Мобильная версия сайта Главная страница » Блоги » Записки рыбака » "Чернігівська міська громадська організація "Чернігівський риболовний клуб"

"Чернігівська міська громадська організація "Чернігівський риболовний клуб"

17 Декабря 2009 20:38   Просмотров: 4936
Метки: Чернигов, рыбалка, чернигов, десна, рыболов, Чмго Чрк
Шановні любителі рибної ловлі міста Чернігова та Чернігівської області!
Багато хто з вас знає, що з 1-го березня 2008 року в українському інтерент-просторі з'явився Чернігівський риболовний сайт charka.org.ua, який успішно функціонує ось уже майже 2 роки. За цей час ресурс зібрав під своїм крилом майже 1000 любителів рибної ловлі з міста Чернігова, Чернігівської області та з інших регіонів нашої країни. Та для більш повноцінної роботи нам не вистачало певного статусу, який нещодавно ми нарешті здобули.
Доводимо до вашого відома, що 10 грудня 2009 року, була офіційно зареєстрована
Чернігівська міська громадська організація "Чернігівський риболовний клуб" (ЧМГО ЧРК). Далі я наведу деякі основнні статті статуту ЧМГО ЧРК.

2. МЕТА КЛУБУ
2.1. Здійснення захисту прав членів Клубу, забезпечення їх інтересів у спортивному та любительському рибальстві.
2.2. Пропаганда Правил любительського та спортивного рибальства, культури, традицій, участь у заходах, спрямованих на відродження і охорону рибних ресурсів та навколишнього середовища.
2.3. Сприяння та надання допомоги членам Клубу в організації виїздів на рибну ловлю та відпочинок.
2.4. Надання консультативної допомоги і підвищення рівня знань у питаннях рибної ловлі, відтворені і збереженні рибних ресурсів, захисту довкілля та екології.
2.5. Розвиток та популяризація риболовного, екологічного, спортивного національного та іноземного туризму у м. Чернігові та здійснення іншої діяльності цього напрямку, що не суперечить чинному законодавству України.

3. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ КЛУБУ
3.1. Основними напрямками діяльності Клубу вважаються:
3.1.1. Сприяння у забезпеченні потреб членів Клубу в рибальстві, відпочинку, у придбанні товарів риболовного і спортивно-туристичного призначення, наданні послуг у межах своєї компетенції.
3.1.2. Організація і проведення заходів та змагань усіх рівнів, у тому числі і міжнародних, що сприяють підвищенню культури рибної ловлі, розвитку спортивного та любительського рибальства.
3.1.3. Проведення заходів по охороні та відтворенню рибних запасів, екологічних акцій у взаємодії з державними органами, органами місцевого самоврядування, органами рибоохорони і охорони навколишнього середовища, громадськими організаціями та об´єднаннями громадян.
3.1.4. Співпраця з державними установами, національними, закордонними підприємствами і організаціями різних форм власності та приватними особами з питань, пов´язаних з досягненням уставної мети Клубу.
3.1.5. Здійснення іншої діяльності, що не суперечить чинному законодавству України.

5. ЧЛЕНСТВО У КЛУБІ
5.1 Членство в Клубі є добровільним.
5.2. Членом Клубу може стати особа незалежно від статі, громадянства, національності, расової приналежності, особистих поглядів та переконань, яка:
а) - досягнула вісімнадцятирічного віку;
б) - визнає діючий Статут Клубу;
в) - бажає брати участь у діяльності Клубу.
5.3. Підставою для прийняття членом Клубу є особиста заява і заповнена анкета встановленого зразка.
5.4. Як виняток, членом Клубу може стати особа молодшого віку з правом дорадчого голосу при наявності двох рекомендацій членів Ради Клубу або ексклюзивної рекомендації Президента Клубу.
5.5 Членство в Клубі може бути припинено на підставі поданої особистої заяви із вказаною причиною про вихід з членства у Клубі.
5.6. Членство в Клубі може бути примусово припинено:
а) - за неодноразове грубе порушення Статуту Клубу;
б) - за систематичне невиконання покладених обов´язків;
в) - за дії, які компрометують Клуб та його діяльність;
г) - за неодноразові прояви некоректної поведінки у відношенні до керівництва Клубу та до дійсних членів Клубу
5.6.1. Примусове припинення членства у Клубі здійснюється на загальних зборах Клубу шляхом відкритого або таємного голосування більшістю голосів від загального складу присутніх членів Клубу.


З повагою, Президент ЧМГО ЧРК, Таран Матвій ОлександровичДобавить в: