Мобильная версия сайта Главная страница » Блоги » Блог jesterec » Непривитых детей не пускают в сад. Судебное заседание!!! Апелляция!!!

Непривитых детей не пускают в сад. Судебное заседание!!! Апелляция!!!

Нравится Рейтинг поста: 0
Постараюсь изложить коротко тему.
На сегодняшний день законодательство Украины позволяет отказаться от прививки (неважно по каким убеждениям)
(лично моя семья отказалась, дети не привитые)

Закон України „Про захист населення від інфекційних хвороб":
• Ст.12 ... Особам, які не досягли п'ятнадцятирічного віку..., щеплення проводяться за згодою їх батьків.  .....
• Якщо особа та (або) її законні представники відмовляються від обов'язкових профілактичних щеплень, лікар має право взяти у них відповідне письмове підтвердження.


Многие люди отказываются от прививок из своих личных соображений (неважно каких).
И вот приходит время идти в детский сад.....
Ребенок идет в поликлиннику, проходит всех врачей и... НЕ ПОЛУЧАЕТ РАЗРЕШЕНИЯ на посещение садика .
Родители естественно в шоке.
Как так, ведь разрешено же отказаться от прививок !?!?!?Смотрим в законы на эту тему:

один из законов Украины  запрещает непривитым детям посещать детские учреждения:
Закон України „Про захист населення від інфекційних хвороб":
• Ст.15 Дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється,


однако ряд других законов (и в первую очередь Конституция, имеющая найвищу юридичну силу - ст.8) устанавливает безусловное право на образование для каждого ребёнка:
Конституція України:
• Ст.53 Кожен має право на освіту. Повна загальна середня освіта є обов'язковою.


Рішення Конституційного Суду України вiд 04.03.2004 № 5-рп/2004:
• доступність освіти як конституційна гарантія реалізації права на освіту ... означає, що нікому не може бути відмовлено у праві на освіту, і держава має створити можливості для реалізації цього права;

Закон України „Про охорону дитинства":
• Ст.19 Кожна дитина має право на освіту.

Закон України „Про загальну середню освіту":
• Ст.2 ...забезпечення права громадян на доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти;
• Ст.6 ...громадянам України незалежно від ...переконань... або інших ознак забезпечується доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти ...

Закон України „Про дошкільну освіту":
• Ст.2 ... забезпечення права дитини на доступність і безоплатність здобуття дошкільної освіти;
• Ст.6 ... доступність для кожного громадянина освітніх послуг, що надаються системою дошкільної освіти...

Закон України „Про освіту":
• Ст.3 Громадяни України мають право на безкоштовну освіту в усіх державних навчальних закладах незалежно від ... світоглядних переконань...стану здоров'я та інших обставин.
• Ст.6 Основними принципами освіти в Україні є: доступність для кожного громадянина усіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою;

Перший Протокол до Конвенції про захист прав і основних свобод людини:
• Ст.2 Нікому не може бути відмовлено в праві на освіту.

Конвенція про права дитини:
• Ст.28 1. Держави-учасниці визнають право дитини на освіту, і з метою поступового досягнення здійснення цього права на підставі рівних можливостей вони, зокрема: ...а) вводять безплатну й обов'язкову початкову освіту.

Загальна декларація прав людини:
• Ст.26 1. Кожна людина має право на освіту. Початкова освіта повинна бути обов'язковою.

Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права:
• Ст.13 1. Держави, які беруть участь у цьому Пакті, визнають право кожної людини на освіту.
• 2.а) початкова освіта повинна бути обов'язкова
• b) середня освіта повинна бути відкрита і зроблена доступною для всіх шляхом вжиття всіх необхідних заходів.

Конвенція про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти:
• Ст.1 1. ... выражение "дискриминация" охватывает всякое различие, исключение, ограничение или предпочтение по признаку ... убеждений ... которое имеет целью или следствием уничтожение или нарушение равенства отношения в области образования, и, в частности:
  а. Закрытие для какого-либо лица или группы лиц доступа к образованию любой ступени или типа.
Кроме того, ряд законов защищает граждан Украины от дискриминации, связанной с убеждениями или состоянием здоровья:

Конституція України:
• Ст.24 Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками ...переконань... або іншими ознаками.

