GOROD.cn.ua

Які стипендії тепер отримують студенти Чернігівщини?

 

З 1 січня 2022 року в Україні збільшили академічні та іменні стипендії здобувачам вищої та професійної вищої освіти у 1,5 рази, а студентам професійної освіти – більш ніж у 2,5 рази. Тож, ми зв’язалися з нашими провідними ВНЗ та одним з училищ, а саме - вищим професійним училищем побутового обслуговування, щоб дізнатися більш докладно про загальну кількість студентів, на скільки виріс розмір стипендій, як іде відбір студентів для отримання стипендії тощо.

Для всіх навчальних закладів ми підготували однакові питання, з урахуванням того, що НУ «Чернігівська політехніка» взяла під «своє крило» колишні комерційний та радіозаводський технікуми (нині ВСТ «Фаховий коледж економіки і технологій» та ВСП «Фаховий коледж транспорту та комп’ютерних технологій»), ми запитали і про розмір стипендій для цих закладів, адже вони відрізняються від стипендій студентів університету. Отже, публікуємо офіційні дані, одержані від відповідальних осіб навчальних закладів.Національний університет «Чернігівська політехніка», ректор Новомлинець О.О.

Відповіді нам люб’язно надала начальниця пресслужби НУ «Чернігівська політехніка» Конопля Наталія Володимировна:

- Назвіть, будь ласка, загальну кількість студентів, хто навчається на денному стаціонарі на платній та безкоштовній основі.
- Станом на 1 січня 2022 року за денною формою навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт) навчається 2 253 студенти, за кошти державного бюджету – 2 381 студент (без врахування коледжів та студентів заочної форми навчання).

- Скільки з тих, що навчаються на безоплатній основі на стаціонарі отримують стипендії, і скільки з них отримують саме підвищені стипендії. Чи є серед них переселенці?
- Відповідно до «Порядку призначення і виплати стипендій у Національному університеті «Чернігівська політехніка» https://bit.ly/3LItYEC «Перед початком підведення підсумків кожного семестрового контролю Вчена рада Університету з урахуванням видатків на стипендіальне забезпечення, затверджених Університету в установленому порядку, визначає однаковий для всіх факультетів, курсів та спеціальностей (напрямів підготовки) ліміт стипендіатів, яким може бути призначена академічна стипендія за результатами такого семестрового контролю. Цей показник установлюється у відсотках (у діапазоні від 40 до 45), у середньому це 43% від загальної кількості студентів, які навчаються за кошти державного бюджету.
Питання стипендій чітко регулюється на державному рівні, а саме Постановою КМУ «Питання стипендіального забезпечення» від 12 липня 2004 р. № 882, тому саме в цих питаннях автономії у закладах освіти не так багато.
Внутрішньо переміщені особи отримують соціальну стипендію у розмірі 1 180 гривень. Якщо студент попадає у рейтинг для отримання академічної стипендії – відповідно виплачується більша – 2 000 гривень.

- Який розмір стипендії звичайної та підвищеної, яка була до запровадження нового закону та яка стала тепер (звичайна та підвищена)?
- Розмір мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії для студентів закладів вищої освіти, наукових установ, які здобувають освітній або освітньо-професійний ступінь «молодший бакалавр», освітні ступені «бакалавр», «спеціаліст» або «магістр» – 2 000 гривень (підвищена – 2 910 гривень); за спеціальностями (спеціалізаціями), для яких встановлюються академічні стипендії в підвищеному розмірі (в НУ «Чернігівська політехніка» це спеціальності «Прикладна механіка», «Галузеве машинобудування», «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка») – 2 550 гривень на місяць (підвищена – 3 711 гривень). Підвищена стипендія виплачується у разі, коли студент має 90 і вище балів з усіх предметів, які він вивчав протягом семестру.

- До 01 січня 2022 року звичайна стипендія була в розмірі 1300 гривень, стипендія у підвищеному розмірі – 1660 гривень.

- Окрім цього, студенти, які мають відмінні успіхи у навчанні, беруть участь у науковій, громадській, соціальній, волонтерській роботі можуть подавати свої кандидатури на отримання академічних стипендій Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, імені Героїв Небесної Сотні, імені І українського уряду тощо, соціальні стипендії КМУ та ВР.

- Як іде відбір студентів для отримання стипендії: з якою періодичністю, де можна подивитися приклад тестів, скільки балів набрали студенти, які пройшли на підвищену стипендію, чи є ліміти на кількість підвищених стипендій, що зараховується, крім балів тесту?
- Особливості оцінювання знань студентів визначаються згідно «Положення про поточне та підсумкове оцінювання знань здобувачів вищої освіти Національного університету «Чернігівська політехніка». Рейтинг визначається після кожної заліково-екзаменаційної сесії (2 рази на рік) за результатами складання заліків, іспитів, участі студентів у науковій роботі, спортивних досягнень та громадському житті.
Від самого початку 1 курсу студентів ознайомлюють із цією інформацією, для того, щоб вони були обізнані і максимально вмотивовані працювати на високі оцінки для отримання стипендій.

- За що можуть позбавити стипендії звичайної чи підвищеної?
- Студента не включають до рейтингу, якщо він набрав кількість балів, меншу за межу незадовільного навчання або має академічну заборгованість.

- Чи отримували вже студенти свої нові підвищені стипендії?
- Звичайно отримували, із 1 січня 2022 року.

- Яка вартість проживання у гуртожитку була торік, а яка тепер?
- Вартість проживання у гуртожитку не може перевищувати 40% розміру академічної стипендії. До 1 лютого 2022 року вартість за проживання у гуртожитку складала 530 гривень, тепер – 800 гривень на місяць, в першу чергу це зумовлено збільшенням вартості комунальних послуг на 2022 рік, - більше ніж у два рази.

- До вас перейшли колишні технікуми, який розмір стипендії у цих студентів?
- ВСП «Фаховий коледж транспорту та комп’ютерних технологій» (колишній Чернігівський радіомеханічний технікум), а також ВСТ «Фаховий коледж економіки і технологій» (колишній Комерційний технікум) – це відокремлені структурні підрозділи Університету, відповідно вони мають свої правила призначення і виплат стипендій, що затверджуються колегіальними органами студентського самоврядування і самого коледжу. Наразі, розмір стипендії для студентів закладів фахової передвищої освіти, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст», освітньо-професійний ступінь «фаховий молодший бакалавр», освітній ступінь «бакалавр» – 1 510 гривень, для деяких спеціальностей, де встановлюються академічні стипендії в підвищеному розмірі – 1 930 гривень на місяць.Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, ректор Шеремет О.С.

Інформацію нам люб’язно надав гол. бухгалтер Кудра Олександр Миколайович.

Загальна кількість студентів денної форми навчання:
- за державним замовленням – 1254,
- за кошти юридичних або фізичних осіб – 723.


Соціальні стипендії з 1 січня не підвищились і залишились у розмірі 1 180,00 гривень, крім:
- для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування - 150 відсотків розміру прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років, установленого законом на 1 січня відповідного календарного року;
- для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також учнів та студентів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків (батьки яких померли/оголошені померлими, загинули або пропали безвісті) - 150 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня відповідного календарного року.

Стипендії призначаються за підсумками семестрового контролю (двічі на рік) на підставі рейтингу успішності та один раз (вступникам до першого семестрового контролю) на підставі конкурсного рейтингу.
Підвищену стипендію отримують 10 відсотків від кількості студентів в рейтингу за кожною спеціальністю на кожному курсі з округленням до цілого числа в бік збільшення. Для студентів, які здобувають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр при кількості студентів у рейтингу 10 і менше осіб – ліміт становить 2 стипендіата.

Додаткові бали, які додаються до рейтингу успішності:

1. Виступ на наукові - практичній конференції (подаються копії програм конференцій; накази про відрядження):
- університетській - 1
- всеукраїнській - 2
- міжнародній - 3

2. Публікація (подаються копії статей, титульної, зворотної сторінок і змісту збірника):
- тези - 2
- стаття, опублікована в наукових виданнях - 3
- стаття, опублікована у фахових наукових виданнях - 7
- стаття, опублікована в міжнародних наукових журналах, які входять до науково-метричних баз даних Webofscience, Scopus - 10

3. Участь в олімпіаді або конкурсі студентських наукових робіт, творчих конкурсах (подаються копії грамот або свідоцтва про участь):
- університетському - 1
- всеукраїнському - 2
- міжнародному - 4

4. Перемога у Всеукраїнській олімпіаді або конкурсі студентських наукових робіт, творчих конкурсах (подаються копії грамот, дипломів переможців, лауреатів; наказ МОН України):
- І місце або диплом - 10
- ІІ місце або диплом - 6
- ІІІ місце або диплом - 2

5. Участь у науково-дослідному проекті (подається довідка від наукового керівника, узгоджена з проректором з наукової роботи):
- університетського - 2
- всеукраїнського, міжнародного - 4

6. Участь у спортивних змаганнях:
- всеукраїнського рівня (чемпіонаті України, кубку України) - 1
- Універсіаді - 3
- кубку Європи, чемпіонаті Європи - 5
- Всесвітній Універсіаді, чемпіонаті світу, кубку світу, Олімпійських та Параолімпійських іграх) - 10

7. Призери офіційних спортивних змагань:
- всеукраїнського рівня (чемпіонату України, кубку України) - 5
- Універсіади - 7
- кубок Європи, чемпіонат Європи - 8
- Всесвітня універсіада, чемпіонат світу, Олімпійські та Параолімпійські ігри) - 10

8. Спортивні досягнення:
- ІІ спортивний розряд - 1
- І спортивний розряд - 3
- КМСУ - 5
- МСУ і вище - 10

10. Громадська робота
- голова студентського парламенту та профспілкової організації університету - 10
- заступник голови студентського парламенту та профспілкової організації університету, голова студентської ради гуртожитку - 7
- голова профбюро факультету (інституту), голова студентської ради факультету (інституту) - 5
- активісти факультету (інституту) (за спільним поданням голів - 3
студентської ради та профспілкової організації факультету*), старости груп член студентської ради гуртожитку - 3
староста крила гуртожитку (за поданням студентської ради гуртожитку) - 1

11. Творча діяльність активна творча діяльність:
в межах університету - 5
в межах міста - 8
в межах України - 10

Академічні стипендії протягом семестру зі студентів не знімаються.
Вартість проживання поки що не змінилась та становить 520 грн. за ліжко-місце.
Ніжинський державний університет ім. Миколи Гоголя, ректор Самойленко О.Г.

Інформацію нам надала 1-й проректор з науково-педагогічної роботи Оксана Володимирівна Тарасенко:

Загальна кількість студентів, тих, хто навчається на денній формі навчання:
- за державним замовленням - 635 осіб;
- за кошти фізичних (юридичних осіб) – 387 осіб.

- Ординарну академічну стипендію отримують 169 осіб;
- ординарна академічна стипендія у підвищеному розмірі нараховується для 21 студента, що навчаються за відповідними спеціальностями (014 Середня освіта (математика, біологія, фізика, хімія, інформатика), 091 Біологія, 103 Науки про Землю, 105 Прикладна фізика та наноматеріали);
- підвищену за особливі успіхи у навчанні отримують 38 осіб;
- підвищена за особливі успіхи у навчанні для студентів, що навчаються за відповідними спеціальностями (014 Середня освіта (математика, біологія, фізика, хімія, інформатика), 091 Біологія, 103 Науки про Землю, 105 Прикладна фізика та наноматеріали) - для 9 осіб;
- академічну стипендію Президента України переможцям Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика та Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка отримує 1 особа;
- академічну стипендію Верховної Ради України - 1 особа.
Також подано кандидатури на призначення наступних іменних стипендій:
- академічна стипендія Президента України – 2 особи;
- академічна стипендія Кабінету Міністрів України – 1 особа;
- академічна стипендії ім. М. Грушевського – 1 особа.
Окремо є категорія осіб, які отримують соціальні стипендії.

- Який розмір стипендії звичайної та підвищеної, яка була до запровадження нового закону та яка стала тепер (звичайна та підвищена).- Призначення та виплати академічних стипендій у Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя за цими Правилами.

- Стипендія призначається з першого числа місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, на період до визначення результатів наступного семестрового контролю.
Ліміт стипендіатів-відмінників, яким буде призначатись академічна стипендія за особливі успіхи в навчанні на основі здобутого ними рейтингового бала.
Конкретна кількість стипендіатів (включаючи академічну стипендію за особливі успіхи в навчанні) визначається стипендіальною комісією на певному факультеті (інституті), курсі за певною спеціальністю, спеціалізацією шляхом округлення до цілого числа добутку ліміту стипендіатів на фактичну кількість студентів денної форми навчання, які навчаються за державним (регіональним) замовленням на певному факультеті (інституті), курсі за певною спеціальністю, спеціалізацією станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю або приступили до навчання через десять днів після його початку (для першокурсників).
Рейтинговий бал за відповідними курсом, спеціальністю розраховується за формулою, при цьому складова успішності становить 90 відсотків рейтингового бала:


,
де: – відсоток рейтингового бала за навчальні досягнення – 90;
– додатній ваговий коефіцієнт навчальної дисципліни, курсової роботи (проекту), практики;
– підсумкова оцінка студента з навчальної дисципліни, курсової роботи (проекту), практики;
– сума вагових коефіцієнтів дисциплін (навчальних предметів), курсових робіт (проектів), практик;
– максимально можлива оцінка з дисципліни (предмета) за шкалою оцінювання в Університеті;
b – додатковий бал за участь у науковій, науково-технічній діяльності, громадському житті, творчій та спортивній діяльності – не більше 10 балів.
Для визначення рейтингового бала студента для курсової роботи (проекту), практики застосовується ваговий коефіцієнт – 1,0.
Для розрахунку додаткового балаb рекомендується сформований перелік основних досягнень, що враховуються в рейтингу, а також визначені бали, що надаються за кожне з таких досягнень. Додаткові бали встановлюються з урахуванням рівня досягнень та особистого внеску студента.

Види робіт та їх частка для розрахунку додаткового бала при визначенні рейтингового бала студента:

Участь у виконанні науково-дослідних, освітніх проектів, що виконуються в Університеті та фінансуються міністерствами, відомствами, фондами, іншими установами, а також бізнесовими структурами за наявності підтверджуючих документів - 5 балів
Публікації у вітчизняних наукових фахових виданнях (у разі наявності співавторства загальна сума балів нараховується пропорційно до числа співавторів) - 3 бали
Публікація статей в міжнародних наукових журналах, які входять до міжнародних наукометричних баз даних WebofScience та/або Scopus (у разі наявності співавторства загальна сума балів ділиться на кількість співавторів):
іноземною мовою - 10 балів
українською мовою - 5 балів

Участь у національних та міжнародних наукових конференціях шляхом публікації тез, виступів, що підтверджено програмою конференції та тезами доповідей - 2 бали
Участь та перемога в міжнародних і державних (МОН, НАН), студентських конкурсах наукових робіт, олімпіадах або мистецьких конкурсах:
всеукраїнські конкурси (олімпіади):
перемога - 10 балів
призові місця - 8 балів
участь - 2 бали
міжнародні конкурси (олімпіади):
перемога, призові місця - 10 балів
участь - 8 балів

Голова студентської ради, студентської профспілкової організації, наукового студентського товариства:
факультету - 5 балів
Університету - 10 балів

Заступники голови студентської ради, студентської профспілкової організації, наукового студентського товариства:
факультету - 3 бали
Університету - 8 балів

Участь в спортивній діяльності, що підтверджується перемогою в командному та особистому виступах від імені Університету на:
регіональному та всеукраїнському рівнях - 2 бали
міжнародному рівні - 3 бали

Участь в культурно-масовій роботі Університету, що підтверджується відповідними документами - 2 бали.

- Рішенням Стипендіальної комісії факультету (інституту) можуть враховуватися інші особисті досягнення студентів за участь у науковій, науково-технічній діяльності, громадському житті, творчій та спортивній діяльності Університету з урахуванням значимості та результативності з визначенням максимального бала.

- Якщо сума балів студента за участь у науковій, науково-технічній діяльності, громадському житті, творчій та спортивній діяльності перевищує максимальне значення – 10 балів, то його додатковий бал встановлюється рівним цьому максимальному значенню.

- За що можуть позбавити стипендії звичайною чи підвищеною?
- Якщо за результатами наступного семестрового контролю студент не займе відповідні позиції в рейтингу стипендіатів, то на наступний семестр йому стипендія не призначається.

- Чи отримували студенти свої нові підвищені стипендії?
- Так, починаючи з 01.01.2022 р. було здійснено перерахунок стипендій вже тим студентам, хто її отримував за результатами літньої заліково-екзаменаційної сесії. Також з 01.02.2022 р. стипендії у новому розмірі призначені студентам, які зайняли відповідні позиції в рейтингу за результатами зимової заліково-екзаменаційної сесії.

- Яка вартість проживання у гуртожитку була торік, а яка тепер?
Вартість проживання у гуртожитку до 01.01.2022 р. становила 540 грн., а з 01.01.2022 р. – 800 грн.Чернігівське вище професійне училище побутового обслуговування, директорка Михалко С.О.


Відповіді нам надала заступник директора з навчально-виробничої роботи Вікторія Леонардівна Малофєєнко:

- Загальна кількість учнів станом на 1 вересня 2021 року становила 581 особу, а на 1 січня цього року - 522 особи. Академічну стипендію у нас отримують 318 учнів, соціальну – 22 учні, підвищену – 16, стипендію Президента України – 1 особа і спеціальну стипендію - 44 сироти.

- З 1 січня 2022 року у всіх навчальних закладах підвищилися стипендії, в тому числі, і в нашому училищі:
- звичайна академічна стипендія становить 1250 гривень;
- соціальна стипендія складає 450 гривень, і ця цифра незмінна;
- підвищена стипендія становить 1 819 грн., її розмір розраховується так: до розміру академічної стипендії додається 45,5%, тобто 1250+569 =1819;
- стипендія Президента України складає 4 000 грн.: до суми 2 750 додається 1250 (розмір основної стипендії). Її отримує студентка Лазар Юлія, яка стала переможницею фахового всеукраїнського конкурсу за професією «Перукар»;
- стипендія для учнів сиріт: учні до 18 років отримують 3 927 грн., від 18 років – 3 721 грн.

- Раніше звичайна академічна стипендія складала 490 гривень, соціальна, як і в цьому році – 450, підвищена – 713 і сироти отримували 1 180 гривень.

- Хочу зауважити, що дякуючи нашому меру, учні училища повністю забезпечені стипендією. Як вона нараховується? Після вступу до нас на навчання, всі без виключення учні отримують звичайну стипендію протягом 4 місяців, тобто 1-го семестру. На другому семестрі нарахування стипендії залежить від результатів навчання – ми вираховуємо середній бал за 1-й семестр. Стипендію отримують учні, які мають 7 балів або вище за 12-бальною системою і 4 бали або вище за 5-бальною системою.

- Ще у нас є пільгова категорія учнів, які отримують соціальну стипендію (450 грн.) незалежно від результатів навчання. Це учні:
- зареєстровані як внутрішньо переміщені особи;
- у яких один з батьків загинув (пропав безвісти) в районі проведення АТО (зараз ООС);
- з числа осіб, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- з малозабезпечених сімей та ін.

- Крім того, у нас навчаються діти, які мають інвалідність по слуху та зору. Вони також отримують стипендію незалежно від балів у розмірі 1 875 гривень. Учні з іншими хворобами отримують соціальну стипендію у розмірі 675 гривень. Взагалі, навіть якщо учні з бідних сімей погано вчаться, прогулюють заняття, ми боремося з ними силою слова і не знімаємо стипендії.

Вартість проживання у гуртожитку становить 200 гривень на місяць. Безкоштовно проживають, звичайно, учні, у яких померли батьки в ООС, сироти та діти, що мають інвалідність. 50% вартості сплачують діти з малозабезпечених та багатодітних родин.

Наталія Вербицька

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.

Теги: навчання, університет, Новомлинець, училище, стипендія