GOROD.cn.ua

Власний дім у селі можна придбати за допомогою державної програми

 

Про державні програми креди­тування “єОселя” і “єВідновлення” ми вже писали не раз. Втім ними найчастіше користуються для купівлі житла у великих містах. А що ж робити тим, хто хоче придбати будинок у селі чи селищі? Для цієї категорії покупців нерухомості на Чернігівщині реалізовується обласна програма «Власний дім».— Ця програма фінансується з бюджетів усіх рівнів — державного, обласного, районних, а також бюдже­тів громад, — розказує заступник ди­ректора Обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівни­цтва на селі Андрій Ільченко.

— Для н учасників діє пільгова ставка — 3% річних. А ті родини, в яких виховуєть­ся троє і більше неповнолітніх дітей, взагалі звільняються від сплати відсо­тків за користування кредитом. Тер­мін користування ним може бути дов­гостроковим — до 20 років, а моло­ді сім'ї, члени яких не досягли 30 ро­ків, мають право отримати.кредит і на 30 років. Нарахування відсотків здій­снюється на залишок за кредитом, а рівень інфляції не враховується. Звіс­но, особлива увага приділяється кре­дитуванню багатодітних сімей, сімей військовослужбовців, учасників бо­йових дій і внутрішньо переміщених осіб.

Зараз завдяки програмі «Влас­ний дім» в області діє кілька напрям­ків кредитування: нове будівництво — до 400 тисяч гривень; добудова, ре­конструкція або капітальний ремонт житла — до 250 тисяч гривень; при­дбання житла — до 300 тисяч гри­вень; інженерне облаштування жит­ла (електрифікація, газифікація, во­допостачання та водовідведення, під­вищення енергоефективності) — до 100 тисяч гривень (термін погашен­ня — до 10 років); добудова, рекон­струкція або капітальний ремонт під­собних приміщень — до 150 тисяч гривень (термін погашення — до 10 років); розвиток особистого селян­ського господарства (купівля сіль­госптехніки, перероблювального об­ладнання, худоби тощо) — до 150 ти­сяч гривень (термін погашення — до 15 років).

— Основні умови такого кредиту­вання прості. По-перше, громадяни, які хочуть ним скористатися, мають проживати і працювати в сільській місцевості. По-друге, звісно ж, важ­лива платоспроможність, — говорить Андрій Ільченко.

На 2024 рік передбачено фінан­сування близько 60 кредитів на су­му майже 12 млн. грн., за перші міся­ці року укладено 7 кредитних дого­ворів.

— Якщо вас зацікавила ця програ­ма, ознайомитись з усіма її вимога­ми ви можете на сайті нашого фонду https://chfond.at.ua/. зателефону­вавши за номером (067) 460-79-75 або звернувшись до нас за адресою: м. Чернігів, вул. Малиновського, 32-Б. Будемо раді допомогти! — на­голошує Андрій Ільченко.

Джерело: газета “Гарт”, Катерина Дроздова

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.

Теги: креди­тування, житло, нерухомість