GOROD.cn.ua

Психоневрологічний інтернат у Городні отримав дизельний генератор

 

Відрізані від зовніш­нього Світу, мешкають закритим регламенто­ваним життям в одному й тому ж самому про­сторі, відгородженому фізичними і психологіч­ними бар’єрами, втра­чають свою особис­тість — такі характе­ристики щодо пацієн­тів українських психо­неврологічних інтерна­тів до війни зустрічали­ся буквально в кожному висновку фахівців, які займалися моніторин­гом цих соціально-ме­дичних закладів. Вони вважали систему пси­хоневрологічних інтер­натів застарілою, не­гуманною і вимагали її реформування.Повномасштабне втор­гнення окупантів відсунуло цей процес на невизначений термін. А першочерговим за­вданням стало забезпечити безпорадним мешканцям ін­тернатів дах над головою, те­пло, світло, достатнє харчу­вання.

У Городні, де розміщений психоневрологічний інтернат Чернігівської обласної ра­ди, не було проблем хіба що з приміщенням. Окупанти не зруйнували його — навіть не заходили на територію.
Перебої з теплом вини­кли через відсутність елек­тропостачання. У котельні закладу встановлені сучасні твердопаливні котли, але без електроживлення вони не працюють. А його останнім часом не бувало по 10 і більше годин на добу. З цієї причин припинялась і подача питної води. Її доводилося привозити, а їжу — готувати на вулиці.
Це при тому, що в закладі зараз перебуває 180 жінок із психічними розладами. Вік — від 30 до 90 років. 40 із них прикуті до ліжок.

Майбутнє закладу було нерадісним з огляду на ситу­ацію. Та нещодавно вона змі­нилася.
— Отримали рятівне обладнання не лише для інтернату, а й для комунального закладу “Центр надання со­ціальних послуг” на загаль­ну суму 720 тисяч гривень, — повідомили в міській раді.

— Для мешканцю громади, які потребують сторонньо­го догляду і якими опікується ЦНАП, це - 26 газових ба­лонів (ємність кожного — 8 літрів. — Авт.) із пальниками і теплі ковдри.
А інтернат отримав дизельний генератор турецького виробництва потужністю 25 кВт, сучасну польову кух­ню і дві насосні станції. Таким чином були розв'язані про­блеми з освітленням, опа­ленням, забезпеченням во­дою та гарячим харчуванням.

За словами голови гро­мади Андрія Богдана, усе це стало можливим завдяки ре­алізації проекту “Підтримка осіб похилого віку та з інва­лідністю, які потребують сто­роннього догляду і прожива­ють на теренах Городнянської громади, у підготовці до зи­мового періоду”. Проект став одним із переможців грантової гуманітарної програми “Гуманітарна солідарність”, яка здійснюється міжнарод­ним фондом
“Відродження” за фінансової підтримки “CARE Deutschland e.V.“ Він був створений і реалізова­ний за максимально корот­кий (двомісячний) термін.
- Завдяки допомозі спе­ціалісті Сіверського інститу­ту регіональних досліджень, — сказав очільник громади, розповідаючи, як це вдалося.

Джерело: газета “Гарт” від 08.12.2022, Марія ІСАЧЕНКО, м. Городня. Фото із сайта Городнянської міської ради

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.

Теги: генератор, Городня