GOROD.cn.ua

Чернігівщина incognita

Чернігівщина incognita First Previous

Із минувшини - в сьогодення

Хронологія основних подій на Чернігівщині
       
       100 тис.років тому на території сучасної Чернігівщини з'явилися перші відомі поселення людини ( Араповичі, Пушкарі, Чулатів Новгород-Сіверського району).
       20-15 тис.років тому - пізньопалеолітичне поселення в с.Мезині Ко-ропського району.
       XV - ІХст. до н.е. - Сосницька культура доби бронзи, яка отримала свою назву від смт Сосниці.
       VI - III ст. до н.е. - Юхнівська культура раннього залізного віку, виділена на основі вивчення городища біля с. Юхнове Новгород-Сіверського району.
       VII ст. - початок формування Чернігова.
       882 - перша літописна згадка про Любеч.
       907 - перша літописна згадка про Чернігів.
       992 - запровадження в Чернігові єпископської кафедри.
       1024 - перша літописна згадка про чернігівського князя.
       1036 - перша згадка про спорудження Спаського собору в Чернігові - найдавнішої кам'яної споруди доби Київської Русі, що збереглася на її теренах.
       1069 - заснування печерного монастиря у Чернігові Антонієм Печерським (983-1073) - релігійним діячем, фундатором Києво-Печерської лаври, уродженцем Любеча.
       1097 - з'їзд князів у Любечі.
       1185 - похід Новгород-Сіверського князя Ігоря Святославича на половців, який відображений у "Слові о полку Ігоревім". ; 1239 - розорення Чернігівської землі монголо-татарами.
       1246 - страта в Золотій Орді чернігівського князя Михайла Всеволодовича та його боярина Федора, канонізованих Православною Церквою.
       1362-1370-ті рр. - включення Чернігівщини до складу Великого Князівства Литовського.
       1500-1503 - перехід Чернігово-Сіверщини під владу Московської держави.
       1618 - Чернігово-Сіверщина відійшла до Речі Посполитої.
       1623 - надання Магдебурзького права Чернігову.
       1625 - надання Магдебурзького права Ніжину.
       1637-1638 - селянсько-козацькі повстання на Чернігівщині під проводом Павлюка, Острянина, Гуні, Скидана.
       1646 - видання першої друкованої книги у Чернігові.
       1648 - утворення Чернігівського, Ніжинського, Прилуцького, Сосницького, Борзнянського полків - військових та адміністративно-територіальних одиниць держави Б.Хмельницького.
       1659 - розгром московської армії об'єднаним козацько-татарським військом І.Виговського під Конотопом.
       1662 - Козелецька козацько-старшинська рада, яка обрала гетьманом Я.Сомка.
       1663 - Чорна рада в Ніжині, яка обрала гетьманом І.Брюховецького.
       1666 - перепис населення Лівобережної України.
       1668 - козацька рада в Новгороді-Сіверському, яка обрала гетьманом Д.Многогрішного.
       1669 - Батурин став резиденцією гетьманів Лівобережної України. 1674 - заснування Новгород-Сіверської друкарні Л.Барановичем. 1679 - переведення друкарні з Новгорода-Сіверського до Чернігова.
       1700 - заснування Чернігівського колегіуму І.Максимовичем.
       1708 - зруйнування російськими військами під командуванням О.Меншикова гетьманської столиці Батурина.
       1740 - перша відома аптека в Ніжині.
       - запровадження пошти на Лівобережній Україні.
       1750 - обрання гетьманом Лівобережної України К.Розумовського.
       1781 - створення Чернігівського і Новгород-Сіверського намісництв.
       1796 - утворення Малоросійської губернії з центром у Чернігові.
       1802 - утворення Чернігівської губернії.
       1804 - відкриття Новгород-Сіверської гімназії (серед випускників М.Максимович (1804-1873) - перший ректор Київського університету, К.Ушинський (1824-1871) - основоположник вітчизняної наукової педагогіки, П.Куліш (1819-1897) - український письменник, історик, громадський діяч, М.Кибальчич (1853-1881) - винахідник реактивного літального апарата, народоволець, Д.Самоквасов (1843-1911) - археолог та історик права).
       1820 - відкриття Ніжинської гімназії вищих наук, спорудженої коштом князя О.Безбородька і його брата І.Безбородька (серед її випускників М.Гоголь (1809-1852) - видатний письменник, В.Тарновський-старший (1810-1866) - громадський діяч, А.Мокрицький (1810-1870)- художник, Є.Гребінка (1812-1848) - письменник, Я.де Бальмен (1813-1845) -художник, письменник, один із перших ілюстраторів "Кобзаря").
       1827-1830 - "Справа про вільнодумство" у Ніжинській гімназії вищих наук.
       1828 - заснування у с. Митченках школи бджільництва П.Прокоповича.
       1834 - закладення І.Скоропадським Тростянецького дендропарку.
       1838 - початок видання газети "Черниговские губернские ведомости".
       1841 - створення першої пожежної команди у Чернігові.
       1843 - Чернігівщину вперше відвідав Т.Шевченко.
       1859 - спорудження Київського мосту через Десну біля Чернігова.
       1861 - перевезення труни з прахом Т.Шевченка з Петербурга до Канева територією Чернігівщини.
       
       1861 - початок видання газети "Черниговские епархиальные известия".
       1861-1863 - видання української щотижневої громадсько-літературної газети "Черниговский листок" Л.Глібовим (1827-1893) - українським письменником і культурним діячем (жив і похований у Чернігові).
       1865 - створення Чернігівського губернського земства.
       1870 - початок видання "Земского сборника Черниговской губернии".
       1873 - відкриття Ніжинського міського банку.
       1873-1874 - видання "Историко-статистического описания Черниговской епархии".
       1877 - заснування громадської бібліотеки в Чернігові (тепер бібліотека ім. В.Короленка).
       1878 - відкриття Дігтярівського ремісничого училища.
       1881 - відкриття першого в Росії пам'ятника М.Гоголю в Ніжині (скульптор П.Забіла (1830-1917) - академік Академії мистецтв, уродженець с. Монастирища Ніжинського повіту).
       1889 - заснування Прилуцької тютюново-махоркової фабрики.
       1896 - утворення Чернігівської губернської вченої архівної комісії.
       - заснування Чернігівського історичного музею.
       - канонізація і відкриття мощей Феодосія Углицького (поч.ХУІІ-1696) - релігійного діяча, чернігівського архієпископа.
       1897 - відкриття кінематографа в Чернігові.
       1900 - відкриття пам'ятника О.Пушкіну в Чернігові.
       1902 - відкриття Музею українських старожитностей ім. В.Тарновського в Чернігові.
       1903 - спорудження пам'ятника Т.Шевченку в Седневі Городнянського повіту.
       1905 - Вихвостівська трагедія - розправа з активними учасниками селянського руху в с Вихвостові Городнянського повіту, що лягла в основу повісті М.Коцюбинського "Fata Morgana".
       1906 - створення в Чернігові організації "Просвіта", першим головою якої був М.Коцюбинський .
       1906-1911 - надрукована Біблія українською мовою у перекладі П.Морачевського (1806-1890) - уродженця с Шестовиці Чернігівського повіту.
       1907 - відкриття Чернігівського відділення Російського музичного товариства.
       1908 - XIV Всеросійський археологічний з'їзд у Чернігові.
       1916 - відкриття Чернігівського учительського інституту (тепер Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т.Шевченка).
       1917-1 губернський зїзд Рад у Чернігові.
       - губернський український національний з'їзд у Чернігові.
       1918 - бій біля ст. Крути між більшовицькими частинами і студентським українським куренем.
       - Ніжинське збройне повстання проти німецько-австрійських окупантів під керівництвом М.Кропив'янського (1889-1948) - уродженця с Володькової Дівиці Ніжинського повіту.
       1919 -1 губернський зїзд профспілок у Чернігові.
       - перебування Радянського уряду України у Чернігові.
       1921-1922 - голод у південних районах Чернігівщини.
       1923 - присвоєння звання народної артистки М.Заньковецькій (1854-1934) - видатній українській актрисі, уродженці с. Заньки Ніжинського повіту.
       1925 - ліквідація Чернігівської губернії, утворення округів. 1928 - заснування трудової комуни у с Ладані Прилуцького району, виробнича база якої стала основою підприємства "Пожмашина".
       - у Чернігові запрацював перший радіовузол.
       1932 - утворення Чернігівської області.
       1932-1933 - голодомор на Чернігівщині.
       1935 - заснування фабрики музичних інструментів у Чернігові.
       1936 - відкриття стадіону (тепер ім. Ю.Гагаріна) в Чернігові.
       1940 - заснування Чернігівської військової авіаційної школи пілотів ( з 1951 р. - Чернігівське вище військове авіаційне училище льотчиків -ЧВВАУЛ).
       1941 - 6 серпня - завершено формування обласного партизанського загону під командуванням М.Попудренка (1906-1943) - Героя Радянського Союзу.
       - 16 серпня - вересень - оборонні бої військ Південно-Західного фронту (командуючий М.Кирпонос (1892-1941) - Герой Радянського Союзу, уродженець с Вертіївки Ніжинського повіту).
       - 20 листопада - створення обласного об'єднаного партизанського загону під командуванням О.Федорова (1901-1989) - Двічі Героя Радянського Союзу.
       1943 - 26-27 лютого - повстання проти окупантів у Варві.
       - вересень - визволення Чернігівщини від німецько-фашистських загарбників.
       - 21 вересня - визволення Чернігова.
       1947 - заснування Корюківської фабрики технічних паперів.
       1958 - на міжнародній виставці у Брюсселі серед 12 найкращих фільмів усіх часів і народів названо стрічку "Земля" О.Довженка (1894-1956) - видатного українського кінорежисера і письменника, уродженця Сосниці.
       1959 - відкриття Гнідинцівського нафтового родовища на Чернігівщині.
       1960 - перша телевізійна трансляція у Чернігові.
       - відкриття Чернігівського філіалу Київського політехнічного інституту (тепер Чернігівський державний технологічний університет).
       1962 - введення в дію першої черги Чернігівського об'єднання "Хімволокно".
       - політ у космос А.Ніколаєва - вихованця ЧВВАУЛ .
       1963 - введення в дію першої черги Чернігівського камвoльно-суконного комбінату.
       1964 - відкриття тролейбусного руху в Чернігові.
       - золоту медаль на Олімпійських іграх у Токіо виборов уродженець Чернігівщини А.Хіміч.
       1965 - створення в Чернігові Всесоюзного науково-дослідного інституту машинобудування для синтетичних волокон .
       1967 - нагородження Чернігівської області орденом Леніна.
       1968 - створення поблизу смт. Олишівки Чернігівського району першого в Україні сховища природного газу.
       1971 - введення в дію першої черги Чернігівського радіоприладного заводу.
       1973 - введення в дію першої черги заводу автозапчастин у Чернігові.
       1973 - політ у космос П.Климука - випускника ЧВВАУЛ.
       1975 - спорудження Монумента Дружби у с Сеньківці Городнянського району на кордоні України, Білорусі та Росії.
       1976 - утворення Чернігівської обласної організації Спілки письменників України.
       - включення до державних списків історичних міст Чернігова, Новгорода-Сіверського, Ніжина, Прилук, Козельця, Остра, Любеча.
       - заснування Менського зоопарку - єдиного в Україні зоопарку, розміщеного у районному центрі.
       - заснування Української громадської групи сприяння виконанню Гельсинських угод (серед засновників Л.Лук'яненко (1928 р.н.) - багаторічній в'язень сумління уродженець с Хрипівки Городнянського району).
       1982 - чернігівська футбольна команда "Десна" здобула "срібло" у чемпіонаті СРСР з футболу серед команд II ліги.
       1986 - аварія на Чорнобильській атомній електростанції, в результаті якої частина території Чернігівської області була забруднена радіоактивними елементами.
       1987 - початок будівництва м. Славутича.
       1989 - створення обласної організації Народного Руху України за перебудову.
       1992 - першу олімпійську медаль для незалежної України - "бронзу" - виборола біатлоністка В.Цербе, мешканка Прилук.
       1994 - Президентом України обраний Л.Кучма (1938 р.н.) - уродженець с. Чайкине Новгород-Сіверського району.
       1996 - введення української національної валюти - гривні, яку "намалював" В.Лопата (1941 р.н.) - народний художник України, лауреат Національної премії ім. Т.Шевченка, уродженець с Нової Басані Бобровицького району.
       1997 - політ у космос першого космонавта незалежної України Л .Каденюка - випускника ЧВВАУЛ.
       2004 - золоті медалі Олімпійських ігор в Афінах вибороли чернігівки О.Костевич та Н.Скакун.

АрменияЦентрКомплект