• Брухт ДальнобойСервис
Мобильная версия сайта Главная страница » Новости » Город и регион » Новий закон може полегшити долю тих, хто брав кредити у валюті. Коментар адвоката


Новий закон може полегшити долю тих, хто брав кредити у валюті. Коментар адвоката

Ця стаття буде цікава тим, хто має непогашений кредитний борг за споживчим кредитом, виданим в іноземній валюті, в тому числі автокредитом, картковим кредитом, іпотечним тощо. Докладніше про це розповіла нашому виданню чернігівська адвокатка Наталія Берднікова.13 квітня 2021 року Верховною Радою України було прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо споживчих кредитів, наданих в іноземній валюті», надалі Закон № 1381, яким врегульовано процедуру погашення проблемних кредитів, наданих в іноземній валюті.

Відтак, Законом № 1381 визначено, що обов’язковій реструктуризації на вимогу позичальника підлягають зобов’язання, за якими станом на 1 січня 2014 року відсутня прострочена заборгованість за тілом кредиту та процентами за кредитом (заборгованість, яка виникла пізніше не є перешкодою для проведення обов’язкової реструктуризації) та/або незалежно від наявності заборгованості за кредитами станом на 01 січня 2014 року, зобов’язання забезпечені іпотекою у вигляді квартири або об’єктом незавершеного житлового будівництва площею не більше 140 квадратних метрів, житлового будинку – 250 квадратних метрів, садового будинку – 250 квадратних метрів.
Якщо усі зобов’язання були реструктуризовані раніше, за умови вираження усіх грошових зобов’язань в гривні, обов’язкова реструктуризація не здійснюється.

Чому вищезазначені закони можуть бути привабливими для позичальників, які не погасили заборгованість за кредитами раніше?

По-перше, Законом № 1381 передбачено перерахунок процентів за користування валютним кредитом, виходячи з українського індексу ставок за дванадцятимісячними депозитами фізичних осіб в іноземній валюті на дату видачі кредиту. Наприклад, якщо процентна ставка за кредитом в доларах США в 2007 році становила 11,3 %, а український індекс ставок за дванадцятимісячними депозитами фізичних осіб в доларах США у 2011 році (застосовується для розрахунку за кредитами за періоди до 2011 року) становив 7,44 %, то кредитор зобов’язаний провести перерахунок сплачених процентів і зменшити грошові зобов’язання позичальника на суму такого перевищення.

По-друге, погашена до дня проведення реструктуризації сума неустойка (штраф, пеня) зараховується як погашення суми кредиту (в першу чергу) та заборгованості із сплати процентів (у другу чергу).

По-третє, сукупна сума заборгованості зі сплати кредиту та сума заборгованості зі сплати процентів після реструктуризації виражається у гривні, а оскільки мінімальний строк реструктуризації становить 10 років, можна прогнозувати суттєве зниження реальної вартості кредиту.

По-четверте, цим же законом передбачено, що видані раніше виконавчі документи, якими передбачено стягнення грошових коштів та/або звернуто стягнення на нерухоме майно, скасовуються за рішенням суду у випадку проведення реструктуризації, що звільняє позичальника від обмежень, встановлених для боржника у виконавчому провадженні (зняття арешту з рахунків, обмеження виїзду за кордон і т.д.)

По-п’яте, у випадку заміни кредитора внаслідок відступлення права вимоги іншому кредитору або Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, поточний кредитор, який не має інформації про історію здійснення платежів позичальника, зобов’язаний зменшити заборгованість позичальника на різницю між сукупною сумою усіх передбачених договором грошових зобов’язань та розміром плати, сплаченої поточним кредитором за відступлення права вимоги.

Наприклад, сума передбачених кредитним договором зобов’язань становить 100 000,00 грн., а розмір плати, сплаченої поточним кредитором за відступлення права вимоги становить 40 000,00 грн. В такому випадку позичальник зобов’язаний сплатити новому кредитору тільки 40 000,00 грн.

Законом № 1381 передбачено, що кредитодавець, наступні кредитори за договором зобов’язані надати поточному кредитору на його вимогу, а також позичальнику на його вимогу всю наявну інформацію про історію здійснення платежів, у тому числі інформацію про дату здійснення кожного платежу, суму кожного здійсненого платежу, інформацію про призначення кожного здійсненого платежу, суму наявної простроченої заборгованості станом на 1 січня 2014 року за кожним видом наявного грошового зобов’язання, за договором, не пізніше 14 днів з дня отримання такої вимоги.
На практиці, досить часто при відступленні права вимоги, первісний кредитор не передає новому кредитору бухгалтерські документи, з яких можна отримати всю інформацію, передбачену Законом № 1381. Користуюсь виписаним в законі правом, рекомендую позичальнику обов’язково направити вимогу про надання інформації про здійснення платежів, оскільки її відсутність дозволить, як було зазначено вище, зменшити суму заборгованості за кредитом до розміру плати, сплаченої поточним кредитором за відступлення права вимоги.

