GOROD.cn.ua

Майже 248 тисяч гривень для захисників зібрали школярі двох освітніх закладів міста Бобровиця

 

Майже 248 тисяч гривень для захисників зібрали школярі двох освітніх закладів міста Бобровиця Ні­жинського району.

У Бобровицькому ліцеї, де навчаєть­ся 466 дітей, за один листопадовий ярмарок вторгували майже 69 тисяч гривень.
— У ньому взя­ли участь учні з 1 до 11 класів. Ми вдячні їхнім батькам, що так ретель­но підготувалися й ак­тивно долучилися, — го­ворить директорка лі­цею Наталія Скакун.
— На продаж приносили різні смаколики, влас­норучно зроблені бре­локи, браслети та інше.

На наш ярмарок завіта­ло багато батьків, ба­бусь і дідусів, праців­ників міської ради, різ­них організацій. Були і військові. Усім сподо­балося. Зібрані кошти зразу ж перерахували в 35-ту окрему бригаду морської піхоти іме­ні контр-адмірала Михайла Петроградсько­го А звідти нам наді­слали відео зі словами вдячності, у якому за­хисники стояли на фоні придбаного за ці гроші автомобіля.

У Бобровицькому закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1 — 795 учнів (із них 16 пе­ребувають за кордоном, на сімейній фор­мі навчання). Це 31 клас: із 1-го до 9-го — по три паралелі, два 10-х і два 11-х класи.

— Ініціатором проведення ярмар­ку було наше учнівське самоврядуван­ня, — розповідає директорка ЗЗСО Ві­та Лисенко. — До того ми проводили ба­гато всіляких акцій для допомоги: збира­ли й відправляли ліки, шкарпетки, засо­би гігієни захисникам, солодощі — дітям на звільнені території, збирали кришеч­ки тощо.
Скупчувати одночасно багато людей на ярмарку було боязко. Тож ми провели його у два етапи: 14 грудня — для дітей початкової ланки (були задіяні 11 кла­сів), 21 грудня — для 5-11 класів. Покуп­ця ми були як самі учні, так і батьки та інші гості.


Коли батьки в кожно­му класі підрахували ко­шти, ми здивувалися, бо й самі не очікували на та­кий значний результат учні та батьки початко­вої ланки зібрали 75 ти­сяч 676 гривень, а 5-11 класів — 102 тисячі 807 гривень! Причому ціни на те, що продавалося, бу­ли дуже демократични­ми: 5, 10, 15 гривень. Та­ку солідну суму вдалося зібрати за рахунок кіль­кості всього, що вистав­лялося на продаж. Бать­ки з дітьми настільки до­бре підготувалися, ми ду­же вдячні кожному!

Я переконана: якби учні початкової ланки ма­ли більше часу на продаж, то зібрали б не менш ніж 100 тисяч гривень. Але то­го дня було аж п'ять пові­тряних тривог, і ми що­разу спускалися в укрит­тя. 21 грудня теж оголо­шували тривогу, однак і за півтори години ярмарку­вання вдалося зібрати без малого 103 тисячі.

Зараз вирішуємо, що саме купити на загальну суму — майже 180 тисяч гривень. Хочемо не роз­порошувати кошти, а при­дбати щось значне — тепловізор або дрон (уже ці­кавилися цінами), і пере­дамо його в ту частину, де воює хтось із батьків наших учнів.Джерело: газета “Гарт”, Аліна Ковальова. Фото з альбомів освітніх закладів

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.

Теги: Бобровиця, ярмарок, школярі