниця». Згідно із ч. З ст. 10 Закону України «Про особливос­ті утворення акціонерного товари­ства залізничного транспорту за­гального користування», товари­ство не має права бозоплатно пере­давати майно, внесене до його ста­тутного капіталу, іншим юридичним чи фізичним особам», — відписали в АТ. Хоча... Як виявилося, у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно об’єкт нерухомого майна на Добролюбова. 29 складається взага­лі із двох (!) будівель - будівлі огля­дачів вагонів і майстерні пункту техобслуговування. Будинку ж, у якому про­живають Юкови і Надія Журавель з чо­ловіком, там взагалі немає!Олександр та Софія Юкови у своїй квартирі

Обидві родини подали до Ніжин­ського міськрайонного суду зая­ви про визнання права власності на приміщення, в якому живуть, за набувальною давністю, однак нічого не вийшло. Будівля, хоч і стоїть на зем­лі Ніжинської міської ради, має без­посередніх власників, до об’єктів ко­мунальної власності не входить, а от­же жодних маніпуляцій із нею міська влада провести не може. Принаймні так постійно говорили Юковим і Жу­равлям. Кілька років їхня справа блу­кала судами різних рівнів, однак так і не зрушила з місця. Аж поки... у Ніжині не змінилася влада.


— Попоходили ми в Ніжинську міськраду із проханням нам допомог­ти. Однак і тодішній міський голова Анатолій Лінник, і його заступник Григорій Олійник роками лише розводи­ли руками, мовляв, приміщення не на­ше, а отже і зробити з ним ми нічого не можемо, каже Олександр Юков.
— Із тими ж запитаннями ми пішли і до нового очільника громади Олек­сандра Кодоли. Якщо чесно, вже ні на що не сподівалися І тут виявилося, що розв'язати нашу проблему та­ки можна! Забігаючи наперед, ска­жу: наш будинок уже в комунальній власності! Проте сказати, що все бу­ло просто, не можна, адже для цього міськрада виконала чимало роботи.

— Дійсно, 12 травня минулого ро­ку на моє ім'я надійшов лист від Олек­сандра Валерійовича Юкова з прохан­ням прийняти будинок на вулиці До­бролюбова, 29, у якому він проживає із 1996 року, у комунальну власність.

19 травня Управління комунального майна та земельних відносин місь­кради звернулося з листом до Де­партаменту майнової політики АТ «Українська залізниця» з проханням посприяти у прийнятті цієї будівлі в ко­мунальну власність.

1 червня Депар­тамент майнової політики АТ «Укрза­лізниця» дав нам відповідь, що в то­вариства немає повноважень і право­вих підстав здійснювати дії щодо пе­редачі в комунальну власність Ніжин­ської громади майна, яке не обліко­вується на його балансі. Тому 12 жов­тня наказом відділу містобудуван­ня та архітектури «Про зміну адреси об’єктам нерухомого майна» будівлі на вулиці Добролюбова, 29 була при­своєна нова адреса — вулиця Добролюбова, 29-Б, а 21 грудня Ніжинська міська рада прийняла рішення «Про включення в перелік об’єктів кому­нальної власності Ніжинської тери­торіальної громади в особі Ніжин­ської міської ради двоквартирного житлового будинку за адресою: м. Ніжин, вулиця Добролюбова, 29-Б», — пояснює ніжинський міський го­лова Олександр Кодола.

— 16 лю­того цього року цей житловий буди­нок уже з новою адресою був внесе­ний до Державного реєстру речо­вих прав на нерухоме майно як ко­мунальне майно Ніжинської територі­альної громади.

- Ну хто б міг подумати, що на рі­шення цього питання потрібна лише, так би мовити, політична воля! Впер­ше на собі реально відчув, що влада може турбуватися про людей, — каже Олександр Юков. — Єдине - ми споді­валися, що офіційно зареєструємось тут, а потім приватизуємо свої кварти­ри, але, на жаль, під час дії воєнного стану послуги з декларування чи ре­єстрації місця проживання тимчасо­во не надаються. Чекаємо. Втім радує вже й те, що виставити нас на вулицю «Укрзалізниця» не зможе. А там, дай бог. дочекаємось Перемоги і вже офі­ційно матимемо власне житло.

Катерина ДРОЗДОВА

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.

Теги: Ніжин, Укрзалізниця, будинок, Добролюбова, Юкова, Кодола

Добавить в:
 
 


Центр Комплект