GOROD.cn.ua

На Чернігівщині скандальновідоме підприємство виставили на продаж

 

«В історію» Холминський спиртовий завод (Корюківщина) потрапив минулої осені завдяки детективам Територіального управління бюро економічної безпеки (знаходиться в Києві) і спів­робітникам УСБУ Чернігів­ської області, які встановили, що там — на офіційно не­працюючому підприємстві — підпільно виготовляються підакцизні товари.Непрацюючим завод мав ста­ти ще в лютому 2023 року — піс­ля розпорядження в. о. заступни­ка голови Державної податкової служби Євгена Сокура про ану­лювання ліцензії на виробництво підприємством етилового спир­ту. Вказана в розпорядженні під­става — «відключення, припинен­ня функціонування або не встанов­лення на всіх етапах виробництва та відпуску цілодобових систем відеоспостереження».

У відповідь керівництво заво­ду подало позов — почалася дов­готривала судова тяганина: рі­шенням від 28 березня 2023 ро­ку Чернігівський окружний адміні­стративний суд зупинив дію роз­порядження ДПС про анулювання ліцензії, а 21 червня Шостий апе­ляційний адмінсуд, навпаки, задо­вольнив позов податківців. Крім цих, були ще й інші слухання — ситуація змінювалася доти, поки рі­шення податківців про анулюван­ня ліцензії не було скасоване (11 грудня) і завод зміг на законних підставах продовжити роботу.

Хоча згідно з інформацією, оприлюдненою на сайті Бюро еко­номічної безпеки, він її й не припи­няв — просто виробничі потужнос­ті підприємства були ретельно за­масковані: «Будівля, де виробляв­ся фальсифікат, не мала дверей, лише невелике вікно в стіні. Че­рез нього відкривався доступ до прихованого приміщення, де збе­рігався контрафакт. Крізь це вікно подавався шланг, з'єднаний із ре­зервуарами, за допомогою якого бочки на вантажівках наповнюва­лися спиртом. Крім того, на тери­торії заводу виявили заховані під­земні резервуари та бочки із сиро­виною».

Тоді знайшли і вилучили близь­ко 100 тонн незаконно виготовле­ного спирту. Сировину, за версією слідства, службові особи держав­ного підприємства купували за готівку — щоб «не світитися». А сис­тема перевезень була добре про­думаною: до ємностей у спиртовозах були підведені крапельни­ці, через які — у форс-мажорних ситуаціях — надходили реагенти, що змінювали хімічний склад спир­ту. Одне натискання на кнопку — і за лічені хвилини в бочках уже не спирт, а... омивач для скла.

Форс-мажор виник на одному з блокпостів, коли військові зупини­ли вантажівку, що прямувала з під­приємства до столиці. У кузові ав­томобіля було 5 п’ятитонних ємностей. Кожна — з крапельницею. Під час огляду водій намагався натиснути на рятівну кнопку, але не встиг.

На сайті БЕБ також повідомля­ється, що досудове розслідуван­ня проводилося за ч. 2 ст. 204 Кри­мінального кодексу України (не­законне виготовлення етилового спирту). Стаття передбачає пока­рання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 5 років із конфіс­кацією та знищенням незаконно виробленого. Про результати поки що не повідомляється.

Натомість підприємство (за­вод перебуває в управлінні Фон­ду держмайна України) виставили на аукціон. Продають весь майно­вий комплекс загальною площею близько 10 тис. кв. м — починаючи від адміністративних та виробни­чих споруд, складів для зберіган­ня готової продукції, кисню, зер­на, 4-х артезіанських свердловин, пожежного депо, майстерень, не­добудованого магазину тощо і за­кінчуючи залізними вагами, єм­ностями для спирту, бродильними чанами. У тому числі 16 одиниць транспортних засобів і спецтехніки 1976-2002 років випуску, 193 одиниці рухомого майна — обладнання, меблі, інвентар, офісна та комп’ютерна техніка. Не підлягає приватизації тільки протирадіацій­не укриття.
Стартова вартість комплексу — 15 357 749 грн. Із них близь­ко 3,57 млн. грн. — борг підприєм­ства. Його, згідно з інформацією, розміщеною на сайті публічних за­купівель, покупець має погасити протягом 6 місяців. Іще одна умо­ва: недопущення — теж упродовж такого самого терміну — звільнен­ня працівників підприємства (їх близько 100) з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу. За винятком вчинення ни­ми дій, за які звільнення передба­чені законодавчо.
Чи продадуть спиртозавод із першого разу і за скільки, можна тільки припускати. Початок торгів — 20 березня.

Джерело: газета “Гарт”, Марія Ісаченко

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.

Теги: завод, Холми, аукціон