• Брухт ДальнобойСервис


Талион

Книги, которые можно скачать

Автор – Д.О. Шкоропад, О.А. Савон "Прилуччина - енциклопедичний довідник"
Прилуччина – енциклопедичний довідник

Автор – Д.О. Шкоропад, О.А. Савон
Год издания – 2007
Язык – украинский
Кол-во страниц – 560

Содержание: Енциклопедичний довідник містить понад 2400 статей-довідок про найважливіші події багатовікової історії Прилуччини, її головного міста, селищ міського типу, сіл і хуторів, про природу краю та його адміністративний поділ. До книги включено довідки про міські вулиці, пам'ятки архітектури, археології, меморіальні об'єкти, підприємства та установи й організації, товариства, заклади науки і культури. Подано інформацію про відомих осіб, життя і діяльність яких тісно пов'язані з Прилуччиною. У книзі понад 200 ілюстрацій, карт-документів і картосхем.
Книга має вступ, де стисло викладено узагальнені відомості про Прилуччину.
Подібне видання підготовлене вперше.

СКАЧАТЬ (размер 9.6 Mb)

Загибель Батурина
Загибель Батурина

Автор - Сергій Павленко, Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2007
Год издания – 2007
Язык – украинский
Кол-во страниц  - 267

Содержание: Пропоноване видання — дослідження завершального періоду гетьманування Івана Мазепи. Автор звертає увагу читача на один з найцікавіших і водночас найтрагічніших моментів нашої історії — загибель Батури-на 2 листопада 1708 року. Дослідник розглядає цей період як реакцію російського самодержавства на спробу українців вибороти незалежність за складних умов російсько-шведської війни.
У книзі мовою документів відтворено передумови, мотиви та наслідки повстання на чолі з Іваном Мазепою, проаналізовано організаційні про-рахунки, ідеологічні, історичні та суспільно-політичні причини поразки.
Дослідження містить також додатки, в яких подано біографічні відомості про гетьмана Івана Мазепу, наукову розвідку про походження герба та долю портрета з колекції Бутовичів. Також автор простежує подальшу долю гетьманської столиці — Батурина — від часів Кирила Розумовського і до кінця XX століття.
Книжку адресовано історикам, політологам, викладачам, студентам, аспірантам, усім тим, кому небайдужа славна історія України.

СКАЧАТЬ (размер 8 Mb)

Тайны древнего Чернигова и его клады
Тайны древнего Чернигова и его клады

Авторы: Кузнецов Герард Алексеевич и Новицкая Юлия Александровна.
Год издания – 2002
Язык – русский
Кол-во страниц  - 60

Содержание: В данном издании изложены сведения об истории древнего Чернигова в разные его периоды, начиная с первых веков существования, неразгаданные его тайны, предания и легенды.
Интерес читателя должны вызвать впервые опубликованные случаи находок драгоценностей на территории города.
Несомненно, что все, кто прочтет главу «Преступления против истории Чернигова», разделят беспокойство авторов по поводу уничтожения культурных ценностей, находящиеся в черниговской земле, без предварительного изучения их местонахождения.

СКАЧАТЬ (размер 23 Mb)

Вулиці старого Чернігова
Вулиці старого Чернігова

Автор – Владимир Сапон
Год издания – 2005
Язык – украинский
Кол-во страниц  – 127

Содержание: Міські вулиці... В усі часи і у всіх народів вони були артеріями повнокровного життя, несли особливий заряд інформації, давали можливості для дружніх зустрічей і нових знайомств, але чи не найголовніше — слугували місцем торгівлі, цієї потужної рушійної сили кожного суспільства... Звісно, вулиці сучасних міст зовсім не ті, що існували в добу Київської Русі, Гетьманщини чи навіть ще столітньої давнини, проте, погодьтеся, суттєве значення їх не змінилося, хоч автомобілі давно вже замінили на них кінно-гужовий транспорт, а на місці торгових лавок та рундуків бачимо супермаркети...
Вулиці старого Чернігова... Вони можуть багато чого повідати, якщо уважно придивитися до іноді непоказних будинків минулих десятиліть, а то й століть, заглянути до музеїв і архівів, заглибитися у книжки, у пожовтілі від часу підшивки газет і журналів. І переконати, що мандрівка ними не закінчується...

СКАЧАТЬ (размер 79.3 Mb)

Князья и святые земли Черниговской
Князья и святые земли Черниговской

Автор – Вячеслав Демиденко
Год издания – 2007
Язык – русский
Кол-во страниц – 160

Содержание: В книге приведены деяния во славу Христа черниговских князей, а также святителей, преподобных, мучеников, блаженных, имеющих отношение к Черниго всо-Северской земле.

СКАЧАТЬ (размер 68.2 Mb)

Седнів
Седнів

Автор – Владимир Сапон
Год издания – 2004
Язык – украинский
Кол-во страниц  – 92

Содержание: Селище Седнів Чернігівського району — колишнє давньоруське місто Сновськ — має багату, захоплюючу, оповиту легендами історію. Славне воно своїми старожитностями, вікопомними подіями, іменами багатьох видатних людей, які тут бували, жили і працювали, славне воно і своєю сучасністю. Історико-краєзнавчі етюди про Седнів розраховані на вчителів історії, краєзнавців, старшокласників і студентів, широке коло читачів, які не байдужі до минувшини древньої Чернігово-Сіверськоі землі.

СКАЧАТЬ (размер 13.6 Mb)

Тайны монастырских подземелий
Тайны монастырских подземелий

Автор – Владимир Руденок
Год издания – 2003
Язык – русский
Кол-во страниц – 64

Содержание: Книга В. Я. Руденка "Тайны монастырских подземелий" рассказывает об истории создания и тайнах, необъяснимых и поныне, пещер Черниговской земли.
Пещеры Черниговской земли - это рукотворные подземелия. созданные в разное время в Чернигове и иных населенных пунктах. Большинство из них расположены на территориях монастырей или около них и имеют исключительно культовое назначение.
Множество легенд и преданий, окружающих пещеры Черниговщнны, создают о них порой совершенно искаженное представление.
Данная книга ставит своей целью рассказать правду об этих бесценных памятниках общественной истории и культуры.

СКАЧАТЬ (размер 10.3 Mb)

Чернигов из века в век
Чернигов из века в век

Год издания – 2007
Язык – русский
Кол-во страниц  – 48

Содержание: Книга известного историка и краеведа Владимира Руденка предлагает читателям совершить интереснейшую экскурсию в многовековую историю Чернигова. В отличии от других подобных изданий, автор не просто излагает в хронологической последовательности важные вехи, события и даты прошлого города на Десне, но и дополняет их многими малоизвестными фактами, а некоторые из них впервые вводятся в научный оборот.
Книга рассчитана в первую очередь на учащуюся молодежь - школьников и студентов, преподавателей истории.

СКАЧАТЬ (размер 4.1 Mb)

Нежинъ на пороге XX века – фотоальбом
Нежинъ на пороге XX века – фотоальбом

Год издания – 2007
Язык – русский
Кол-во страниц  – 36

Содержание: Альбом содержит исторические снимки, открытки и краткие аннотации о местах и людях, которые на них изображены. В конце прилагается список улиц Нежина, с дореволюционными названиями.

СКАЧАТЬ (размер 9.1 Mb)

Книга Л.Студеновой. "Черниговские князья, полковники, губернаторы"
Книга Л.Студеновой. "Черниговские князья, полковники, губернаторы"

Язык – украинский
Кол-во страниц - 91

Содержание: в книге в хронологическом порядке содержаться сведения о всех Черниговских князьях от Мстислава Владимировича (1024-1036) до Свидригайла Ольгердовича (1408-1420), а также Черниговских полковниках и губернаторах с указанием дат времени их правления и пребывания на должностных постах.

СКАЧАТЬ (размер 168 kb)

Книга Черниговского землячества под редакцией О.Деко. "Історичний календар Чернігівщини за 1997 рік

Книга Черниговского землячества под редакцией О.Деко. "Історичний календар Чернігівщини за 1997 рік"

Язык украинский
Кол-во страниц 436

Содержание: В календаре собраны материалы об исторических персоналиях Черниговщины от первых летописных упоминаний князей X-XI столетия до наших дней - о тех, кто составляет славу Сиверской земли, а также о членах общества "Черниговское землячество" в Киеве. Тексты исторических материалов XVIII-XIX столетий представлены орфографией того времени, дабы избегнуть потерь при переводах. Рассчитан на массового читателя.

СКАЧАТЬ (размер 530 kb)

Довідник "Документи з історії євреїв у державному архіві" /><br />
Довідник <b>"Документи з історії євреїв у Державному архіві"</b></p>
<p> Язык украинский<br />
Кол-во страниц 128</p>
<p><b>Содержание: </b>Предлагаемое издание содержит информацию о документах областного архива из истории еврейского народа, представители которого издавна жили на территории Черниговщины и оставили заметный след в экономическо-культурном развитии края. Справочник дополняет информацию "Путеводителя по фондам Государственного архива Черниговской области", выданного в 2001 году, и рассчитан на историков, архивистов, краеведов и широкий круг исследователей.</p>
<p><a href=

Довідник "Документи з історії євреїв у Державному архіві"

Язык украинский
Кол-во страниц 128

Содержание: Предлагаемое издание содержит информацию о документах областного архива из истории еврейского народа, представители которого издавна жили на территории Черниговщины и оставили заметный след в экономическо-культурном развитии края. Справочник дополняет информацию "Путеводителя по фондам Государственного архива Черниговской области", выданного в 2001 году, и рассчитан на историков, архивистов, краеведов и широкий круг исследователей.

СКАЧАТЬ (размер 133 kb)

Список публикаций Г.О.Кузнецова
Список публикаций Г.О.Кузнецова (ред. Л. Ясновская) –  "Невтомний дослідник рідного краю" 

Язык украинский
Кол-во страниц 141

Содержание: Собрание публикаций в прессе и личные воспоминания Герарда Кузнецова – почетного гражданина города Чернигова. Историк и исследователь по призванию этот человек всю жизнь занимался изучением культовых памяток Чернигова, организовывал археологические экспедиции и внес большой вклад в культурное развитие Черниговщины.

СКАЧАТЬ (размер 245 kb)

Ось де, люди, наша слава

Книга Л.Студеновой "Ось де, люди, наша слава"

Язык – украинский
Кол-во страниц – 80 (с картинками)

Содержание: Книга состоит из пяти бесед, в которых содержатся сведения о происхождении казаков и отношения к ним чужеземцев, об образовании Черниговского полка, сотен, сотенных сел и городков, о казацкой генеалогии и геральдике, о состоянии сотенного и полкового города Чернигова. Издание рассчитано на историков, краеведов, музейных и библиотечных работников, студентов, школьных и вузовских преподавателей, всех, кто интересуется историко-краеведческой литературой.

СКАЧАТЬ (размер 290 kb)