GOROD.cn.ua

LED-екран на місці пам’ятника Леніну у Мені обійшовся для громади у нуль гривень

 

Про пам’ятник Леніну, який височів у центрі Мени, тепер нагадують тільки щербаті сходинки, що ве­ли до нього. У цьогорічно­му січні демонтували по­стамент, а нині на його міс­ці уже встановлено LED- екран. З його допомогою планують оперативно пові­домляти містянам про ак­туальні події, робити ого­лошення тощо (сигнал «По­вітряна тривога», до ре­чі, вмикається автоматич­но). Інформаційне забез­печення покладене на від­діл культури Менської місь­кради.Дізнавшись, що вар­тість екрана — близько 800 тисяч гривень, чимало менян почали дорікати місце­вій владі марнотратством, проте, за словами секрета­ря міськради Юрія Стальниченка, з бюджету гро­мади на закупівлю та встановлення екрана нічого не витрачено. Усе це, а також проведення тендера і ви­значення переможця, було здійснено коштом програ­ми EGAP, яка фінансуєть­ся Швейцарською агенці­єю розвитку і співробітни­цтва. Програма спрямова­на на використання новіт­ніх інформаційно-комуніка­ційних технологій для по­кращення взаємодії влади і громадян, сприяння соціальним інноваціям в Укра­їні.

Джерело: газета “Гарт”, Марія Ісаченко

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.

Теги: Мена, LED-екран, Стальниченко