Для проведення реструктуризації позичальник подає кредитору заяву і додає документи:
довідку про склад сім’ї,
довідку про доходи іпотекодавця (позичальника та/або майнового поручителя) та членів його сім’ї ,

розширену інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно стосовно кожного члена сім’ї іпотекодавця (позичальника та/або майнового поручителя).

Днем проведення реструктуризації вважається день отримання кредитором заяви про проведення реструктуризації.

Кредитор зобов’язаний не пізніше 60 днів з дня реструктуризації здійснити всі обчислення, необхідні для проведення реструктуризації, та надіслати позичальнику, поручителю та іншим зобов’язаним за договором особам поштою рекомендованим листом інформацію про зміну зобов’язань за результатами проведення реструктуризації (включаючи інформацію про всі наявні зобов’язання позичальника за результатами проведення реструктуризації станом на день проведення реструктуризації та новий графік платежів).

Звертаю увагу читачів, що у випадку зазначення позичальником недостовірної інформації або не зазначення необхідної інформації в заяві на реструктуризацію, що було з’ясовано кредитором з офіційних джерел, це є підставою для відмови в проведенні реструктуризації, а якщо реструктуризація вже була проведена, це є підставою відновлення грошових зобов’язань позичальника у повному обсязі. Тому до оформлення заяви та документів, що до неї додаються необхідно підійти дуже уважно.

За результатами проведення реструктуризації на позичальника покладаються такі обов’язки перед кредитором:
сплачувати суму заборгованості із сплати кредиту рівними частинами щомісяця (починаючи з 30 дня після дня проведення реструктуризації і надалі через кожний місяць) протягом 10 років з дня проведення реструктуризації, а якщо договором, відповідно до якого надано кредит, встановлено пізніший строк повного погашення суми кредиту, - протягом такого строку;
сплатити суму заборгованості із сплати процентів;
сплачувати проценти за користування кредитом за період з дня проведення реструктуризації, що нараховуються на непогашений залишок суми кредиту в розмірі українського індексу ставок за дванадцятимісячними депозитами фізичних осіб у гривні (застосовується останнє значення індексу, встановлене на початок календарного дня, в який проводиться реструктуризація), збільшеного на один процентний пункт.
Проценти за користування кредитом нараховуються та сплачуються щомісяця, починаючи з 30 дня після дня проведення реструктуризації;
оплачувати здійснення страхування, якщо такий обов’язок передбачений договором або договором іпотеки.

Таким чином, Законом № 1381 передбачена реальна можливість досить вигідного погашення зобов’язань позичальників за валютними кредитами. Крім того, позичальнику необхідно взяти до уваги те, що прикінцевими положення цього закону передбачено втрату чинності мораторію на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті через п’ять місяців з дня набрання чинності цим законом.
До речі, стосовно термінів, встановлених Законом № 1381 . Заява про обов’язкову реструктуризацію зобов’язань подається кредитору позичальником особисто або надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим пунктом, тобто до 22.07.2021р.

Виключенням є певні підстави:
смерть позичальника - в такому випадку заява подається протягом двох місяців з дня одержання спадкоємцем відповідного свідоцтва про право на спадщину;
у разі наявності у суді відкритого провадження у справі, предметом спору в якій є права та обов’язки сторін за договором, щодо реструктуризації зобов’язань за яким подається заява, та/або права та обов’язки сторін за іпотечним договором, укладеним для забезпечення виконання передбачених цим договором зобов’язань, та/або договором між іпотекодавцем та іпотекодержателем про задоволення вимог іпотекодержателя, - в такому випадку заява подається після спливу тримісячного строку з дня набрання чинності цим пунктом, але не пізніше двох місяців з дня набрання законної сили рішенням суду в такій справі;
у разі залучення позичальника до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях – в такому випадку заява подається не пізніше двох місяців з дня завершення такого залучення;
у разі визнання судом поважними інших причин неподання заяви протягом тримісячного строку.

З питання проведення реструктуризації заборгованості за кредитом рекомендую звертатись до спеціалістів, оскільки процедура є досить складною і термін її проведення обмежений.

За отриманням консультацій та юридичної допомоги з проведення реструктуризації споживчих кредитів можна звертатись за тел.096-054-88-35, 050-313-76-64, e-mail: natalia2081@ukr.net, адвокат Берднікова Наталія Володимирівна.

Gorod.cn.ua

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.

Теги: кредити, валюта, реструктуризація, борги, адвокат, Берднікова

Добавить в:
 
 


Центр Комплект