• Брухт ДальнобойСервис


Книги о Чернигове

Автор – Д.О. Шкоропад, О.А. Савон Прилуччина – енциклопедичний довідник

Автор – Д.О. Шкоропад, О.А. Савон
Год издания – 2007
Язык – украинский
Кол-во страниц – 560

Содержание: Енциклопедичний довідник містить понад 2400 статей-довідок про найважливіші події багатовікової історії Прилуччини, її головного міста, селищ міського типу, сіл і хуторів, про природу краю та його адміністративний поділ. До книги включено довідки про міські вулиці, пам'ятки архітектури, археології, меморіальні об'єкти, підприємства та установи й організації, товариства, заклади науки і культури. Подано інформацію про відомих осіб, життя і діяльність яких тісно пов'язані з Прилуччиною. У книзі понад 200 ілюстрацій, карт-документів і картосхем.
Книга має вступ, де стисло викладено узагальнені відомості про Прилуччину.
Подібне видання підготовлене вперше.

СКАЧАТЬ (размер 9.6 Mb)

Загибель БатуринаЗагибель Батурина

Автор - Сергій Павленко, Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2007
Год издания – 2007
Язык – украинский
Кол-во страниц  - 267

Содержание: Пропоноване видання — дослідження завершального періоду гетьманування Івана Мазепи. Автор звертає увагу читача на один з найцікавіших і водночас найтрагічніших моментів нашої історії — загибель Батури-на 2 листопада 1708 року. Дослідник розглядає цей період як реакцію російського самодержавства на спробу українців вибороти незалежність за складних умов російсько-шведської війни.
У книзі мовою документів відтворено передумови, мотиви та наслідки повстання на чолі з Іваном Мазепою, проаналізовано організаційні про-рахунки, ідеологічні, історичні та суспільно-політичні причини поразки.
Дослідження містить також додатки, в яких подано біографічні відомості про гетьмана Івана Мазепу, наукову розвідку про походження герба та долю портрета з колекції Бутовичів. Також автор простежує подальшу долю гетьманської столиці — Батурина — від часів Кирила Розумовського і до кінця XX століття.
Книжку адресовано історикам, політологам, викладачам, студентам, аспірантам, усім тим, кому небайдужа славна історія України.

СКАЧАТЬ (размер 8 Mb)

Тайны древнего Чернигова и его кладыТайны древнего Чернигова и его клады

Авторы: Кузнецов Герард Алексеевич и Новицкая Юлия Александровна.
Год издания – 2002
Язык – русский
Кол-во страниц  - 60

Содержание: В данном издании изложены сведения об истории древнего Чернигова в разные его периоды, начиная с первых веков существования, неразгаданные его тайны, предания и легенды.
Интерес читателя должны вызвать впервые опубликованные случаи находок драгоценностей на территории города.
Несомненно, что все, кто прочтет главу «Преступления против истории Чернигова», разделят беспокойство авторов по поводу уничтожения культурных ценностей, находящиеся в черниговской земле, без предварительного изучения их местонахождения.

СКАЧАТЬ (размер 23 Mb)

Вулиці старого Чернігова
Вулиці старого Чернігова

Автор – Владимир Сапон
Год издания – 2005
Язык – украинский
Кол-во страниц  – 127

Содержание: Міські вулиці... В усі часи і у всіх народів вони були артеріями повнокровного життя, несли особливий заряд інформації, давали можливості для дружніх зустрічей і нових знайомств, але чи не найголовніше — слугували місцем торгівлі, цієї потужної рушійної сили кожного суспільства... Звісно, вулиці сучасних міст зовсім не ті, що існували в добу Київської Русі, Гетьманщини чи навіть ще столітньої давнини, проте, погодьтеся, суттєве значення їх не змінилося, хоч автомобілі давно вже замінили на них кінно-гужовий транспорт, а на місці торгових лавок та рундуків бачимо супермаркети...
Вулиці старого Чернігова... Вони можуть багато чого повідати, якщо уважно придивитися до іноді непоказних будинків минулих десятиліть, а то й століть, заглянути до музеїв і архівів, заглибитися у книжки, у пожовтілі від часу підшивки газет і журналів. І переконати, що мандрівка ними не закінчується...

СКАЧАТЬ (размер 79.3 Mb)

Князья и святые земли ЧерниговскойКнязья и святые земли Черниговской

Автор – Вячеслав Демиденко
Год издания – 2007
Язык – русский
Кол-во страниц – 160

Содержание: В книге приведены деяния во славу Христа черниговских князей, а также святителей, преподобных, мучеников, блаженных, имеющих отношение к Черниго всо-Северской земле.

СКАЧАТЬ (размер 68.2 Mb)

СеднівСеднів

Автор – Владимир Сапон
Год издания – 2004
Язык – украинский
Кол-во страниц  – 92

Содержание: Селище Седнів Чернігівського району — колишнє давньоруське місто Сновськ — має багату, захоплюючу, оповиту легендами історію. Славне воно своїми старожитностями, вікопомними подіями, іменами багатьох видатних людей, які тут бували, жили і працювали, славне воно і своєю сучасністю. Історико-краєзнавчі етюди про Седнів розраховані на вчителів історії, краєзнавців, старшокласників і студентів, широке коло читачів, які не байдужі до минувшини древньої Чернігово-Сіверськоі землі.

СКАЧАТЬ (размер 13.6 Mb)

Тайны монастырских подземелийТайны монастырских подземелий

Автор – Владимир Руденок
Год издания – 2003
Язык – русский
Кол-во страниц – 64

Содержание: Книга В. Я. Руденка "Тайны монастырских подземелий" рассказывает об истории создания и тайнах, необъяснимых и поныне, пещер Черниговской земли.
Пещеры Черниговской земли - это рукотворные подземелия. созданные в разное время в Чернигове и иных населенных пунктах. Большинство из них расположены на территориях монастырей или около них и имеют исключительно культовое назначение.
Множество легенд и преданий, окружающих пещеры Черниговщнны, создают о них порой совершенно искаженное представление.
Данная книга ставит своей целью рассказать правду об этих бесценных памятниках общественной истории и культуры.

СКАЧАТЬ (размер 10.3 Mb)

Чернигов из века в векЧернигов из века в век

Год издания – 2007
Язык – русский
Кол-во страниц  – 48

Содержание: Книга известного историка и краеведа Владимира Руденка предлагает читателям совершить интереснейшую экскурсию в многовековую историю Чернигова. В отличии от других подобных изданий, автор не просто излагает в хронологической последовательности важные вехи, события и даты прошлого города на Десне, но и дополняет их многими малоизвестными фактами, а некоторые из них впервые вводятся в научный оборот.
Книга рассчитана в первую очередь на учащуюся молодежь - школьников и студентов, преподавателей истории.

СКАЧАТЬ (размер 4.1 Mb)

Нежинъ на пороге XX века – фотоальбомНежинъ на пороге XX века – фотоальбом

Год издания – 2007
Язык – русский
Кол-во страниц  – 36

Содержание: Альбом содержит исторические снимки, открытки и краткие аннотации о местах и людях, которые на них изображены. В конце прилагается список улиц Нежина, с дореволюционными названиями.
СКАЧАТЬ (размер 9.1 Mb)

Книга Л.Студеновой. Книга Л.Студеновой. "Черниговские князья, полковники, губернаторы"

Язык – украинский
Кол-во страниц - 91

Содержание: в книге в хронологическом порядке содержаться сведения о всех Черниговских князьях от Мстислава Владимировича (1024-1036) до Свидригайла Ольгердовича (1408-1420), а также Черниговских полковниках и губернаторах с указанием дат времени их правления и пребывания на должностных постах.

СКАЧАТЬ (размер 168 kb)

Книга Черниговского землячества под редакцией О.Деко.

Книга Черниговского землячества под редакцией О.Деко. "Історичний календар Чернігівщини за 1997 рік"

Язык украинский
Кол-во страниц 436

Содержание: В календаре собраны материалы об исторических персоналиях Черниговщины от первых летописных упоминаний князей X-XI столетия до наших дней - о тех, кто составляет славу Сиверской земли, а также о членах общества "Черниговское землячество" в Киеве. Тексты исторических материалов XVIII-XIX столетий представлены орфографией того времени, дабы избегнуть потерь при переводах. Рассчитан на массового читателя.

СКАЧАТЬ (размер 530 kb)

Документи з історії євреїв у Державному архіві"
 Язык украинский
Кол-во страниц 128

Содержание: Предлагаемое издание содержит информацию о документах областного архива из истории еврейского народа, представители которого издавна жили на территории Черниговщины и оставили заметный след в экономическо-культурном развитии края. Справочник дополняет информацию "Путеводителя по фондам Государственного архива Черниговской области", выданного в 2001 году, и рассчитан на историков, архивистов, краеведов и широкий круг исследователей.

СКАЧАТЬ (размер 133 kb)

Список публикаций Г.О.КузнецоваСписок публикаций Г.О.Кузнецова (ред. Л. Ясновская) –  "Невтомний дослідник рідного краю" 

Язык украинский
Кол-во страниц 141

Содержание: Собрание публикаций в прессе и личные воспоминания Герарда Кузнецова – почетного гражданина города Чернигова. Историк и исследователь по призванию этот человек всю жизнь занимался изучением культовых памяток Чернигова, организовывал археологические экспедиции и внес большой вклад в культурное развитие Черниговщины.

СКАЧАТЬ (размер 245 kb)

Ось де, люди, наша слава

Книга Л.Студеновой "Ось де, люди, наша слава"

Язык – украинский
Кол-во страниц – 80 (с картинками)

Содержание: Книга состоит из пяти бесед, в которых содержатся сведения о происхождении казаков и отношения к ним чужеземцев, об образовании Черниговского полка, сотен, сотенных сел и городков, о казацкой генеалогии и геральдике, о состоянии сотенного и полкового города Чернигова. Издание рассчитано на историков, краеведов, музейных и библиотечных работников, студентов, школьных и вузовских преподавателей, всех, кто интересуется историко-краеведческой литературой.

СКАЧАТЬ (размер 290 kb)

Дело о дворянстве рода Максимовичей
Копия документа предоставлена администрации сайта потомком рода генерального есаула Максимовича Дмитрия, жившего при Мазепе в Черниговской губернии. Документ примечателен тем, что является примером того, как выглядели и оформлялись аналогичные свидетельства и метрические справки тех времен для жителей дворянского происхождения нашей губернии.
Читать на сайте >>>

Родословная книга Черниговского дворянства. Том 2-й
Том 2-й. В книге описаны все дворянские роды черниговской губернии, а также обозначены соответствующие указы Правительственного Сената об их утверждении в дворянство. Издание послужит уникальным источником информации для историков, студентов а также для тех, кто интересуется генеалогией. Автор: граф Григорий Милорадович Издана в 1901 году в С.-Петербургской губернской типографии
Читать на сайте >>>

Родословная книга Черниговского дворянства. Том 1-й
Том 1-й. В книге описаны все дворянские роды черниговской губернии, а также обозначены соответствующие указы Правительственного Сената об их утверждении в дворянство. Издание послужит уникальным источником информации для историков, студентов а также тех, кто интересуется генеалогией. Автор: граф Григорий Милорадович Издана в 1901 году в С.-Петербургской губернской типографии
Читать на сайте >>>

Історія Чернігівщини
В книге все статьи размещены в алфавитном порядке. В них вы можете найти информацию о самых важных исторических событиях происходивших в жизни города и области, предприятиях и организациях, заведениях образования и науки, культуры и творчества, архитектурных памятниках и известных людях, связавших свою жизнь с Черниговским краем.
Читать на сайте >>>

Чернигову - 1300 (сборник архивных материалов и документов)
Книга содержит собрание из 137-ми архивных документов и материалов по истории Чернигова и отчеты об археологических исследованиях. Документы идут в хронологическом порядке, начиная с 907 г. (первое летописное упоминания о городе) и заканчивая 1917г. - когда в Украине произошла революция. Выписки из исторических летописей, городских книг, грамоты и манифесты, письма исторических персон, газетные статьи дореволюционного времени, статистические данные о населении и различных городских учреждениях, выступления и полицейские доносы, иллюстрации наиболее важных документов - все это поможет читателю подробно ознакомится с прошлым Чернигова, его историческими и архитектурными памятниками, а также углубит знания об этом прекрасном городе в контексте истории Украины. Язык - русский и старорусский с сохранением орфографии того времени.
Читать на сайте >>>

Чернігівський тролейбус
Ця книжка являє собою короткий літопис чернігівського тролейбусного управління. Прочитавши її дізнаєтесь, коли започаткувався тролейбусний рух у Чернігові, хто вивів на лінії перші машини, куди вони спрямували свою ходу, як розвивався цей транспорт у Чернігові, та які його подальші перспективи. Книжка містить 35 чорно-білих та 40 кольорових фото Мова - українська
Читать на сайте >>>

Черниговский Елецкий свято-успенский женский монастырь
Исторический очерк (от основания до 1998 года), описание святынь и достопримечательностей монастыря с приложением документов, относящихся к новейшей его истории. Книга содержит 50 цветных и 28 черно-белых фото Язык - русский и старорусский с сохранением орфографии того времени.
Читать на сайте >>>

Духовні святині Чернігівщини
Книга присвячена духовно-релігійним пам'яткам Чернігівщини - ви дізнаєтесь багато цікавого про найвідоміші и найкрасивіші церкви і монастирі нашого краю. Окрім цього в книзі описуються стародавні обряди наших предків, феномени чудотворних ікон, про те як руйнувалися і відроджувалися святині, історії видатних людей, які надавали кошти на будівництво храмів, а також перекази та легенди, пов'язані зі святими місцями. До книги входить також фотальбом з 32 кольорових ілюстрацій, створений чернігівськими фотомайстрами: М.Величко, М.Волком, М.Навроцьким, В.Устименком, І.Шульгою. Мова - українська.
Читать на сайте >>>

Сборник исторических статей о Чернигове
В сборнике 51 статья черниговских краеведов и журналистов, где вы найдете сведения о том, как в Чернигове зарождался кинематограф,о том где учились наши дедушки и бабушки, о том как расследовали преступления черниговские полицейские в 19 веке и сколько стоило прокатится по городу в карете извозчикао жизни городских сиротских приютов, об истории черниговских газет и издательств, отелях, которые действовали в городе при царе, об исчезнувших храмах и даже о том как черниговчане праздновали новый год 100 лет назад. А также заброшенные дома и тайны старых кладбищ, призраки из пещер, путеводитель начала 20 века и даже любовные истории о том, как черниговчанки покоряли сердца мировых знаменитостей ждут вас на страницах этой книги. Книга содержит 58 черно-белых и цветных иллюстраций Язык - русский и украинский.
Читать на сайте >>>

Чернігівщина incognita
В історії Чернігівщини, як, до речі, й у історії інших регіонів України, навіть у двадцять першому сторіччі, на щастя фахівців або й навпаки, лишається ще багато білих плям. Приємно усвідомлювати, що і в третьому тисячолітті у дослідників нашої сивої минувшини не згасли наснага і творче бажання "розкопати" нові, досі незнані, сторінки життя наших пращурів. Погодьтеся, у цьому є щось особливе і навіть особистісне. Інколи для такої роботи треба мати неабияку мужність, не кажучи вже про хист у дохідливій формі викласти незнаний досі історичний факт, не споминувши всує історичну постать до нього причетну. Увагу читача привернуть історичні нариси про знахідки періоду Давньої Русі, величні постаті литовсько-польської доби, періоду Гетьманщини, актуальні культурологічні проблеми Чернігівщини. Матеріали цієї збірки начебто впорядковують думки нащадків - із глибин віків до дня прийдешнього, - живлячи їх розумним, добрим, вічним і нетлінним. Мова - українська.
Читать на сайте >>>

Старый Чернигов - сборник статей
В книге собрано 26 статей таких известных черниговских краеведов и историков как Владимир Руденок, Павел По, Аркадий Стежеринский. Вы сможете ознакомится с интересными фактами из жизни города и его обывателей позапрошлого столетия, которые скурпулезно отбирались учеными в архивах - публичные дома и фотоателье, реклама черниговских предпринимателей тех времен и тайны Черной могилы а также многое другое на страницах данной книги.
Читать на сайте >>>

Черниговская Епархия
В сборник вошли тезисы докладов и сообщений юбилейной церковно-исторической конференции, посвященной 1000-летию Черниговской епархии. На основании разнообразных источников, значительное количество которых впервые вводится в научное обращение, в книге освещены актуальные вопросы церковной истории края от времен крещения Киевской Руси до наших дней. Авторы публикаций - священнослужители, научные работники из разных стран, включая Канаду, Бельгию, Россию и Голландию и преподаватели черниговских и кевских Вузов. Язык - украинский и русский.
Читать на сайте >>>

Нариси соціально-економічної історії Чернігівщини в другій половині XVII ст.
Монография посвящена проблемам социально-экономической истории одного из важных, но малоисследованных регионов Украины - Черниговщины - во второй половине XVII ст. На основе использования широкого круга источников освещен вопрос о землевладении, ремесле и промыслах, торговле, исследовано положение черниговских крестьян. Книга написана живым языком - колоритные, почти гоголевские зарисовки из жизни простых людей и Черниговских вельмож не оствавят вас равнодушными. Для научных работников, преподавателей, студентов, учителей, учеников, краеведов и всех, кто интересуется национальной историей. Язык - украинский и старорусский.
Читать на сайте >>>

Жінки Чернігівської "Громади"
В книге повествуется о возникновении и деятельности в Чернигове общественной организации "Громада" и о той важной роли, которую сыграли в ее жизни женщины нашего края. В основу книги положены мемуары, воспоминания, дневники, эпистолярий и выдержки из документальных источников, которые познакомят вас с судьбами трех женщин - Веры Устимовны Коцюбинской-Дейши, Марии Николаевны Гринченко-Загорной и Софьи Федоровны Русовой. Язык - украинский.
Читать на сайте >>>

Губернаторы Чернигова
Эта книга познакомит вас с биографиями 12-ти самых ярких губрнаторов Черниговской губернии. Какими людьми они были в жизни и в политике? Какой след оставили в истории? На все эти вопросы вы найдете ответы в данной книге.
Читать на сайте >>>

Авторитет європейського масштабу - Ілля Васильович Буяльський
Автор книги Потоцький Микола - кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри патологічної анатомії Національного аграрного університету. Заслужений працівник народної освіти України. Автор 190 наукових статей в галузі патологічної анатомії тварин та з історії ветеринарії. Народився в с. Гнилуша (тепер Лебедівка) Козелець кого району Чернігівщини. Автор на підставі документальних матеріалів розповідає про уродженця с. Вороб'ївки Новгород-Сіверського району Чернігівщини І.В. Буяльського - хірурга і анатома, професора Медико-хірургічної академії в Петербурзі, який свого часу запропонував нові методи лікування судинних аневризм та бальзамування.
Читать на сайте >>>

Сторінки музичної освіти Чернігівщини
Автор книги Олег Павлович Васюта - музикознавець, заслужений діяч мистецтв України, начальник управління культури чернігівської міської ради. Є одним з активних досліджувачів музичної культури Чернігівщини. Цій темі присвячені його праці "Музичне життя Чернігівщини у XVII-XIX ст.", "Кобзарське мистецтво Чернігівщини", "Кобзарство та лірництво на Чернігівщині" та ціла низка статей у наукових виданнях. Практичною стороною дяльності автора є підготовка лекцій-концертів за участю провідних професіональних виконавців, які об'єднують цикли концертних програм - "Музична Чернігівщина" та "Україна музична". Останнім часом науковець опублікував ряд статей, присвячених історії музичної освіти на Чернігівщині, які й ввійшли до цієї книги.
Читать на сайте >>>