Закон України „Основи законодавства України про охорону здоров'я":
• Ст.6 Кожний громадянин України має право на охорону здоров'я, що передбачає: ... и) правовий захист від будь-яких незаконних форм дискримінації, пов'язаних із станом здоров'я;

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод:
• Ст.14(1) Здійснення прав і свобод гарантується без будь-якої дискримінації за ознакою ...переконань... або інших обставин.

Протокол N 12 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод:
• Ст.1 1. Здійснення будь-якого передбаченого законом права забезпечується без дискримінації за будь-якою ознакою, наприклад за ознакою ...переконань... або за іншою ознакою.
• 2. Ніхто не може бути дискримінований будь-яким органом державної влади за будь-якою ознакою, наприклад за тими, які зазначено в пункті 1.

Конвенція про права дитини:
• Ст.2 1. Держави учасники... забезпечують усі... права... без якої-небудь дискримінації, незалежно від стану здоров'я... дитини.
• 2. Держави-учасниці вживають всіх необхідних заходів для забезпечення захисту дитини від усіх форм дискримінації ... на підставі ... висловлюваних поглядів чи переконань дитини, батьків дитини, законних опікунів чи інших членів сім'ї.

Конвенція про захист прав і гідності людини щодо застосування біології та медицини (Конвенція про права людини та біомедицину):
• Ст.1 Сторони цієї Конвенції захищають гідність і тотожність всіх людей та гарантують кожній особі - без дискримінації - повагу до її недоторканості та інших прав і основних свобод щодо застосування біології та медицини.

Загальна декларація прав людини:
• Ст.19 Кожна людина має право на свободу переконань і на вільне їх виявлення; це право включає свободу безперешкодно дотримуватися своїх переконань


Європейська соціальна хартія
• Ч.1 11. Кожна людина має право користуватися будь-якими заходами, що дозволяють їй досягти найкращого стану здоров'я.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Если кто не силен в законах или не осилил длинный текст, скажу проще:
1 закон запрещает непривитому идти в садик.
Но  много законов разрешают непривитому идти в садик.
Конституция Украины (это самый главный закон, на который нужно ссылатся в тех случаях ,когда некоторые законы ( ниже его) конфликтуют между собой)

**********************************************************************************

Черниговские мамы недавно выиграли суд против нашей черниговской медицины.
ВИДЕО: https://www.youtube.com/watch?v=_0aP0g9cjmQ


Суд первой инстанции признал право непривитых детей ходить в детские сады (суд все верно сделал, потому как против Конституции и уймы законов не попрешь)

Но, медики не захотели смириться с этим и подали Апелляцию !!!!!

Просим тех, кто не равнодушен в данном вопросе, кто прошел через эти трудности, кто только недавно отказался от прививки , кто готовится идти в сад - - ПРИДИТЕ, ПОДДЕРЖИТЕ НАС В СУДЕ.

Нас по Чернигову около 400 человек (непривитых).
Прошу не для себя, а для той мамы (Лилии Кулебы), которая не смирилась с системой и подала в суд, которая не опустила руки и выиграла его.
Сейчас это дело нельзя проиграть, нужно довести его до конца.

Если вы непротив, то давайте соберемся, увидим друг-друга, покажем, что нас не 5 человек, которые что-то пытаются доказать суду, а что нас 400 и более, что с нашим мнение нужно считаться, раз оно прописано в Конституции.

Прошу отписаться в этой теме тех, кто поможет нам.
Если не хотите писать комментарии в тему, напишите нам на почту:
bez-privivok@ukr.net - Лилия
zhenya.jester@yandex.ru - Женя

П.С.
Я понимаю, что многим это надоело, многие опустили руки и купили справки, кто-то вообще не устроился с сад, н оэто не повод сидеть дома, давайте дадим шанс тем, кто еще не столкнулся с ОТКАЗОМ САДИКА.

Апелляция на следующей неделе.


Заранее СПАСИБО ВСЕМ!


Добавить в: